Saldus novada jauniešu forums 2012

Posted on 15 October 2012 by Mundis

Saldus novada jaunieši vecumā no 13 – 25 gadiem un jaunatnes darbā ieinteresētie tiek aicināti uz Saldus novada jauniešu forumu 3. novembrī Druvas vidusskolā.

Foruma dalībnieki

 • Saldus novada pagastu jauniešu komandas
 • Saldus novada vidusskolu komandas;
 • Saldus novada jaunatnes organizāciju komandas;

Komandā  4-7 cilvēki,  iekļaujot tajā dažāda vecuma (13- 25 g.)jauniešus ar atšķirīgu nodarbošanos (piem. skolēns, students, jaunais speciālists, bezdarbnieks, jaunā māmiņa vai tētis  un tml.), Skolas var piesaistīt arī absolventus.

Komandā var piedalīties arī pagasta jaunatnes lietu koordinators, skolotājs vai kāds cits pieaugušais, kurš iesaistīts jauniešu aktivitātēs.

 • Saldus novada jaunieši (var pieteikties arī individuāli – komandu izveidojot uz vietas).
 • Projekta „Jauniešiem  Saldus novadā!” 12 mazo projektu darba grupas, kuras prezentē savu īstenoto projektu, piedāvājot Foruma stacijās tematiskus konkursus
 • Ieinteresētie Saldus novada domes deputāti, pašvaldības atbildīgie darbinieki, jaunatnes darba koordinatori un citas jaunatnes aktivitātēs ieinteresētās personas.

Foruma mērķi

 • Informēt par notikušajām aktivitātēm projektā „Jauniešiem Saldus novadā!”
 • Veicināt jauniešu iniciatīvu, līdzdalību un atbildību par Saldus novadā notiekošo.
 • Dot iespēju jauniešiem un ieinteresētajiem pašvaldības drabiniekiem satikties un apkopot un analizēt informāciju par jauniešu problēmām, vajadzībām un interesēm
 • Izstrādāt priekšlikumus un ieteikumus jaunatnes darbam un pašvaldības atbalstam 2013.gadā.

Forumu organizē

 • Saldus novada Jaunatnes lietu konsultatīvā padome
 • Saldus Jauniešu dome „Es un mēs” ar Saldus novada pašvaldības projektu fonda atbalstu
 • Saldus BJC
 • Sadarbībā ar  Druvas vidusskolu, biedrību „Sauja”

Forums notiek

Saldus novada Saldus pagasta Druvā.

Dienas kārtībā:

11.30 – 12.00 Reģistrācija

12.00 –12.30. Jauniešu projektu prezentācijas. Ievads diskusiju tēmās,

12.30 – 14.00  Diskusijas (Diskusiju tēmas pielikumā)

14.00 – 15.00 Pusdienas

15.00 – 17.30 Trasīte pa  Druvu.

17.30 – 18.30 Komandu atgriešanās. Iepazīšanās aktivitātes

18.30 – 22.00 (23.00)  Apbalvošana. Balle ar Saldus novada mūziķiem (Mārtiņš Bergmanis, Uģis Jēkabsons, „Mikriņš”…..)

(Pasākums notiek bez alkohola)

Kopīgais transports atkarībā no vēlmes izmantot kopīgo transportu

 • Autobuss plkst.10.30 no Zirņiem – ar pieturām pa ceļam, (atkarībā no pieteikšanās)
 • Autobuss plkst.11.00 no Šķēdes ar pieturu  Jaunlutriņos,
 • Autobuss plkst.10.30 no  Vadakstes ar pieturām  Jaunaucē, Rubā, Ezerē, Kursīšos (atkarībā no pieteikšanās)
 • Autobuss plkst.10.30  no Kalniem ar pieturām Zaņā, Pampāļos, Novadniekos (atkarībā no pieteikšanās)
 • Kāds no šiem autobusiem pieturēs Saldū  Avotu ielā ap plkst.11.00

Autobusi mājupceļu sāk  no Druvas 22.00 (vai 23.00) atkarībā no vēlmes ballēties.

Pieteikties aizpildot klātpievienoto anketu līdz 25.oktobrim!!!

Pieteikuma Anketa [Individuāli]

Pieteikuma Anketa [Dalibniekiem]

Diskusijas Dalibniekiem

Leave a Reply