Resursu punkta izveide

Posted on 29 October 2012 by Mundis

NoslēgumIZMam tuvojas projekts „Resursu punkta izveide jauniešu brīvā laika aktivitātēm Saldus novadā”. Projekta mērķis ir, sadarbībā ar jaunatnes organizācijām un biedrībām, nodrošināt Saldus novada jauniešiem lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas. Projekta sadarbības partneri, jaunieši no biedrībām „Latvijas Mazpulki”, „Saldus jauniešu dome „Es un mēs”, Saldus fotoklubs – ES DARU un Latvijas Sarkanā Krusta Saldus komiteja.

Projekta īstenošanas rezultātā Jaunatnes atpūtas un iniciatīvas centra „Šķūnis” otrajā stāvā ir izveidots resursu punkts, kurā mūsu novada jaunieši, jauniešu organizācijas, biedrības un neformālās grupas, kas organizē dažādus pasākumus jauniešiem, uz pasākuma laiku var iegūt lietošanā inventāru. Resursu punktā glabājas videokamera ar statīvu, nojume āra pasākumiem (4x4m), 3 četrvietīgas teltis, 20 guļammaisi, 10 lietusmēteļi, dzērienu un pārtikas termosi, rupors un tūrisma katls ar statīvu. Par inventāra lietošanu nav jāmaksā, vien jāievēro pašu jauniešu izstrādātie kārtības noteikumi, kas paredz sabojāto vai pazaudēto lietu vietā sagādāt līdzvērtīgas.

Informāciju par resursu punktā pieejamo inventāru var atrast Saldus novada jauniešu mājas lapā www.saldusjauniesiem.lv sadaļā „Resursu punkts”, tur var inventāru aplūkot attēlos, izlasīt aprakstu, iepazīties ar lietošanas noteikumiem, darba plānu un kalendāru, kurā atspoguļota informācija par inventāra izmantošanas iespējām.

Projekts īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas 2012. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Leave a Reply