Inventāra lietošanas noteikumi

Noteikumi nosaka kārtību, kādā iespējams iegūt Resursu punkta inventāru lietošanā, inventāra lietotāju pienākumus un tiesības.

 1. Resursu punktā pieejamo inventāru lietošanā var iegūt:
  1. Saldus novada jauniešu organizācijas vai neformālās grupas savu pasākumu organizēšanai;
  2. Organizācijas, neformālās grupas vai personas, kas organizē pasākumus jauniešiem Saldus novadā.
 2. Pirms inventāra nodošanas lietošanā, tiek slēgts inventāra nomas līgums, kurā puses vienojas, kāds inventārs, uz cik ilgu laiku un kādam mērķim tiks nomāts.
 3. Līgums netiek slēgts, ja pasākums, kura organizēšanai tiek izmantots inventārs, iekļauts Resursu punkta darbības plānā.
 4. Par inventāra nomu tiek veikti ieraksti inventāra izmantošanas žurnālā.
 5. Par lietošanā paņemto inventāru pilnībā atbild nomnieks. Ja lietošanas laikā inventārs ticis sabojāts, nomnieks atmaksā nodarītos zaudējumus vai nopērk vietā ekvivalentu inventāru. Inventāra vērtība:
  # Inventāra nosaukums Inventāra vērtība Ls
  1. Nojume 4×4 metri ar sānu malām 245,00
  2. Telts četrvietīga 69,00
  3. Guļammaiss 6,90
  4. Termoss 3.5 l 19,85
  5. Termoss 9 l 35,80
  6. Pārtikas termoss 12l 48,00
  7. Rupors 15,00
  8. Ugunskura katls 28,00
  9. Statīvs ugunskura katlam 32,00
  10. Videokamera ar statīvu 642,55
 6. Pēc lietošanas inventārs jāatdod tīrs, iepakojumā (ja tāds bijis).
 7. Ja inventārs tiek izmantots ilgāk par līgumā norunāto laiku, tad nomniekam ir jāmaksā sods 1.50Ls + PVN par katru nokavēto dienu.
 8. Inventārs glabājās JIC „Šķūnis” resursu punktā, atbildīgā persona Rudīte Muraševa tālr.:26158508, e-pasts: rudite.muraseva@saldus.lv.

<<< INVENTĀRA NOMAS LĪGUMS ŠEIT >>>


[*] Resursu punkts izveidots projekta „Resursu punkta izveide jauniešu brīvā laika aktivitātēm Saldus novadā” ietvaros. Projekts īstenots jaunatnes politikas valsts programmas 2012. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.