Biedrības „Latvijas Mazpulki”

Mazpulki ir lielākā bērnu un jauniešu organizācija Latvijā. Darbošanās mazpulkos sniedz jaunas zināšanas, māca būt patstāvīgiem un dod iespēju pat nopelnīt, pārdodot savu izaudzēto, izgatavoto produkciju. Mazpulcēni ir kā jaunie uzņēmēji, kas zina, ko grib, un pats galvenais, ka zina, kā to sasniegt. Imanta Ziedoņa vārdiem runājot: ”Ar mazpulcēniem sākas jaunie politiķi un tautsaimnieki”.

Darbojoties mazpulkos, to dalībnieki iegūst jaunus draugus, iemācās uzstāties publikas priekšā, vadīt pasākumus, kā arī rīkot dažādas nometnes un projektus, tādējādi paplašinot savu redzesloku. Arī mazpulki ir daļa no Eiropas jaunatnes, un tieši tāpēc tie aktīvi iesaistās mazpulcēnu apmaiņas programmās, starptautiskos projektos un ziemeļvalstu nometnēs.

Mazpulkus pasaulē pazīst ar nosaukumu 4H klubi (Head, Hart, Hands, Health). 4H klubu emblēma ir četrlapu āboliņa lapiņa, kur katra daļa simbolizē 4 mazpulku vērtības – labu sirdi, asu prātu, čaklas rokas un stipru veselību.

Druvas mazpulks

Darbības vieta – Druvas vidusskola

Vadītāja – Linda Strazdiņa

e-pasts: linda.mazpulki@gmail.com

Tālr.: 25971087

Mazpulka dalībnieku skaits: 13

Ikgadējie veicamie darbi: interesanti vides projekti zaļās domāšanas stiprināšanai skolā un pagastā, piemēram, makulatūras vākšana, apkārtnes sakopšanas talka u.c.

 

Jaunlutriņu mazpulks

Darbības vieta – Jaunmuižas jauniešu centrs

Vadītāja – Maija Zaļuma

e-pasts: maijazaluma@inbox.lv

Tālr.: 26522857

Mazpulka dalībnieku skaits: 14

Ikgadējie veicamie darbi: izvēlētās lauksaimniecības produkcijas audzēšana, dalība mazpulku izstādēs, projektos un nometnēs, jauniešu centra apkārtnes sakopšana, malkas sagāde centriņam, jaunu rokdarbu un biznesa pamatu apguve utt.

 

Kursīšu mazpulks „Bitīte”

Darbības vieta – Kursīšu pamatskola

Vadītāja – Iveta Strikasa

e-pasts: Iveta_ciecere@inbox.lv

Tālr.: 29856360

Mazpulka dalībnieku skaits: 22

Ikgadējie veicamie darbi: skolas noformēšana, ziedu paklāja veidošana un dalība K.Ulmaņā piemiņas pasākumā „Pikšas”, Adventa vainaga veidošana, dalība mazpulcēnu Adventa tirdziņā, dalība Saldus BJC rīkotajā Ziemassvētku apsveikumu akcijā, kas veltīta labdarībai, dalība talkās pagastā un skolas apkārtnes sakopšanas darbos utt.

 

Lutriņu mazpulks

Darbības vieta – Lutriņu pamatskola

Vadītāja – Gunta Romule

e-pasts: romule@inbox.lv

Tālr.: 26668700

Mazpulka dalībnieku skaits: 16

Ikgadējie veicamie darbi: dārzeņu audzēšana, piedalīšanās talkās, koku un krūmu sugu aprakstu veidošana, apmācības par projektu rakstīšanu, dalība fotokonkursā „Lutriņi rudenī, ziemā, pavasarī, vasarā”, meža dzīvnieku barošana ziemā, labdarības akcija Ziemassvētkos utt.

 

Remtes mazpulks Brocēnu novadā

Darbības vieta – Remtes pamatskola

Vadītāja – Inita Rulle

e-pasts: inita_remte@inbox.lv

Tālr.: 28393516

Mazpulka dalībnieku skaits: 18

Ikgadējie veicamie darbi: dārzeņu audzēšana, talkas, pārgājieni, apkārtnes sakopšana, meža projekti, rokdarbi utt.

 

Šķēdes mazpulks

Darbības vieta – Šķēdes sākumskolas ēka

Vadītāja – Inta Svaža

e-pasts: intucis2@inbox.lv

Tālr.: 22019265

Mazpulka dalībnieku skaits: 15

Ikgadējie veicamie darbi: piedalīšanās mazpulku Sporta spēlēs, Rudens forumā, vasaras nometnēs, pārgājienos, tirdziņos, semināros, Lielajā Talkā, Represēto piemiņas vietas Šķēdē sakopšana utt.

 

Striķu mazpulks

Darbības vieta – Striķu pamatskola
Vadītāja – Zinta Blanka
e-pasts: zinta_blanka@inbox.lv
Tālr.:
29407974
Mazpulka dalībnieku skaits:  10
Ikgadējie veicamie darbi: Ziemas periodā – dažādi noformēšanas darbi, dekupāža, puzuri, filcēšana, pavasarī, vasarā projektu darbiņi, kā arī pārgājieni, dārzeņu audzēšana, piedalīšanās dažādos konkursos utt.

 

Biedrības „Latvijas Mazpulki” birojs atrodas Rīgā, Ezermalas ielā 24/26, LV 1014.

Padomes priekšsēdētāja – Ilze Kļava, tl.29115267, ilze@druva.lv

Atbildīgā sekretāre – Ilze Jukņēviča, tl. 67557998, mazpulki@inbox.lv

Vairāk informācijas par mazpulkiem Latvijā var lasīt – www.mazpulki.lv