Biedrība “SAUJA”

Mūsu biedrības “Sauja” galvenā lieta ir kvalitatīvi pasākumi sev un citiem. Mēs esam ar uzsvaru “bez atkarībām”. Protams, sākām ar pasākumiem sev, sēdējām vakaros, pļāpājām par problēmām, lietām, ar kurām saskārās jaunieši. Varējām pļāpāt naktīm. Sēdējām pie manis mājās, spēlējām Monopolu, diskutējām, dziedājām un izveidojām saikni, kas mūs satur vēl tagad.

Protams, katrai biedrībai, organizācijai, biznesam vai vienkārši cilvēkam ir nepieciešama attīstība. Atradām mūsu skolā (Saldus novada Druvas vidusskolā) iespēju izremontēt telpu (bijušais skolas radio), kurai līdzekļus piedāvāja pagasts. Paši remontējām, naktīs gulējām, cēlāmies un remontējām. Sākām augt!

Mūsu skolā bija apmaiņas programmā dažādi ārzemnieki (Dānija, Vācija…). Ļoti sadraudzējāmies ar vāciešiem Uti un Georgu. Domas šķita grandiozas – kopīgi projekti un tikšanās. Projekti ar vāciešiem vēl nav izdevušies (vāciešu mazā degsmīte), bet kontakti un katru gadu ciemošanās mums ir palikusi.

Biedrība "Sauja"2007. gadā izveidojām īstu biedrību – valde, statūti… Kopš 2007. gada esam legāli. Mūsu iecienītākā un ilgākā patika ir pret kopīgiem „Saujiešu” sporta vakariem. (Visu, ko var spēlēt zālē, spēlējam). Druvā ir liels sporta nams, kurā sportojam, pļāpājam… Ik gadu Mārtiņdienu svinam Saldus baseinā, kur aicinām draugus no „Dzīvesprieka”. Esam taisījuši velo braucienus, pārgājienus, gulējuši uz skolas jumta, laivu braucieni, florbola turnīri, pankūku vakari, „Lieldienu joziens”, slēpošana – pasākumi kopā ar citām organizācijām… Patīk sadarbība ar Latvijas mazpulkiem, „Dzīvesprieku”… Augam!

Jau sākumā zinājām, ka mēģināsim rakstīt projektus. Man pieredze maza, bet jau skolas gados mūsu skola (tā pati Druvas vidusskola, kurā mācos kopš 5. klases) veidoja kopīgus projektus ar dāņu skolām un jauniešiem, tāpēc gribējās projektu rakstīt pašiem.

Esam rakstījuši uz dažādiem fondiem, dažādām organizācijām un esam arī šad un tad šo un to tā par gandrīz it neko dabūjuši. Mans lielākais palīgs, draugs, atbalsts projektu meklēšanā un rakstīšanā ir Ilze Krūmiņa (biedrības valdes locekle).

Šobrīd mūsu labākā un patīkamākā sadarbība ir ar KIFu. Esam jau trīs palīdzībiņas un daudz labu lietu saņēmuši. Teju sākam mūsu lielāko un atbildīgāko darbu – telpas remontu. Augam!

Kāpēc man ir vajadzīga šāda biedrība, kaut kādas atbildības uzņemšanās, lieks darbs…? Pēc skolas daudzi aiziet citur, apprecas, dzīvo laimīgi un aizmirst savu skolu, zaļo zāli un mani. Gribējās, lai ir vieta, kur mēs varam satikties! Tāda mums ir un esam par to pateicīgi. Protams, man ir jābūt ģeneratoram, kurš uzklausa, palīdz, atbalsta, risina, bet šī biedrība nebūtu, ja nebūtu man tik daudz labu draugu, atbalstītāju – absolventi, tagadējie skolnieki, skolotāji, kuriem ir šī vieta un kuri redz šīs vietas lietderību un kvalitāti.

Ir viegli pateikt – man par to nemaksā un kam man tas, bet ir vērtības, kuras mēs nevaram iegūt skolā, mājās, mežā. Šeit mēs mācamies saprast, pamatot, risināt, just, uzticēties, uzklausīt, pateikt, saprast un mīlēt ar patiesu sirds siltumu un mīlestību.

Manas vērtības un prasības no manas biedrības biedriem: godīgums, atklātība un patiesa mīlestība pret sevi un citiem. Mana alga – mīlestība un atstātas zīmītes no absolventiem, skolniekiem, cik viņiem pietrūkst „Sauja”. Mēs augam!

Novēlu godīgu un patiesu izaugsmi katrai biedrībai. Tās vadītājiem – spēku un jaunas idejas!
www.lustigaisblumizers.lv
Lustīgs, kustīgs, jaudiīs spēks…