JIC “Šķūnis”

  • brīvā laika aktivitātes: galda spēles, galda tenisu, novusu, šahu u.c.;
  • muzikālus pasākumus;
  • izglītošanās seminārus; diskusiju vakarus;
  • tematiskos vakarus;
  • līdzdalību jauniešu projektu īstenošanā;
  • piedāvā telpas jaunatnes organizāciju, pasākumiem, sēdēm;
  • palīdzam realizēt jauniešu idejas;
  • izstādes;

Viens no darbības pamatvirzieniem ir Saldus jaunatnes organizāciju un grupu atbalsts. Neiztrūkstoši ir pasākumi, kuros jaunieši tiek informēti par nodarbinātību un karjeras iespējām. Sniedzam atbalstu jauniešiem viņu ideju realizācijai un projektu izstrādei. Centrs ir pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Nāc ar savām idejām un realizē tās!