Archive | Mazo Projektu Fonds 2016

Neformālās grupas “Draudzība” realizēts projekts Novadnieku pagasta ciematā Draudzība

Posted on 13 December 2016 by Mundis

esunmesjcemex iespeju fonds saldus

Neformālās grupas “Draudzība” realizēts projekts Novadnieku pagasta ciematā Draudzība .

Mūsu mērķis bija : Veicināt kopības sajūtu starp jauniešiem, bērniem un viņu vecākiem, labiekārtojot un papildinot Novadnieku pagasta ciematā Draudzība esošo rotaļlaukumu, ar jauniešu izgatavotajiem rotaļu elementiem un sporta inventāru.
Projekta aktivitātes:  Tika izveidota darba grupa un sadalīti pienākumi. Pirmais darbiņš bija smilšu kastes izveidošana un uzstādīšana bērnu laukumiņā, tad tika atvestas smiltis un bērni kopā ar vecākiem piepildīja smilšu kasti ar smiltīm un apkārt slidkalniņam.Tad tika iegādāti kokmateriāli un stiprinājumi šūpolem. Tika izstrādātas skices , veikti mēri un kopīgiem spēkiem tika pagatvotas šūpoles. Lai šūpoles labāk pildītu savu funkciju un āra apstākļos nesabojātos tad tika apstrādātas ar speciāliem līdzekļiem. Šūpoles tiks uzstādītas pavasarī kad laika apstākļi to atļaus. Liels gandarījums iepriecināt pašus mazākos pagasta iedzīvotājus.
Projekta rezultāti : Piedalījās 10 jaunieši un viņu vecāki. Iemācījas un uzzināja kā labiekārtot rotaļlaukumu . Tika uztaisīta smilšu kaste un piepildīta ar smiltīm , lai pašiem mazākjiem būtu interesanta darbošanās rotaļlaukumā. Uzstādīts basketbola grozs un futbola vārti. Tika pagatavotas šūpoles lai bērnu rotaļlaukms.

20160614_210438

20160614_163425

20160614_210036

Saldus jauniešu domes ”Es un mēs” projektu ”Jauniešiem Saldus novadā” finansē Saldus novada pašvaldības Projektu fonds un CEMEX Iespēju Fonds

Comments (0)

Ezeres jaunieši – Ezerei!

Posted on 25 November 2016 by Mundis

Prfonds

Ezeres jaunieši – Ezerei!

Jauniešu neformālā grupa ir īstenojusi projektu “Ezeres jaunieši – Ezerei! “.

Projekta mērķis bija iesaistīt Ezeres un tuvākās apkārtnes jauniešus sakarīgās, sportiskās brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs Ezeres Jauniešu centrā.

Projekta ietvaros ir iegādāts sporta inventārs volejbola, basketbola, futbola, novusa, florbola spēlēšanai, šautriņu mešanai.

Īstenojot projektu, mēs esam iesaistījuši Ezeres un tuvākās apkārtnes jauniešus saturīga brīvā laika pavadīšanas un sporta aktivitātēs. Nodrošinājuši sporta aktivitāšu dažādību.

 Jaunieši ir ieguvuši projektu īstenošanas un darba audzināšanas pieredzi, praktiskās iemaņas veicamo darbu veikšanā.

Projekts īstenots ar biedrības “Saldus jauniešu dome “Es un mēs”, Saldus novada pašvaldības, CEMEX Iespēju fonda, Saldus novada pašvaldības Ezeres pagasta pārvaldes un biedrības “Mūsu ligzda” finansiālu atbalstu projekta “Jauniešiem Saldus novadā” ietvaros!

14.11.2016.

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja Ketija Černika.

15033583_1148246735212994_479209986_n

15046357_1148246481879686_275432819_n

img_3245

img_3248

img_3249

Comments (0)

Skolēni realizējuši projektu “Izzini Saldus novada muižas”

Posted on 21 November 2016 by Mundis

Prfonds

Skolēni realizējuši projektu “Izzini Saldus novada muižas”

12. oktobrī Druvas vidusskolas 12.edm klases skolēni ar klases audzinātājiem devās divu dienu garā ekskursijā pa Saldus novada- Ezeres, Vadakstes un Jaunauces muižām. Skolēni iepzina sava novada vēsturi, kas saistīta ar šīm trim muižām.

Ezerē skolēni apskatīja Ezeres muižu, kur tagad atrodas Ezeres pamatskola, un paviesojās Muitas namā. Muitas namā Birtuta Sipeniece, stāsot par Ezeres vēsturi, uzdeva arī jautājumus. Ja skolēni atbildēja pareizi saņēma arī saldumus, kas ļoti uzrunāja skolēnus, tēpēc visi neatlaidīgi klausījās.

Vadakstē skolēni tika izvedāti pa muižu, kur paši visu varēja apskatīt ar savām acīm. Visvairāk skolēniem patika mazs bunkurs jeb slēpnis, kur varēja arī ielīst.

Kā paši skolēni pēc ekskursijas teca: “Jaunauces muiža mums patika vislabāk”, tas bija tāpēc, ka Jaunauces gide bija sarūpējusi spēles un aktivitētes. Piemēram, bērnu šampanieša malkošana muižas vīna pagrabā, kamēr gide stāstīja par pagraba lomu muižas nenodedzināšanā, 1905. gada revolūcijas laikā, vai ar fiziku saistītās aktivitātes fizikas klasē, kurā bija saglabājušies visi senie mācību piederumi. Pēc interesantajām aktivitātēm jaunieši Jaunauces muižas parkā, uz ugunskura gatavoja vakariņas. Pēc gardajām vakariņām un jautrajām sarunām pie ugunskura skolēni devās uz Jaunauces muižas galveno deju zāli, kur bija paredzēts skolēniem pavadīt visu nakti. Protams pirms gulēt iešanas skolēni kārtīgi izgustējās, skpēlējot pašu sagatavotas spēles. Pēc aktivitātēm skolēni devās gulēt. Daudziem tas likās airaujoši un bailīgi reizē, jo gide bija pastāstījusi par spoku, kas naktīs staigā pa muižu. Tā kā nakts bija pagājusi mierīgi, jaunieši cēlās tikai ap 10:00. Dodoties mājās skolēni un pat klases audzinātāji gandrīz visu ceļu runāja, cik lieliski ir izdevusies šī ekskursija.

Paldies projekta organizātoriem: Atim Āris Gēliņam, Nikam Tamsonam, Laurim Svārupam, Kintijai Kemlerei, Deivinai Jēkobsonei un Samantei Vēzai.

Prieks un lepnums par skolēniem, kas interesējas par sava novada vēsturi.

20161012_121635

20161012_132729

20161012_135718

   20161012_152808

20161012_153113

20161012_174235

20161012_174657

20161013_111424

Saldus jauniešu domes ”Es un mēs” projektu ”Jauniešiem Saldus novadā!” atbalsta Saldus novada pašvaldības Projektu fonds un CEMEX Iespēju Fonds.

Comments (0)

Īpašo sajūtu boulings

Posted on 17 November 2016 by Mundis

Prfonds

Īpašo sajūtu boulings”

Biedrības “ Mūsu ligzda” biedru bērni un Ezeres jaunieši šovasar īstenojuši projektu “Īpašo sajūtu boulings” ar mērķi veicināt brīvā laika pavadīšanas iespējas un aktīvās atpūtas aktivitāšu pieejamību Lielezeres muižas parka teritorijā.

Iesaistot Ezeres pagasta un tai draudzīgos jauniešus no citiem pagastiem, biedrības „Mūsu ligzda” jaunizveidotajā sporta un brīvā laika pavadīšanas laukuma pilnveidošanā, ir radīta iespēja spēlēt āra boulingu un relaksēties īpašo sajūtu takā. Boulinga trasīte ir pilnveidota, tā ir viegli pārvietojama un ziemas mēnešos pieejama Ezeres Jauniešu centrā.

Īstenojot projektu esam veicinājuši iedzīvotāju sadarbību (īpaši jauniešu) vides pilnveides attīstībā un aktivizējuši vietējos iedzīvotājus kopt publiski pieejamās teritorijas.

Esam uzlabojuši brīvā laika pavadīšanas un aktīvās atpūtas iespējas, veicinot dažādu kultūras un sporta pasākumu kvalitāti.

Projekts īstenots ar biedrības “Saldus jauniešu dome “Es un mēs”, Saldus novada pašvaldības, CEMEX Iespēju fonda, Saldus novada pašvaldības Ezeres pagasta pārvaldes un biedrības “Ezeres makšķernieku klubs” finansiālu atbalstu projekta “Jauniešiem Saldus novadā” ietvaros!

15032525_1148247715212896_231789486_n

 

15045618_1148247261879608_691592559_n

 

15045671_1148246931879641_783151722_n

 

20161010_174547

 

20161011_184510

 

20161014_134743

15.11.2016.

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja Katrīna Laura Kuļvinska.

Saldus Jauniešu domes „Es un mēs” projektu „Jauniešiem Saldus novadā!” atbalsta Saldus novada pašvaldības projektu fonds un CEMEX Iespēju fonds

Comments (0)

Saldus novada jauniešu forums 2016

Posted on 05 October 2016 by Mundis

Prfonds

2016.gada 29.oktobrī, Zaņas pagastā

 

Foruma mērķi:                                                                                                              

 • Informēt par notikušajām aktivitātēm projektā „Jauniešiem Saldus novadā!”;
 • Veicināt Saldus novada jauniešu sadarbību, līdzdalību un atbildību par sabiedrībā notiekošajiem procesiem;
 • Izstrādāt ieteikumus Saldus novada Jaunatnes politikas Rīcības programmai.
 • Izstrādāt priekšlikumus un ieteikumus jaunatnes darbam un pašvaldības atbalstam 2017.gadā.

 

Forumu organizē:

 • Saldus novada Jaunatnes lietu konsultatīvā padome;
 • Saldus Jauniešu dome „Es un mēs” ar Saldus novada pašvaldības projektu fonda un CEMEX Iespēju fonda atbalstu;
 • Saldus Jauniešu atpūtas un iniciatīvu centrs “Šķūnis” sadarbībā ar  Izglītības pārvaldi un Zaņas pagasta pārvaldi.

 

Foruma dalībnieki:

 • Saldus novada pagastu jauniešu komandas;
 • Saldus novada pamatskolu un vidusskolu komandas;
 • Saldus novada jaunatnes organizāciju komandas;

(Komandā  4-6 cilvēki,  iekļaujot tajā dažāda vecuma (13- 25 g.) jauniešus. Skolas var piesaistīt arī absolventus. Komandā var piedalīties arī pagasta jaunatnes lietu koordinators, skolotājs vai kāds cits pieaugušais, kurš iesaistīts jauniešu aktivitātēs.)

 • Saldus novada jaunieši (var pieteikties arī individuāli – komandu izveidojot uz vietas). Īpaši tiek gaidīti studenti.
 • Projekta „Jauniešiem Saldus novadā!” 11 mazo projektu darba grupas, kuras prezentē savu īstenotos projektu, kā arī piedāvā foruma kontrolpunktos tematiskus konkursus;
 • Ieinteresētie Saldus novada domes deputāti, pašvaldības atbildīgie darbinieki, jaunatnes darba koordinatori un citas jaunatnes politikā ieinteresētas personas.

 

pieteikuma-anketa-komandai

pieteikuma-anketa-dalibniekiem-individuali

pieteikuma-anketa-projektiem

 

Dienas kārtībā

 11.00 – 11.30        Reģistrācija. Rīta kafija.                    

 11.30 –13.00          Foruma atklāšana.

Saldus novada jauniešu aptaujas rezultātu apkopojums

Jauniešu iniciatīvas dienas rezultāti

Lekcija –  “Gravitāte” – biedrības NEXT vadītājs Vilis Brūveris

13.00 – 14.00         Diskusijas  

Kā aiznest savu ideju līdz pašvaldībai?

– Students Saldus novadā

-Kā iesaistīt visus?

-Kā radīt vidi, kurā justies labi?

-Kur iegūt darba pieredzi?

– Kā dzīvot veselīgi?

– Kur meklēt palīdzību?

– Kā  es gribētu sagaidīt Latvijas 100 gadi?

14.00 – 15.00        Pusdienas                                                                    

15.00 – 17.30         Trasīte

Projektu “Jauniešiem Saldus novadā” realizētāji un Zaņas pagasta jaunieši.

17.30 – 18.30         Komandu atgriešanās.  Kafijas pauze. Iepazīšanās aktivitātes.             

18.30 – 22.00       Balle – Grupa “Pārāk skaisti” un Brāļi Jurovi.

 

Kopīgais transports atkarībā no vēlmes izmantot kopīgo transportu

 • Autobuss plkst. 10.00 no Šķēdes (atkarībā no pieteikšanās) ar pieturām Jaunlutriņos, Lutriņos, Druvā, Saldū

 

Autobuss mājupceļu sāk  no Zaņas 22.00

Pieteikties aizpildot  anketu līdz 20.oktobrim!!!

saldus-novada-jauniesu-forums-2016-1

Saldus Jauniešu domes „Es un mēs” projektu „Jauniešiem Saldus novadā!” atbalsta Saldus novada pašvaldības projektu fonds un CEMEX Iespēju fonds

 

 

Comments (0)

Smūtiju diena Druvas vidusskolā

Posted on 28 September 2016 by Mundis

smutiji

Comments (0)

Jauniešu projekts – Vienoti dejā!

Posted on 14 September 2016 by Mundis

IMG-20160910-WA0001

Comments (0)

Laivu brauciens jauniešiem

Posted on 13 September 2016 by Mundis

Prfonds

Laivu brauciens jauniešiem

 

Divu dienu laivu braucienā pa Ventu, 3. un 4. septembrī no Nīgrandes tilta līdz Skrundai, devās jaunieši un divi fantastiski Druvas vidusskolas skolotāji. Mēroja 32 km. Savā ceļā apskatīja Alšu kaļķu cepli, Ātrās klintis, Ketlera atsegumu, Gobziņu klintis un Lēnu baznīcu. Apskatot šīs vietas izzināja tās un to vēsturi.

Laikapstākļi pirmajā dienā nelutināja, bet otrā diena bija „konča”. Kopumā tika parbaudīta spēja izturēt un ļauties lietum, un nepadoties,  sastrādāties, iemīlēt lietu un baudīt siltu, saulainu laiku. Liels gandarījums par tiem, kas pirmo reizi laivoja, viņi veiksmīgi iemācījās airēt, veikli tikt uz priekšu un izteica vēlmi to atkārtot.

Projekts „Jauniešu laivu brauciens, dabas un kultūras objektu apskate Saldus novadā” tiek realizēts Saldus jauniešu domes „Es un mēs” projekta „Jauniešiem Saldus novadā!” ietvaros.

IMG-20160906-WA0013

IMG-20160906-WA0011


IMG_1473

Projektu atbalsta Saldus novada pašvaldības projektu fonds un „CEMEX Iespēju fonds”

Comments (0)

Druvas vidusskolas olimpiskā 10 cīņa

Posted on 07 September 2016 by Mundis

lielgajiens2k166

 

Projekts “Veselīga ēšana” tiek realizēts Saldus jauniešu domes „Es un mēs” projekta „Jauniešiem Saldus novadā!” ietvaros. Projektu atbalsta Saldus novada pašvaldības projektu fonds un „CEMEX Iespēju fonds”

Comments (0)

‘’Jauniešu projekts “Sinerģija 2’’

Posted on 22 June 2016 by Mundis

‘’Jauniešu projekts “Sinerģija 2’’

     Jaunlutriņu jaunieši 2016.gada vasarā realizēs projektu ‘’Sinerģija 2’’. Mūsu projekta mērķis ir savest kopā līdzīgi domājošus aktīvos 13-25 gadus vecos novada jauniešus. Esam veikuši iestrādes šai virzienā, atraduši domubiedrus Pampāļos, Kalnos, Šķēdē, Lutriņos – jauniešus, kam patīk aktīvs dzīvesveids un kas gatavi iesaistīt šādās aktivitātēs citus ar pagājušā gada projektu ‘’Sinerģija’’, šogad esam aktīvi draudzējušies ar Šķēdes pagasta jauniešiem.

Šī projekta aktivitātes būs līdzīgas, jo dalībniekiem ļoti patika projekta ‘’Sinerģija’’ aktivitātes. Tātad

    8., 9. jūlijs – Piedzīvojumu diena – spēlēsim peintbolu ‘’Cīņa par karogu’’ Gaiķos, tālāk brauksim līdz Upesgrīvai un dosimies 12 km pārgājienā gar jūru līdz Mērsragam, tikšanās ar vietējiem jauniešiem un atgriešanās Jaunlutriņu jauniešu centrā.  Pats pārgājiens ir iespēja iet, pieredzēt, piedzīvot, dalīties, atbalstīt, komunicēt, sajust kopā būšanas prieku. Ir zināms, ka aktīvs dzīvesveids uztur labu smadzeņu darbību un dzīvesprieku, tāpēc no šī pārgājiena kā rezultātu gaidām jaunu līderu rašanos. Pirmās iespējas to izpaust būs vakarā pie ugunskura Jaunlutriņu jauniešu centrā, paredzētas dažādas aktivitātes, tur arī nakšņosim uz līdzpaņemtiem matracīšiem. Aicinām pieteikties tiešām aktīvos Saldus novada jauniešus, kas zina, ka var šo dienu bez čīkstēšanas izturēt. (e-pasts maijazaluma@inbox.lv )

13.augustā Jaunlutriņu Jauniešu centrā rīkosim Jauniešu dienu. Šajā dienā atraktīvā veidā, kopā ar sportiskām aktivitātēm un komandu spēlēm , informēsim citus jauniešus un pagasta iedzīvotājus par to, ko dara un vēlas jaunieši- tādā veidā dodot ziņu- mēs esam šeit un tagad, mēs esam daļa no sabiedrības! Sporta spēlēs aicināsim piedalīties jauniešu un ģimeņu komandas, kurās vismaz 1 no dalībniekiem ir jauniešu vecumā.

Vakarpusē ‘’Atmiņu ugunskurs’’– salidojums bijušajiem un esošajiem Jaunlutriņu jauniešiem un mazpulcēniem un viņu vadītājiem, jo šogad ir jubileju gads – JJC 10 pastāvēšanas gadi, Jaunlutriņu mazpulkam 25 darbības gadi!

Scenārijs vēl top, bet tiem , kas šajā dienā vēlētos piedalīties lūgums sūtīt savu kontaktinformāciju uz maijazaluma@inbox.lv  vai pieteikties savām mazpulku vadītājām.

 

Projekta grupa: Nensija Frankus  (projekta v-ja), Agnis Vlasovs, Rūdis Frankus.

Projekta konsultante Maija Zaļuma, Jaunlutriņu pagasta jaunatnes lietu koordinatore

Comments (0)

Jauniešu organizāciju un neformālo grupu projektu konkurss

Posted on 17 May 2016 by Mundis

Prfonds 

Jauniešu organizāciju un neformālo grupu projektu konkurss

          Saldus jauniešu dome „Es un mēs” projekta „Jauniešiem Saldus novadā” ietvaros, izsludina iespēju pieteikties jauniešu organizāciju un neformālo grupu projektu konkursam.

Maksimālais finansējums vienam projektam 400 EUR. Šogad konkurss notiks 2 kārtās. 1.kārta – nosūta aizpildītas pieteikuma anketas, 2.kārta – tikšanās klātienē ar vērtēšanas komisiju. Aizpildītas projekta 1.kārtas pieteikuma veidlapas līdz 27.maijam plkst.17.00 jānosūta uz e-pastu rudite.muraseva@saldus.lv

Jauniešiem, kuriem nav pieredze projektu rakstīšanā tiek piedāvāts apmācību seminārs par projektu pieteikumu aizpildīšanu 18.maijā plkst.10.00 JIC „Šķūnis”. Uz semināru pieteikties līdz 17.05., piesakoties pa tālruni 27878570 vai sūtot uz e-pastu rudite.muraseva@saldus.lv

Dokumenti:

Vērtēšanas kritēriji – vertesanaskriteriji

1. kārtas veidlapa- Projekta.veidlapa.1.karta.

Pielikums nr.1 Budžets – Pielikums Nr 1 Projekta_budzet_veidlapa

2. kārtas veidlapa –Projekta veidlapa.2.karta

Projekta nolikums – SJD projekta nolikums. gala

 

Projekta mērķis: Veicināt jauniešu aktivitāti Saldus novadā. Galvenās prioritātes :

 1. Jauniešu iniciatīva un brīvprātīga līdzdalība projekta vadīšanā un organizēšanā.
 2. Vietējo cilvēku un materiālo resursu izmantošana projektu īstenošanā.
 3. Oriģinālas idejas jauniešu sabiedriskās aktivitātes veicināšanai.
 4. Savstarpējā sadarbība starp pagastu un pilsētas jauniešiem.
 5. Projekta rezultāti sniedz praktisku ieguvumu vietējās kopienas grupām.

 

 

Kopumā tiks atbalstīti vismaz 10 jaunatnes organizāciju un neformālo grupu projekti un noorganizēts Saldus novada Jauniešu forums.

 

 

Projektu atbalsta Saldus novada pašvaldības projektu fonds un

nodibinājums „CEMEX Iespēju fonds”

Comments (0)