Archive | Mazo Projektu Fonds 2014

Projekts ”Debašu universitāte”

Posted on 11 November 2014 by Mundis

saldus-profesionala-vidusskola_42090_400x85

Prfonds

Projekts  “Debašu universitāte”

Lai Saldus novada vidusskolēni iegūtu prasmi argumentēt un pastāvēt par savu viedokli, šā gada 14.oktobrī, Saldus Profesionālās vidusskolas telpās tika organizēta debašu universitāte.

Uz pasākumu tika aicināti tie Saldus novada vidusskolnieki, kuri vēlas uzlabot uzstāšanās prasmes vai uzzināt ko vairāk par debatēm un to norisi. Pasākumu vadīja Latvijas Universitātes debašu kluba vadītājs Edmunds Cepurītis, kurš debašu jomā darbojās jau 5 gadus.

 Pasākums sākās ar dalībnieku reģistrāciju un rīta tēju. Pasākumu atklāja Edmunds Cepurītis un paskaidroja kas ir debates un kādēļ viņš tādās piedalās. Dalībnieki ilgi nesēdēja līdz paši tika pie runāšanas. Pasākuma vadītājs izmantoja dažādas metodes, lai rosinātu pat kautrīgākos dalībniekus izteikties – bija nepieciešams argumentēt un aizstāvēt viedokli skolu komandai pret komandu (izvirzot runas personu), bija jādiskutē personai pret personu, kā arī pasākuma noslēgumā norisinājās apļa debates, kad katram otrajam dalībniekam jāaizstāv temats, katram nepāra skaita dalībniekam jāapstrīd temats. Tika aizskarstas dažādas jauniešiem nozīmīgas tēmas – formas skolniekiem, dabas aizsardzība, izglītība, politika un vēlēšanas.

Liels paldies Saldus Profesionālās vidusskolas pašpārvaldei un tās vadītājai Mārai Vācei kā arī pasākuma finansiālajiem atbalstītājiem par iespēju rīkot pasākumu Saldus Profesionālās vidusskolas telpās un atbalstu pasākuma norisē.

1

2

4

5

3

6

Saldus Jauniešu domes ”Es un mēs” projektu ”Jauniešiem Saldus novadā!” atbalsta Saldus novada pašvaldības projektu fonds un CEMEX Iespēju fonds.

Comments (0)

Projekts ”Saldus saldās spēles”

Posted on 10 November 2014 by Mundis

logo

Prfonds

Projekts „Saldus saldās spēles”

 

Ar Saldus novada pašvaldības projektu fonda un „Cemex” iespēju fonda atbalstu, Saldus jauniešu domes „Es un mēs” izsludinātajā projektu konkursā „Jauniešiem Saldus novadā!” piedalījās neformālā grupa „DARI”, kuru veidoja Saldus 1. vidusskolas skolēni, absolventi, arī skolotāja un skolas tehniskais darbinieks. Grupas „DARI” projektu „Saldus saldās spēles” vadīja Saldus 1. vidusskolas absolvents Jurģis Jurenovskis.

Projekta galvenais mērķis bija izgatavot spēles „Saldus saldās spēles”, lai veicinātu jauniešu aktīvu darbību, iesaistoties skolas, pilsētas un novada organizētajos pasākumos, tādējādi popularizējot Saldus pilsētas un novada saukli „Medus piliens Kurzemē”. Balstoties uz šo mērķi, neformālā grupa „Dari” nolēma izveidot dažādas interesantas, oriģinālas, erudītas un ar Saldu saistītas spēles. Viņi šo izvēli pamatoja ar daļu skolēnu, kuri pēc mācību stundām nodarbojas ar pasīvu datorspēļu spēlēšanu vai vienkāršu laika „nosišanu” neko nedarot, kas veicina nelabvēlīgu ietekmi uz veselību un attīstību.

1. oktobrī Saldus 1. vidusskolā norisinājās pasākums „Lipīgs kā medus”, kura ietvaros skolēni tika iepazīstināti ar četrām izgatavotajām „Saldus saldajām spēlēm” – „Trāpi šūnā”, „Bišu strops”, „Bites lidojums” un „Zum zum”. Aizraujošās sacensības norisinājās starp 7. un 8. klašu skolēniem, kurās tika pārbaudīta atjautība, radošums, cīņas spars un klases vienotība. Neformālā grupa „DARI” dāvāja neaizmirstamus piedzīvojumus, kā arī lieliskas balvas pašām draudzīgākajām un saliedētākajām klasēm.

Spēles ir paredzētas ilgtermiņa izmantošanai plašai mērķauditorijai – to efektivitāte slēpjas mobilitātē un daudzfunkcionalitātē. Līdz šim ne skolā, ne arī novadā nebija iespējams izīrēt spēles jauniešiem, kas nodrošinātu aktīvu atpūtu un brīvā laika pavadīšanu. Taču turpmāk Saldus novadā šāda iespēja būs. Izglītības iestādēm, ģimenēm, organizācijām, kā arī pārējiem iedzīvotājiem būs iespēja iznomāt spēles ģimenes, skolas vai novada pasākumiem, tādējādi veicinot aktīvas atpūtas popularizēšanu.

Informāciju sagatavoja Monta Zīle un Kristīne Briška

1

2

3

4

Saldus Jauniešu domes ”Es un mēs” projektu ”Jauniešiem Saldus novadā!” atbalsta Saldus novada pašvaldības projektu fonds un CEMEX Iespēju fonds.

Comments (0)

Par projektu ”Ezeres un Buknaiču pierobežas sadraudzības svētki”

Posted on 10 November 2014 by Mundis

Prfonds

Par projektu ”Ezeres un Buknaiču pierobežas sadraudzības

svētki”

 

Projekts “Ezeres un Buknaiču pierobežas sadraudzības svētki” norisinājās 23. augustā, kura mērķis bija veidot sadraudzību ar Lietuvas pagasta Buknaiču jauniešiem un, protams, arī ar kaimiņpagastu jauniešiem. Pasākums izvērtās ļoti interesenats un gana daudz apmeklēts, kopā pasākumā piedalījās apmēram – 150 dalībnieki.

 

Bildes no sporta spēlēm, kas bija viena no šīs dienas galvenajām sastāvdaļām.

DSC_0256_opt

DSC_0481_opt

DSC_0521_opt

DSC_0524_opt

DSC_0560_opt

Saldus Jauniešu domes ”Es un mēs” projektu ”Jauniešiem Saldus novadā!” atbalsta Saldus novada pašvaldības projektu fonds un CEMEX Iespēju fonds.

Comments (0)

Projekts ”Ciku, caku, caku!”

Posted on 10 November 2014 by Mundis

Prfonds

Par projektu ”Ciku, caku, caku!”

 

         Projekts „Ciku, caku, caku!” tapa, lai jauniešiem būtu iespēja lietderīgi izmantot savu laiku, iemācoties jaunas prasmes, kas noderētu arī turpmākajā dzīvē.

          Lai mēs tiktu pie sēžammaisiem, vispirms darba grupa mācījās veidot piegrieztni no jau esošiem sēžammaisiem. Tika mērīts, atzīmēt uz tāfeles un rezultātā arī uz papīra, kas kalpoja mums kā piegrieztne. Tika atzīmēts un izgriezts audums, sadiegtas visas maisu daļas un dekoratīvie elementi. Bet pati šūšanas apmācība sākās ar instruktāžu, kā darboties ar šujmašīnu, jo tā ir jauna un jaudīga, tāpēc ir jāuzmanās, lai neiegūtu darba traumas. Katrai dalībniecei bija iespēja pamēģināt darboties ar šujmašīnu. Interesanta bija sēžammaisu piepildīšana, jo, ja poliestera granulas izbirst, tās ir samērā grūti savākt… Rezultātā pēc divu sanākšanas reižu darba mēs ieguvām četrus sēžammaisus, kas kalpos jauniešu telpas vajadzībām.

         Noslēguma pasākums notika 5. Septembrī, kad Striķu kultūras namā sanāca ļaudis īpašos tērpos – pidžamās, protams, ne visi, bet daļa pacentās iejusties tēlā! Piedaloties aktivitātēs, kā pidžamu parāde, karaoke, dejas varēja saņemt īpašas nominācijas, piemēram, Dziedošā pidžama, Kautrīgākā pidžama, Jautrākā pidžama u.c. Pasākuma laikā darba grupa izvērtēja projekta aktivitātes, projektu kopumā, kā rezultātā secināja, ka turpmāk ļoti noderīga būs šujmašīna, jo meitenēm ir radusies interese arī turpmāk mēģināt uzšūt sev kaut ko noderīgu.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Saldus Jauniešu domes ”Es un mēs” projektu ”Jauniešiem Saldus novadā!” atbalsta Saldus novada pašvaldības projektu fonds un CEMEX Iespēju fonds.

Comments (0)

Ar Saldus novada jauniešu forumu noslēdzies Saldus jauniešu domes „Es un mēs” projekts „Jauniešiem Saldus novadā!”

Posted on 07 November 2014 by Mundis

Prfonds Ar Saldus novada jauniešu forumu noslēdzies Saldus jauniešu

domes „Es un mēs” projekts „Jauniešiem Saldus novadā!”

 

              Ar Saldus novada jauniešu forumu noslēdzies          Saldus jauniešu domes „Es un mēs” projekts „Jauniešiem Saldus novadā!”.  Projekta ietvaros tika izsludināta iespēja pieteikties jauniešu organizāciju un neformālo grupu projektu konkursam. Pavisam tika atbalstīti 25 projekti, kuri tika realizēti  gandrīz visos Saldus novada pagastos. Projekti bija ļoti dažādi – sporta spēles, sadraudzības pasākumi, radošās un spēļu dienas, akcijas, karjeras dienas, velobrauciens un laivu brauciens, debašu universitāte un mēnešraksts. Projektos notika ne tikai dažādi pasākumi, bet tika sakārtotas un aprīkotas vietas un telpas.

            Saldus novada jauniešu forumā notika projektu prezentācija. Galvenais – katram projektam bija jāizdomā trasītes punkts, kurā    aktivitātes, jautājumi saistīti ar projektā notikušo.

            Projekta mērķis: Veicināt Saldus novada jauniešu iniciatīvu, līdzdalību un atbildību, dodot iespēju jauniešu organizācijām un neformālajām grupām plānot, organizēt un vērtēt pašu veidotus uz brīvprātīgo darbu balstītus projektus, kas vērsti uz pagastu un pilsētas dzīves vides uzlabošanu.

            Projekta kopējais finansējums bija 10 000 Eiro, no kuriem 9000 ir  Saldus novada pašvaldības projektu fonda atbalsts, bet 1000 nodibinājuma „CEMEX Iespēju fonds” atbalsts.

            Paldies visiem, kuri palīdzēja foruma norisē, bet īpaši Pampāļu pagasta pārvaldei, kultūras centram un jauniešiem Ināras Kārkliņas un Ēvalda Kārkliņa vadībā.

            Šī gada forumā uzvarēja Ezeres pagasta komanda ‘’Makšķernieki’’, kas nozīmē to, ka nākamgad forums norisināsies Ezerē.

 Bildes no Saldus novada jauniešu foruma vari apskatīt:

 https://www.dropbox.com/sh/52bvkuqdklgnlte/AAAH0JJ6YY3I0cT88PEBWTYDa?dl=0

rsz_dsc_0032

 

rsz_dsc_0194

rsz_dsc_0941

 

rsz_jauniesu_forums_2014_57

Projektu atbalsta Saldus novada pašvaldības projektu fonds un „CEMEX Iespēju fonds”

 

Comments (0)

Projekts Zāļu tēja manā un tavā krūzītē!

Posted on 03 November 2014 by Mundis

Prfonds

Projekts ”Zāļu tēja manā un tavā krūzītē!” Jaunauces un

Vadakstes pagasta jauniešiem

 

2

 

3

 

4

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

 

Liels paldies visiem, kuri piedalījās un palīdzēja projektu īstenot!

Informāciju sagatavoja: Mārīte Leiba

Saldus Jauniešu domes ”Es un mēs” projektu ”Jauniešiem Saldus novadā!” atbalsta Saldus novada pašvaldības projektu fonds un CEMEX Iespēju fonds.

 

 

Comments (0)

Projekts – Novadnieku pagasta vēstures izpētes un dokumentēšanas 2. kārta

Posted on 03 November 2014 by Mundis

Prfonds

Biedrība ”Novadnieku attīstībai” realizē vēstures izpētes un

dokumentēšanas projektu

Novadnieku pagasta jaunieši biedrības „ Novadnieku attīstībai” projekta pieteikuma ietvaros veica pagasta 12 senioru intervēšanu – filmēšanu par pagasta un   pagastā dzīvojošo dzimtu vēsturi.

Rezultātā ar SIA „ Designbox” palīdzību tika samontēta videofilmiņa , no katras intervijas izlobot tieši šīs filmiņas specifikai atbilstošo  atbilstošo informāciju. Bet ierakstītais materiāls ir pietiekami plašs, lai nākotnē varētu veidot atmiņu ierakstus gan par kara laiku Novadniekos, gan izglītības , gan zemniecības attīstību, pat par pirmās brīvvalsts valstsvīriem sakarā ar Novadnieku pagastu.

Nākotnē esam paredzējuši ierakstus – intervijas turpināt pieejamo līdzekļu ietvaros.

Balt_c_25 016_opt

 

Saldus Jauniešu domes ”Es un mēs” projektu ”Jauniešiem Saldus novadā!” atbalsta Saldus novada pašvaldības projektu fonds un CEMEX Iespēju fonds.

Comments (0)

Starppagastu jauniešu pludmales volejbola sacensības ”Ķursīši 2014”

Posted on 22 October 2014 by Mundis

Prfonds

Starppagastu jauniešu pludmales volejbola sacensības

”Kursīši 2014”

 

Nosledzies_projekts___1

 

Volejbola_sacensibas__quot_Kur_1

 

Volejbola_sacensibas__quot_Kur_2

 

Volejbola_sacensibas__quot_Kur_7

 

 

Saldus Jauniešu domes ”Es un mēs” projektu ”Jauniešiem Saldus novadā!” atbalsta Saldus novada pašvaldības projektu fonds un CEMEX Iespēju fonds.

Comments (0)

Projekts ”’Mazpulki rullē!”

Posted on 22 October 2014 by Mundis

Prfonds

Par projektu ‘’Mazpulki rullē!’’

    Jaunlutriņu jauniešu centrā darbojošais Jaunlutriņu mazpulks sadarbībā ar Jaunlutriņu attīstības biedrību 2014. gada vasarā un rudenī realizēja projektu ‘’Mazpulki rullē!’’, kura rezultātā tika nodrošināta mazpulka vajadzība pēc vienotas formas krekliņiem, kurus arī velkam visos pasākumos, lai vēstītu par mazpulku kā darbīgu organizāciju- piemēram, mazpulku forumos, sporta svētkos uc. Darbīgo mazpulcēnu stimulēšanai tika iegādāts galda hokejs un rudens lapu grābšanas un apkārtnes sakopšanas talku dalībniekiem apmaksāta atpūta Liepājas Olimpiskā centra SPA.

    Projekta aktivitātes bija tradicionālie mazpulcēnu vasaras projektu darbi, talka ar pikniku mazpulka laukuma sakopšanai, velopārgājiens uz mednieku māju ar mežacūku dzīves izpēti, saliedēšanās un bumbas spēlēm, draudzēšanos ar Eiropas Brīvprātīgā darba brīvprātīgo no Rumānijas Teodoru un viņas savdabīgā hobija – uguns šova vērošana. Velobrauciens bija skaista vasaras izskaņa! Tērpušies jaunajās formās Jaunlutriņu mazpulcēni labi izskatījās un piesaistīja uzmanību Kurzemes un Zemgales mazpulku foruma tirdziņā. Rudens lapu grābšanas talkas bija īsts pārbaudījums, jo laiks oktobrī pārsvarā lietains, tāpēc mazpulcēni atpūtu SPA noteikti ir pelnījuši. Galda hokejs būs vienojoša nodarbe jauniešiem ziemas periodā.

Kopumā projekts ir izdevies un ilglaicīgs- par ko arī priecājamies!

Maija Zaļuma,

Jaunlutriņu mazpulka vadītāja,

jaunatnes lietu koordinatore Jaunlutriņu pagastā

Kurzemes_un_Zemgales_mazpulku__1

4H_atvadas_no_vasaras__52

4H_atvadas_no_vasaras__37

4H_atvadas_no_vasaras__16

4H_atvadas_no_vasaras__1

Mazpulku_darbu_skate_1

Saldus jauniešu domes ”Es un mēs” projektu ”Jauniešiem Saldus novadā!” atbalsta Saldus novada pašvaldības projektu fonds un CEMEX Iespēju fonds

Comments (0)

Projekta ”Xbox atgūšanas plāns” ietvaros organizēais Xbox draugu vakars

Posted on 20 October 2014 by Mundis

Prfondsskunis

Projekta ”Xbox atgūšanas plāns” ietvaros organizētais

Xbox draugu vakars JIC ”Šķūnis”

 

Ar mērķi dot iespēju jauniešiem aktīvi kustēties, izjust sacensību garu un piedzīvojumu prieku kopā ar citiem jauniešiem, šī projekta ietvaros tika iegādāts Xbox un 3 dažādi spēļu diski – ar sporta spēlēm, ar dejošanu un spēle kopā ar Ice Age multenes varoņiem.

Xbox draugu vakarā ikviens jaunietis varēja izmēģināt jaunās spēles, kā arī piedalīties galda tenis, novusa un gaisa hokeja mini turnīros. Tas bija aizraujošs un jauks vakars ar uzkodām un nelielām balviņām visiem, kas piedalījās. Šādus vakarus domājam atkārtot, jo tie vieno!

XBOX

 

IMG_0676_opt

IMG_0681_opt

IMG_0848_opt

 

Saldus jauniešu domes ”Es un mēs” projektu ”’Jauniešiem Saldus novadā!” atbalsta Saldus novada pašvaldības projektu fonds un CEMEX iespēju fonds.

Comments (0)

Projekta ”Saldus saldās spēles” prezentācijas pasākums

Posted on 20 October 2014 by Mundis

Saldus saldas speles reklamas pasakums_opt

Comments (0)

200 km velobrauciens ”Iepazīsim un stiprināsim Saldus novadu!”

Posted on 17 October 2014 by Mundis

Prfonds

200 km velobrauciens „Iepazīsim un

stiprināsim Saldus novadu!”

 

Projekta iesniedzējs: „Drošas dzīves vides attīstības biedrība „Oāze””

Projekts tika īstenots no šā gada 13.-15. augustam. Projektā piedalījās 17 cilvēki.

Mērķis bija iesaistīt Saldus pilsētas un novada iedzīvotājus, īpaši jauniešus, uzņēmējdarbības veicināšanā, apzinot un popularizējot nekustamos īpašumus, kurus īpašnieki vēlas nomāt kā arī apmeklēt un popularizēt veiksmīgi darbojošās zemnieku saimniecības un uzņēmumus novadā.

Pirmajā dienā viesojāmies Pampāļu pagastā, kur apskatījām SIA “Pampāļi” govju fermu un biogāzes ražotni, kā arī keramikas darbnīcu “Klapatas”. Zaņas pagastā apskatījām ZS “Kaudzītes” un Nīgrandes pagastā apskatījām nepabeigto kultūras namu un govju kompleksu „Ozoli”, vakariņot un nakšņot dodamies uz Kalnu vidusskolu.

Otrajā dienā caur Ezeri dodamies uz Rubas pagastu, kurā apskatam Rozes skolu, ZS “Buciņi” un Renģes staciju. Turpinam ceļu uz Vadaksti, kurā apskatam ZS “Ābelītes”, vakariņojam un nakšņojam Jaunauces pilī, mums pastāsta arī par Jaunauces pili un parku.

Trešajā dienā dodamies uz Zvārdes pagastu caur Kokmuižu, pa ceļam apskatot Dobes kalnus, Ķērkliņu baznīcu, Rīteļu kapus un Zvārdes baznīcu. Pa Zvārdes pagastu mūs ekskursijā vadīja pagasta kādreizējais iedzīvotājs Laimonis Poselis. Daļa velobrauciena dalībnieku nolēma aizbraukt arī uz Karaļavotiem, kamēr otra daļa, kurai brauciens likās par tālu, izbauda atpūtu un improvizētu pikniku. Viesojamies arī ZS “Vārpas”, kuru saimnieks Valdis Markevics atļauj mums apmesties savā atpūtas vietā pie Svētaiņu ezera.

Kopā trīs dienu laikā ar velosipēdiem mērojām 185 km garu ceļu. Velobrauciena dalībnieki iepazina Saldus novadu, daudzos pagastos viesojās pirmo reizi, guva paši savu priekšstatu par šiem novadiem, apskatīja daudz dažādu saimniecību, varēja uzdot sev interesējošus jautājumus gan par saimniecību, gan uzņēmējdarbību kā tādu.

DSCN0198

DSCN0224

DSCN0231

DSCN0273

DSCN0407

DSCN0553

Saldus novada pašvaldības atbalstītais SJD „Es un mēs” projekts. Jauniešiem Saldus novadā. Atbalsta CEMEX Iespēju fonds.

Comments (0)

Jaunietis Kapelleru namā

Posted on 17 October 2014 by Mundis

Prfonds

JAUNIETIS KAPELLERU NAMĀ

 

Projekta mērķis- veicināt Kapellera nama popularitāti Saldus novada jauniešu vidū caur radošām un jauniešus interesējošām aktivitātēm.

Kapelleru namā visas vasaras garumā tika rīkots projekts jauniešiem „Jaunietis Kapelleru namā”. Projekta laikā jauniešiem tika piedāvātas dažādas radošās nodarbības un sportiskas aktivitātes, kuras varēja apmeklēt ikviens interesents vecuma grupā no 13-25 gadiem. Kapelleru nams projekta laikā ir ieguvis lielāku jauniešu apmeklētāju skaitu, kā arī kļuvis par draudzīgu vietu jauniešiem, kur var izpausties un atgriezties.

Pirmajā nodarbībā 03.07. aicinājām jauniešus uz iepazīšanās dienu. Neformālā gaisotnē veidojām sapņu ķērājus.

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katru nedēļu tika rīkoti filmu vakari, kur pēc jauniešu izvēles skatījāmies filmu vai filmas izvēle tika saistīta ar iepriekšējās nodarbībās tēmu. Piemēram, ja ir bijusi Veselības diena, tad filma ir saistībā par jauniešu veselību.

 

22.07. Projekta diena. Veselības diena. Ciemos esam uzaicinājuši Saldus ielu vingrotājus, mācāmies kā pareizi vingrot, kā arī skatāmies ielu vingrotāju priekšnesumu. Pirms tam mācāmies gatavot veselīgus kokteiļus un veidojam kolāžu par veselīgu dzīvesveidu.

3

4

 

 

29.07. Eko diena. Kopā ar skaistumkopšanas meisteri mācāmies praktiski taisīt lūpu balzāmus un lūpu spīdumus.

 

5

 

 

31.07. Aicinājām jauniešus uz pašaizsardzības meistarklasi un loku šaušanas apgūšanu ar sporta klubu „Bandavas strēlnieki”.

6

7

31.07. Aicinājām jauniešus uz pašaizsardzības meistarklasi un loku šaušanas apgūšanu ar sporta klubu „Bandavas strēlnieki”.

8

9

31.07. Aicinājām jauniešus uz pašaizsardzības meistarklasi un loku šaušanas apgūšanu ar sporta klubu „Bandavas strēlnieki”.

10

26.08. Projekta diena. Dziesmu vakars. Sadziedam ar mūziķi Jāni Vaičekauski, rādām savus talantus un mācāmies apgūt dekupāžas pamatus, iedodot jaunu elpu novecojoša izskata lietām.

11

 

28.09. Radām gaismu. Gatavojam lapmu kupolus pašu rokām kopā ar meisteri Līgu Roni Cālīti.

12

 

 

05.09. Foto diena. Apgūstam foto pamatus, pēcapstrādes pamatus. Sadarbībā ar fotoklubu „Es daru”.

13

 

18.09. Iekārtojam savu darbu izstādi, un izrunājam, ko esam ieguvuši projekta laikā, veidojam pozitīvo atmiņu kolāžu. Afiša uz Kapellera namā „Jaunietis Kapellera namā” darbu izstādi.

14

Saldus novada pašvaldības atbalstītais SJD „Es un mēs” projekts. Jauniešiem Saldus novadā. Atbalsta CEMEX Iespēju fonds.

Comments (0)

Projekts ”Logs uz plašāku pasauli” Šķēdē.

Posted on 17 October 2014 by Mundis

Prfonds

Projekts ”Logs uz plašāku pasauli” Šķēdē.

Šķēdes pagasta jaunieši visas vasaras garumā realizēja projektu „Logs uz plašāku pasauli”. Projekta mērķis bija rosināt lauku jauniešus uzdrīkstēties – sapņot, atļauties un apgūt savu nākotnes darbu, kas patiešām patīk un vislabāk padodas.

Projektā iesaistīto dalībnieku pirmā satikšanās reize bija seminārā „Profesiju pielaikotājs”. Semināru atklājām ar dažādām ledus laušanas aktivitātēm un radošu darbošanos-krūzīšu apgleznošanu. Tālāk sekoja karjeras konsultantu lekcija par iespējām pēc skolu absolvēšanas. Jaunieši guva ļoti vērtīgu informāciju. Paldies, jaukajām pārstāvēm no NVA. Pie mums viesojās vēl viens ciemiņš – koučinga trenere Ginta Kožokoru. Ginta ar savu entuziasmu spēja atraisīt jauniešus iesaistīties dažādās jautrās spēlēs, kopīgi soli pa solim, katrs pietuvojās savai sapņu profesijai, un tas vairs nelikās nekas nesasniedzams. Pēc pozitīvi uzņemtajām emocijām sekoja orientēšanās pa Šķēdes pagasta ievērojamākajām vietām, jauniešiem šī aktivitāte ļoti patika, jo orientēšanās bija ar kontrolpunktiem, kuros bija kāds no uzdevumiem: salikt profesijas nosaukumu, uzvilkt izvēlētās profesijas formu utt.

Pēc jaukās orientēšanās sekoja maltīte, kuru bija gatavojusi projekta darba grupa. Malači!

 Semināra dienu noslēdzām ar labo domu kasti, kur katrs jaunietis nolasīja kādu motivējošu atziņu, tad ar lidojošās laternas palīdzību palaida savu labo domu debesīs.

     Projekta otrā tikšanās reize bija brauciens uz Rīgu, kur devāmies tuvāk iepazīt dažādas profesijas. Pabijām Latvijas televīzijā, kur ekskursijas stunda paskrēja nemanot, jo viss redzētais un dzirdētais bija aizraujošs. Jaunieši varēja iejusties operatora, diktores un aktiera lomās.

Nākamā mūsu pieturas vieta bija jauniešu centrs „Kaņieris”. Tur guvām daudz jaunu ideju, smēlāmies iedvesmu un atmiņai pagatavojām katrs savu piespraudi. Paldies, jaukajai Robertai Eglei par uzņemšanu.

Braucienu noslēdzām ar braucienu uz draugiem.lv studiju, kur mūs laipni uzņēma Jānis Palkavnieks un pastāstīja par to kādi profesiju pārstāvji strādā draugiem.lv studijā, kādās skolās jāmācās. Pēc dzirdētā un redzētā secinājām, ka viss ir iespējams un nekas nav nesasniedzams, ja ir vēlme to darīt.

Šis brauciens bija ļoti vērtīgs un domājams paplašināja katra jaunieša redzesloku.

Projekta noslēgumā tikāmies viesu namā ”Juku dzirnavas” jaunieši bija sagatavojuši kopsavilkumu par semināru „Profesiju pielaikotājs” un pieredzes apmaiņas braucienu, ko apkopoja un prezentēja prezentācijā. Saorganizējām foto orientēšanos pa viesu nama apkārtni, labāk iepazīstot to. Jaunieši spēlēja dažādas izglītojošas spēles un jauki pavadīja laiku.

Šis ir mans pirmais projekts un man ir liels gandarījums par to. Liels paldies projekta konsultantei Montai Zauerei par palīdzību un līdzdalību.

Projekta vadītāja Santa Poltavceva.

montasseminars 001

vasara2013-2014 417_opt

montasseminars 122_optmontasseminars 088_opt

montasseminars 045_opt

Saldus novada pašvaldības atbalstītais SJD „Es un mēs” projekts, Jauniešiem Saldus novadā. Atbalsta CEMEX Iespēju fonds

Comments (0)

Apslēpto dārgumu meklējumos Šķēdē

Posted on 17 October 2014 by Mundis

Prfonds

Apslēpto dārgumu meklējumos Šķēdē

Šovasar Saldus novada Šķēdes pagastā notika projekts “Apslēpto dārgumu meklējumos “.  Uz ekstrēmo un piedzīvojumiem pilno pārgājienu no Šķēdes centra līdz Spīķu HES bija pieteikušās 4 komandas, kurās katrā bija 5 cilvēki un vismaz 1 bija jābūt 18 gadus vecam. Visi uzdevumi sākās jau pie Šķēdes sabiedriskā centra, un vispirms bija spēka vingrojumi ar iekarināmām sistēmām, par ko stāstīja un uzdevumu vadīja Igors Miņenko no Saldus.

Pārgājienā tālāk bija dažādi uzdevumi gan muzikāli, gan mākslas, gan cepšanas un amatniecības, gan uz izturību un spēku, gan uzdevumi, kuros pārbaudīja jauniešu zināšanas. Diena bija karsta, un kopumā jaunieši veica 10km garu ceļu līdz Spīķu HES. Uzdevumus vadīja gan jaunieši no Šķēdes, gan pieaugušie no kaimiņu pagastiem.

Nonākot galā, jauniešiem bija vēl uzdevumi pie ūdens un ar laivām, kuras mums laipni atļāva izmantot biedrība „Burbuļi” no Saldus un vietējais iedzīvotājs Eduards Zabarovskis. Beidzot visus uzdevumus, jaunieši meklēja šokolādes naudiņas un pēc tam visiem bija iespēja visu pārējo laiku atpūsties pie ezera un atgūt spēkus. Jaunieši bija noguruši, bet laimīgi. Projektā tapa arī buklets jauniešiem par brīvā laika pavadīšanas iespējām visā Saldus novadā.

Projekta vadītāja Guna Krūmiņa

025_opt

079_opt

229_opt

Projekts īstenots  Saldus jauniešu domes ”Es un mēs” projekta fonda ”Jauniešiem Saldus novadā” ietvaros, kuru atbalsta Saldus novada pašvaldība, kā arī Cemex iespēju fonds. 

Comments (0)

Atskats uz projektu ”Mēs Ezerei – 2014.”

Posted on 15 October 2014 by Mundis

esunmesj

saldus

cemex iespeju fonds

Atskats uz projektu ”Mēs Ezerei – 2014.”

 

 

 

 

__Mes_Ezerei__informacijas_del_1

Informatīvo dēļu sagatavošanas darbi. No baļķiem tiek noņemta miza.

__Mes_Ezerei__informacijas_del_9

Tiek sagatavotas pamatnes.

__Mes_Ezerei__informacijas_del_26

Kokmateriāls tiek apstrādāts ar beici.

__Mes_Ezerei__sadarbiba_ar_Eze_7

Tualetes karkasa izveidošanas darbi.

__Mes_Ezerei__sadarbiba_ar_Eze_6

Process.

Mēs Ezerei 2014 Tiko saņemtā cepurīte

Mēs Ezerei 2014 Tiko saņemtais T-KREKLS

Projekta ietvaros pasūtītie T-krekli un cepurītes ar Ezeres Makšķernieku kluba logo.

Makšķerēšanas sacensības un aktivitātes.

 

1

2

3

Tiekam neveicās sacensības lielo zivi noķert, bija iespēja no vanniņas uz ātrumu izmakšķerēt koka zivtiņas.

4

Šeit uz laiku bija jāsaliek no redzamajiem priekšmetiem, pareizi makšķere, lai varētu, iet makšķerēt.

5

Šī aktivitāte saucās iebarošanas treniņš. Redzamajā kvadrātā ir jātrāpa barība zivju iebarošanai.

6

Precīzākais metiens.

7

Imitēta lielās zivs izvilkšana caur zālēm. Jāvelk ārā pa izveidoto ceļu no lentām.

8

Zināšanas par zivīm un makšķerēšanas noteikumiem Teorijas pārbaudes tests.

10

Apbalvojumi un balvas. Pateicoties Ezeres Makšķernieku klubam.

11

Balvu ieguvēji!

Jauniešu grupā 1. ,2. un 3. vieta

12

Jaunākā grupa, balvu ieguvēji.

13

Vidējā grupa, balvu ieguvēji.

14

Vecākā grupa, balvu ieguvēji.

15

Bērnu prieks un laime par iegūtajām balvām un apbalvojumiem.

Vairāk bildes un informāciju skatīt draugiem.lv  http://www.draugiem.lv/ezeresmakskerniekuklubs/ Iepriekš sazinoties, varat atrunāt par bilžu lejupielādi.

Aktivitātes tika īstenotas Saldus novada pašvaldības atbalstītā SJD “Es un mēs” projekta Jauniešiem Saldus novadā ietvaros. Atbalsta CEMEX Iespēju fonds.

Comments (0)

Laiks Saldus novada jauniešu forumam 2014

Posted on 14 October 2014 by Mundis

 saldus-bernu-un-jaunatnes-centrs-10176_10176_1_400x85Prfonds

Saldus novada jauniešu forums

2014. gada 1.novembrī 

 

 

 

Foruma mērķi:

 • Informēt par notikušajām aktivitātēm projektā „Jauniešiem Saldus novadā!”;
 • Veicināt Saldus novada jauniešu sadarbību, līdzdalību un atbildību par sabiedrībā notiekošajiem procesiem;
 • Dot iespēju jauniešiem diskutēt ar dažādu profesiju pārstāvjiem, lai apkopotu informāciju par jauniešu problēmām, vajadzībām,  interesēm un sadarbību;
 • Izstrādāt priekšlikumus un ieteikumus jaunatnes darbam un pašvaldības atbalstam 2015.gadā.

Forumu organizē:

 

 • Saldus novada Jaunatnes lietu konsultatīvā padome;
 • Saldus Jauniešu dome „Es un mēs” ar Saldus novada pašvaldības projektu fonda un CEMEX Iespēju fonda atbalstu;
 • Saldus BJC sadarbībā ar  Pampāļu pagasta pārvaldi un neformālo jauniešu grupu „RĀMIS”.

Foruma dalībnieki:

 

 • Saldus novada pagastu jauniešu komandas;
 • Saldus novada vidusskolu komandas;
 • Saldus novada jaunatnes organizāciju komandas;
 • Komandā 4-6 cilvēki,  iekļaujot tajā dažāda vecuma (13- 25 g.) jauniešus. Skolas var piesaistīt arī absolventus;
 • Komandā var piedalīties arī pagasta jaunatnes lietu koordinators, skolotājs vai kāds cits pieaugušais, kurš iesaistīts jauniešu aktivitātēs.
 • Saldus novada jaunieši (var pieteikties arī individuāli – komandu izveidojot uz vietas).
 • Projekta „Jauniešiem Saldus novadā!” 25 mazo projektu darba grupas, kuras prezentē savu īstenotos projektu, kā arī piedāvā foruma kontrolpunktos tematiskus konkursus;
 • Ieinteresētie Saldus novada domes deputāti, pašvaldības atbildīgie darbinieki, jaunatnes darba koordinatori un citas jaunatnes aktivitātēs ieinteresētas personas.

Forums notiek

Pampāļu pagasta Kultūras namā

 

Dienas kārtībā:

 

11.30 – 12.00        Reģistrācija. Rīta kafija.

12.00 –12.30          Foruma atklāšana.

12.30 – 14.00         Diskusijas (Diskusiju tēmas pielikumā)

14.00 – 15.00        Pusdienas

15.00 – 17.30         Trasīte pa  Pampāļu pagastu.

17.30 – 18.30         Komandu atgriešanās. Iepazīšanās aktivitātes.

18.30 – 22.00       Apbalvošana. Balle ar Saldus novada jaunajiem mūziķiem

(Pasākums notiek bez alkohola)

 

Kopīgais transports atkarībā no vēlmes izmantot kopīgo transportu

 • Autobuss plkst. 11.00 no Saldus (atkarībā no pieteikšanās)
 • Autobuss plkst. 11.00 no Vadakstes  (atkarībā no pieteikšanās)
 • Autobuss plkst. 10.30 no Lutriņiem (atkarībā no pieteikšanās)
 • Autobuss plkst. 10.30 no Zirņiem (atkarībā no pieteikšanās)

 

 

Autobusi mājupceļu sāk  no Pampāļiem 22.00

Pieteikties aizpildot klātpievienoto anketulīdz 20.oktobrim!!!

 Pieteikuma anketa komandām – Pieteikuma anketa.komandai

Pieteikuma anketa dalībniekiem individuāli – pieteikuma anketa dalibniekiem individuali

Pieteikuma anketa mazo projektu īstenotājiem – pieteikuma.anketa.projektiem

 Diskusiju tēmas 

DiskusijasNr. Diskusijas tēma Diskusijas dalībnieks (-i)
1. Sports =? veselīgs dzīves veids Mareks Osovskis – Latvijas Olimpiskās Vienības fizioterapeitsAnsis Pūce – treneris
2. Mans darbs = mans hobijs Inguss Ķēpulis – laikraksta „Saldus Zeme” fotogrāfsKitija Kociņa – Saldus dzīvnieku patversmes darbiniece

Zane Lākute – Saldus Radio ziņu redaktore

3. Jaunietis – pagasta pārvaldnieks – izaicinājums un iespēja Edijs Mačukāns – Zirņu pagasta pārvaldes vadītājsEva – Rozīte Ņikitina – Vadakstes pagasta pārvaldes vadītāja
4. Jaunietis – uzņēmējs – darba devējs – darba ņēmējs! Gundars Gaušis – SIA GU PALLETSArtis Daugins – viens no “Blue Shock Bike” vadītājiem un “E-GoCart” iniciatoriem

Rihards Mhitarjans – Saldus novada pašvaldības datortīkla administrators

5. Citāds dzīves stils – Zaļais – eko  vai latviskais Tiek precizēti
6. Eiropas Brīvprātīgais darbs. Programma Erasmus + Ilze Fišmeistere – JIC ”Sķūnis” jaunatnes darbiniecie, Ex EBD brīvprātīgā 

Teodora Tudor – EBD brīvprātīgā Latvijā

Valters Melderis – organizācija ”Lūzumpunkts”, Ex EBD brīvprātīgais

7. Jauniešu motivācija mācīties Elīza Bula, Valdis Dravnieks – Stipendijas „Medusmaize” stipendiātiKlinta Bērziņa – Liepājas universitātes 2. kursa studente

Uzaicinājums uz forumu – https://www.youtube.com/watch?v=GPeD856XuN0

Saldus Jauniešu domes „Es un mēs” projektu „Jauniešiem Saldus novadā!” atbalsta Saldus novada pašvaldības projektu fonds un CEMEX Iespēju fonds

 

jaunieshu_forums_opt

Comments (0)

Pārbaudi savus spēkus debatēs!

Posted on 01 October 2014 by Mundis

saldus-profesionala-vidusskola_42090_400x85

saldus

esunmesj

cemex iespeju fonds

 

 

 

 

Saldus Profesionālās vidusskolas pašpārvalde aicina Saldus novada vidusskolu audzēkņus vecumā no 16 gadiem (no katras vidusskolas 5 cilvēku komanda), piedalīties apmācībās šā gada 14.oktobrī, plkst 10:00 Saldus Profesionālās vidusskolas telpās.

            Apmācības vadīs Latvijas Universitātes debašu kluba vadītājs Edmunds Cepurītis, kurš jauniešiem pastāstīs, kas ir arguments, kā aizstāvēt savu viedokli, un kas ir svarīgākais veidojot diskusiju, izklāstot savas domas un uztājoties publikas priekšā. Apmācību laikā jauniešiem būs iespēja piedalīties debašu izspēlē.

Kādēļ apmeklēt apmācības ? Prasme publiski uzstāties un argumentēti izteikt savu viedokli ir viena no svarīgākajām īpašībām nopietnai karjerai jebkurā jomā. Debatēšana iemāca ātri un kvalitatīvi apstrādāt informāciju – atlasīt vajadzīgo un atmest lieko, kas vēlāk krietni atvieglo mācības augstskolā. Tajā pat laikā debates ir arī spēle – intelektuālaun ļoti aizraujosa, tādēļ mācīšanās process ir vairāk kā interesants. Tas dodiespējuapspriest sabiedībā aktuālus jautājumus ar līdzīgi domājošiem jauniešiem.

Kas jādara, lai pieteiktos apmācībām ? Jāizveido 5 cilvēku komanda (no katras vidusskolas viena) , katram personīgi jāaizpilda klāt pieienotā anketa, kurā jānosūta uz : debateet@gmail.com vai personīgi jānodod JIC Šķūnis.

Pieteikuma anketa apmācībām – Pieteikuma anketa debatēm

Saldus novada pašvaldības atbalstītais SJD „Es un mēs” projekts Jauniešiem Saldus novadā. Atbalsta CEMEX Iespēju fonds.

plakāts debatēm

Comments (0)

Bērnu un jauniešu atpūtas telpā Zaņā jauns aprīkojums!

Posted on 01 October 2014 by Mundis

esunmesj

saldus

cemex iespeju fonds

 

Bērnu un jauniešu atpūtas telpa Zaņā jauns

aprīkojums

 

            Zaņas sporta angārā jau divus gadus atrodas bērnu un jauniešu atpūtas telpa, kurā pieejamas galda spēles, novuss un informācija jauniešiem. Ar Zaņas pagasta pārvaldes atbalstu ir nopirkts jaunākās paaudzes televizors, ādas dīvāns un galda spēles. Šovasar atpūtas telpas aprīkojumu papildināja arī spēļu konsule Xbox 360 Kinect, kas nav vienkārši datorspēle, bet liek aktīvi kustēties un iesaistīties. Atpūtas telpu ziemas laikā izmanto arī sporta zāles apmeklētāji, pavadot brīvos brīžus, spēlēdami dažādas galda spēles. Mūsdienās jauniešiem svarīga lieta ir internets, kas pieejams arī pie mums, ir WiFi atbalsts un dators, kur meklēt informāciju par mums aktuālām lietām. Par tradīciju ir kļuvusi arī hokeja skatīšanās kopā, Rīgas Dinamo un Latvijas izlases spēles. Liels prieks, ka bērni ar vien biežāk nāk uz sporta zāli pavadīt lietderīgi laiku. Ceram, ka aktivitāte tikai palielināsies.

            Šovasar iegādātais inventārs ir neformālās jauniešu grupas ‘’Vivala Zaņa’’ realizētā projekta ‘’Spēlē, ko Tu spēlē’’ ietvaros.

Zaņas pagasta jaunatnes lietu koordinators Sandis Gedominskis.

 

Saldus novada pašvaldības atbalstītais SJD „Es un mēs” projekts, Jauniešiem Saldus novadā. Atbalsta CEMEX Iespēju fonds

IMG_20140802_120050

IMG_20140802_120103_1

IMG_20140802_125802

 

Comments (0)

Pankūkas pret apskāvienu!

Posted on 29 September 2014 by Mundis

Prfonds

Pankūkas pret apskāvienu

Saldū, Lutriņos, Namiķos un Lašupē augustā notika neparasta rosība. Biedrības „Pī eM Kei” jaunieši dzeltenos krekliņos steidza samīļot svešiniekus un piedāvāja bezmaksas pankūkas ar dažādām piedevām.

Bezmaksas apskāvieni Latvijā nav ierasti, tādēļ vietējie iedzīvotāji un viesi bija pārsteigti, bet labprāt iesaistījās zibakcijā „Cake to pancake”. Kā smējās paši jaunieši, tad tik daudz svešinieku viņi apskāvuši nebija nekad. Šī akcija sniedza pozitīvas emocijas ne tikai jauniešiem, bet arī svešiniekiem, jo bija pat tādi, kuri tādu mīļumu nebija izbaudījuši. Cilvēki atzina, ka jauniešu sirsnīgais smaids, ciešais apskāviens un gardās pankūkas uzlaboja ne tikai dienu, bet pat visu nedēļu.

Akcija „Cake to pancake” bija lieliska iespēja jauniešiem ne tikai pārvarēt kautrību, bet arī attīstīt plānošanas un komunikācijas iemaņas, kas noderēs arī tālākā dzīvē.

Zibakcijas noslēgumā jaunieši atzina, ka vēl gribētu piedalīties šādā pasākumā, jo iepriecinot citus cilvēkus arī paši esot guvuši daudz pozitīvu  emociju.

Biedrības „Pī eM Kei ” zibakcija „Cake to pancake”  tapusi sadarbībā ar SJD „Es un Mēs” projektu Jauniešiem Saldus novadā, kuru atbalsta Saldus novada pašvaldība un CEMEX iespēju fonds.

Biedrība „Pī eM Kei” atrodas bijušā naktskluba „PMK” telpās, Lutriņu pagastā „Namiķi”. Ikviens, kurš vēlas iesaistīties līdzīgās akcijās vai vienkārši jautri un lietderīgi pavadīt brīvo laiku ir aicināts katru svētdienu no plkst. 12:00 – 20:00

Informāciju sagatavoja Egita Eversone ( tālr. 26326607)

Pankūkas pret apskāvienu video apskati  https://www.youtube.com/watch?v=fBOTznzipjQ

 https://www.draugiem.lv/user/128641/gallery/#/gallery/?pid=366063188

Saldus jauniešu domes ”Es un mēs” projektu ”’Jauniešiem Saldus novadā!” atbalsta Saldus novada pašvaldības projektu fonds un CEMEX Iespēju fonds.

 

DSC_9957

DSC_9875

DSC_9866

DSC_0037

DSC_9723

DSC_0010

 

 

DSC_0097

Comments (0)

Projekts Tarzāns

Posted on 16 September 2014 by Mundis

Prfonds

Par projektu ‘’Tarzāns’’

Jaunlutriņu jauniešu centra jaunieši sadarbībā ar Jaunlutriņu attīstības biedrību 2014.gada vasarā realizēja projektu ‘’Tarzāns’’, kura mērķis bija popularizēt un darīt pieejamāku sportisku un veselīgu dzīves veidu jauniešiem.

Jau kopš agra pavasara tika internetā meklēti un dabā fotografēti dažādi ielu vingrošanai piemēroti objekti. Rezultātā pašu puišu spēkiem, aktīvi palīdzot projekta vadītāja Agņa tēvam Georgam Vlasovam tapa zīmējums ar mūsu vajadzībām piemērotu konstrukciju, rēķinoties ar projekta ierobežotajām finansiālajām iespējām. Tāpēc tika pirktas tikai sagataves- metāla caurules un stieņi un z/s ‘’Smēdeles’’ darbnīcas tie tika griezti, metināti, kopā montēti pa posmiem. Jūlijā talku veidā, piesaistot pieaugušos, Jaunlutriņu jauniešu centram piederošajā teritorijā tika kopā samontēti, uzstādīti un iebetonēti ielu vingrošanas komplekts un līdzsvara baļķis. Darba procesā puiši iemācījās daudz praktisku darbu- gatavot javu, betonēt, pareizi apstrādāt koka detaļas lietošanai lauka apstākļos, jo darbus vadīja pieredzējuši celtnieki tēvi un krusttēvi. Ļoti vērtīga bija šāda dažādu paaudžu kopā būšana un darbošanās.

Rezultātā jau 20.jūlijā varējām rīkot atklāšanas ballīti. Uz ‘’Tarzāna un Zaļās fejas ballīti’’ ieradās daudz jauniešu, bērnu un pieaugušo. Visus priecēja Kalnu ielas vingrotāji ar saviem paraugdemonstrējumiem, viņi arī  Jaunlutriņu jauniešu uzbūvēto atzinīgi novērtēja. Pasākumā ar zināšanām un padomiem kā pareizi iesildīt muskuļus un vingrot, kā nenodarīt sev pāri, par traumu profilaksi, kā arī pareizu uzturu un kaitīgu paradumu sekām ar jauniešiem pieredzē dalījās Latvijas Olimpiskās vienības fizioterapeits Mareks Osovskis. Pasākuma gaitā iebetonējām ‘’piemiņas plāksni’’, kurā visi dalībnieki atstāja savus iniciāļus, plāksnes centrā Kalnu ielas vingrotāju emblēma – spārni un M. Osovska plaukstas nospiedums. Vareni!

Rezultātā Jaunlutriņu jauniešiem – un ne tikai- ir iespēja veselīgi pavadīt brīvo laiku. Tas arī tiek darīts un par to liecina nomīdītais laukums ap vingrošanas stieņiem, neliela puišu grupiņa tur regulāri trenējas. Tas ir labs papildinājums Jaunlutriņu jauniešu centram. Vingrošanas stieņus jau izmēģinājuši arī daudzi JJC ciemiņi, no kuriem jāatzīmē Druvas vidusskolas lielgājiena 300 dalībniekus, kam viens no kontrolpunktiem bija pievilkšanās pie stieņiem un pumpēšanās.

Šis bija ļoti vērtīgs un nozīmīgs jauniešu projekts!

Sākam rakt

Kalnu ielas vingrotāji2

Projekta noslēgumā

Saldus novada pašvaldības atbalstītais SJD „Es un mēs” projekts, Jauniešiem Saldus novadā. Atbalsta CEMEX Iespēju fonds

Comments (0)

Projekts ‘’Zaļās vērtības’’ Jaunlutriņos

Posted on 15 September 2014 by Mundis

Prfonds

Par projektu ‘’Zaļās vērtības’’

 

Jaunlutriņu jauniešu centrā (JJC) darbojošās meitenes sadarbībā ar Jaunlutriņu attīstības biedrību 2014. gada vasarā realizēja projektu ‘’Zaļās vērtības’’, kura rezultātā pie jauniešu centra ir izveidota ‘’Sajūtu taka’’- tāds mini ‘’Baskāju takas’’ variants.

Sākumā bija tikai doma par taku un tāda īsta plāna nebija, tāpēc pēc projekta apstiprināšanas braucām pieredzes braucienā uz Valguma ‘’Baskāju taku’’ vēl izvērtēt noskatītās idejas, vēlāk izstaigājām arī Ķemeru Lielā Tīreļa taku, kur lasījām savai takai priežu čiekurus, salasījām 12 lielos iepirkuma maisiņus, kas nebūt nebija viegli, bet visu izberot savā takā, tie bija tikai 3 metri. Vēl jūrmalā vācām jūras smiltis savai takai. Vēl bija arī otra ekskursija, lai krājumus papildinātu un dabūtu plakanos jūras oļus. Mājās gatavojām ozolkoka ripas, koka stabiņus, vācām zāģu skaidas. Veikalā pirkām dažādus sintētiskos materiālus, virves, šķeldu uc materiālus. Vairākas dienas talku veidā rakām, bērām, stiprinājām…. Rezultātā iznāca ne pārāk gara, bet ļoti interesanta ‘’Sajūtu taka’’, ko atzinīgi novērtēja projekta prezentācijas pasākuma ‘’Tarzāna un Zaļās fejas ballītes’’ dalībnieki. Daudz prieka taka sagādā tieši mazākajiem bērniem no Jaunlutriņu pamatskolas un bērnudārza. To atzinīgi novērtējuši arī mūsu ciemiņi- Kursīšu mazpulks, biedrības ‘’Latvijas mazpulki’’ padome un Druvas vidusskolas lielpārgājiena dalībnieki, kam līdz 5. klasei tas bija kontrolpunkts. Arī mums pašām patīk taku iziet un darboties atkal un atkal.

Darbojāmies ar prieku, taču bija arī nemitīgi sarūgtinājumi. Jau takas veidošanas laikā bija citi, kas vakaros mūsu dienā uzbūvēto jauca- izmētājot un izspārdot čiekurus un smiltis. Lielākais šoks bija jau 5 dienas pēc atklāšanas – vandāļi ugunskurā sadedzināja projekta gaitā izgatavoto skaisto āra fotorāmi, atkritumu konteinerus un dažas plastmasas detaļas no ‘’Sajūtu takas’’. Vainīgos paši noskaidrojām un nodevām policijai- ceram, ka viņus sodīs! Fotorāmi jauniešu lietu koordinatore Maija Zaļuma ‘’reanimēja’’ un tagad mums ir fotorāmis ‘’ar vēsturi’’- no vienas puses skaists, no otras- melnas ogles… Arī tā gadās- no tā varam mācīties, ka laukā liekot kādas lietas/ konstrukcijas ir jādomā par tādām, ko nevar tik viegli sabojāt.

Taču kopumā projekts ir izdevies un ilglaicīgs- par ko arī priecājamies!

Rokam_vel____29

Sakam_rakt__22

 

__Tarzana_un_Zalas_fejas_balli_52

__Tarzana_un_Zalas_fejas_balli_17__Tarzana_un_Zalas_fejas_balli_55

__Tarzana_un_Zalas_fejas_balli_58

__Tarzana_un_Zalas_fejas_balli_86

Rokam_vel____4

__Tarzana_un_Zalas_fejas_balli_1

 

__Tarzana_un_Zalas_fejas_balli_4

 

Saldus novada pašvaldības atbalstītais SJD „Es un mēs” projekts, Jauniešiem Saldus novadā. Atbalsta CEMEX Iespēju fonds

Comments (0)

Galda spēļu diena Zaņā!

Posted on 28 July 2014 by Mundis

ZAnaAfisa

 

 

Neformālā jauniešu grupa ”Vivala Zaņa” rīko pasākumu dažādu vecumu bērniem un jauniešiem, kā arī cilvēkiem, kas sirdī ir vēl jauni.

Ja Tev patīk galda spēles vai patīk aktīvi izkustēties, izmantojot jaunākās tehnoloģijas, tad šeit esi gaidīts tieši Tu. 
P.S. Būs arī uzkodas.


Pasākumu organizē Zaņas pagasta neformālā jauniešu grupa ”Vivala Zaņa” 

Pasākums notiek ar Saldus jauniešu domes ”Es un mēs” realizētā projekta ”Jauniešiem Saldus novadā” ( finansē Saldus novada pašvaldība, līdzfinansē CEMEX iespēju fonds) atbalstu.

Comments (0)

JJC projekts ‘’Zaļās vērtības’’

Posted on 28 June 2014 by Mundis

JJC projekts ‘’Zaļās vērtības’’

 

Jaunlutriņu Jaunmuižas jaunatnes centra aktīvie jaunieši sadarbībā ar Jaunlutriņu attīstības biedrību 2014. gada vasarā realizēs Saldus jauniešu domes ‘’Es un mēs’’ un Saldus novada pašvaldības atbalstītu projektu ‘’Zaļās vērtības’’.

PROJEKTA MĒRĶIS:

Motivēt jauniešus uz veselīgu un aktīvu dzīvesveidu.

 

PROJEKTA AKTIVITĀTES:

 

 • Jūnijā un jūlijā  aktīvie vietējie jaunieši ,iesaistot citus Jaunlutriņos dzīvojošos bērnus un jauniešus Jaunmuižas jauniešu centra teritorijā ierīkos ‘’Sajūtu taku’’, kurā ar dažādām maņām varēs izbaudīt savas sajūtas staigājot basām kājām, šupojoties virvēs uc. Aicinām darboties gribošos jauniešus interesēties par dienām, kad noritēs konkrēti darbi un piedalīties!
 • 4. jūlijā paredzēta ekskursija ‘bērniem un jauniešiem, kas vēlas iesaistīties ‘’Sajūtu takas’’ tapšanā. Tās laikā brauksim uz kādu jūras malu un vāksim materiālus – akmeņus, gliemežvākus, jūras smiltis u.c. takai, kā arī apmeklēsim ‘’Baskāju taku’’ Valgumā, lai smeltos idejas.
 • 21.jūlijā paredzēts takas atklāšanas pasākums visas dienas garumā. Aicināti piedalīties jaunieši no Saldus, Skrundas un Brocēnu novada, kam interesē aktīvas sportiskas aktivitātes svaigā gaisā.

Pieteikties pasākumiem pie projekta vadītājas Kristas Pučko telef 27174422 vai Jaunlutriņu jauniešu lietu koordinatores Maijas Zaļumas – maijazaluma@inbox.lv , telef 26522857

 

Ierīkotā ‘’Sajūtu taka’’ būs pieejama jebkurā laikā visiem Jaunlutriņu iedzīvotājiem, Jaunlutriņu pamatskolas skolēniem, bērnudārza ‘’Vāverīte’’ audzēkņiem un Jaunmuižas jaunatnes centra viesiem!

 

Projekta v-ja Krista Pučko

Projekta grupa: Sindija Irbe, Džeina Lauva

Projekta konsultante – Maija Zaļuma

Comments (0)

JJC projekts ‘’Tarzāns’’

Posted on 28 June 2014 by Mundis

JJC projekts ‘’Tarzāns’’

 

Jaunlutriņu Jaunmuižas jaunatnes centra aktīvie puiši sadarbībā ar Jaunlutriņu attīstības biedrību 2014. gada vasarā realizēs Saldus jauniešu domes ‘’Es un mēs’’ un Saldus novada pašvaldības atbalstītu projektu ‘’Tarzāns’’.

PROJEKTA MĒRĶIS:

Veselīga un sportiska dzīvesveida iespēju radīšana un tā popularizēšana laukos.

 

PROJEKTA AKTIVITĀTES:

 

 • Jūnijā un jūlijā  aktīvie vietējie jaunieši palīdzot saviem vecākiem un z/s ‘’Smēdeles’’ jauniešu centra teritorijā ierīkos lauka trenažierus – dažāda augstums pievilkšanās un atspiešanās stangas, līdzsvara baļķi un virves kokos. Aicinām darboties gribošos jauniešus interesēties par dienām, kad noritēs konkrēti darbi un piedalīties!
 • 21.jūlijā paredzēta ‘’Tarzāna ballīte’’, uz kuru aicināsim ‘’Ghetto games’’ un Kalnu ielas vingrotājus, lai ‘’spečuki’’ ierādītu ielas vingrošanas pamatus. Aicināti piedalīties jaunieši no Saldus un Brocēnu novada, kam interesē aktīvas sportiskas aktivitātes svaigā gaisā.

Pieteikties pasākumiem pie projekta vadītāja Agņa Vlasova –telef 25654749  vai Jaunlutriņu jauniešu lietu koordinatores Maijas Zaļumas – maijazaluma@inbox.lv , telef 26522857

 

Ierīkotais lauka trenažieru laukums būs pieejams jebkurā laikā visiem Jaunlutriņu iedzīvotājiem un Jaunmuižas jaunatnes centra viesiem!

 

Projekta v-js Agnis Vlasovs

Projekta grupa: Rūdis Frankus, Rūdis Nikalovskis

Projekta konsultante – Maija Zaļuma

Comments (0)