Archive | Mazo Projektu Fonds 2011

Projekts „Aktieris uz skatuves un dzīvē”.

Posted on 23 February 2012 by Mundis

Projekts „Aktieris uz skatuves un dzīvē”. Projektu iesniedza biedrība „Brīvbrīdis”. Projekts norisinājās no 01.07.2011. – 01.08.2011. Saldū.

Projekta mērķis. Veicināt jauniešu personību attīstību ar teātra mākslas starpniecību un jaunu līderu rašanos, izmantojot teātra metodes sevis izzināšanai un līderu prasmju pārbaudīšanai.

Projekta aktivitāšu apraksts. Seminārs „Teātris personības izzināšanai un attīstīšanai”. Pirmajā semināra dienā bija 4 nodarbības – 1. grupas saliedētība un sadarbošanās prasmju attīstība. 2. skatuves kustība neverbālās komunikācijas prasmju attīstīšanai. 3.aktiera meistarība: verbālā, neverbālā un paraverbālā komunikācija ar auditoriju. 4. darbs grupās sagatavojot nodarbības auditorijai. Nodarbības vadīja 3 jaunieši, kuri ir teātra un skatuves kustību mākslinieki un neformālās izglītības līderi. Continue Reading

Comments Off on Projekts „Aktieris uz skatuves un dzīvē”.

Noslēdzies projekts „Jaunieši – senioriem!”

Posted on 06 September 2011 by Mundis

[singlepic id=102 w=160 h=120 float=] Augustā noslēdzās Šķēdes jauniešu projekts „ Jaunieši – senioriem”, kuru īstenoja biedrības „Mantinieki” jauniešu grupa ar finansiālu atbalstu no Saldus jauniešu domes „Es un Mēs” projekta, kuru atbalsta Saldus novada pašvaldības projektu fonds. Continue Reading

Comments Off on Noslēdzies projekts „Jaunieši – senioriem!”

Piedzīvojumu pārgājiens Šķēdē

Posted on 06 September 2011 by Mundis

[singlepic id=96 w=160 h=120 float=left]7.jūlijā Šķēdē pulcējās mazpulcēni no Saldus un Brocēnu novadiem – sešas komandas, katrā četri dalībnieki un viens pieaugušais. Pārstāvēti bija Remtes, Druvas, Jaunlutriņu, Lutriņu un Šķēdes mazpulki. Uz šo pārgājienu visus aicināja Šķēdes mazpulks, kura dalībnieki bija ieguvuši finansiālu atbalstu savai idejai projektu konkursā „Jaunieši Saldus novadam”, kuru organizēja Saldus jauniešu dome „Es un mēs” un Saldus novada pašvaldības projektu fonds. Continue Reading

Comments Off on Piedzīvojumu pārgājiens Šķēdē