Archive | Dažādi projekti

Jauniešu apmaiņas projekts ”Sport for all” (Sports visiem)

Posted on 08 July 2016 by Mundis

logo

 

Ne vienmēr ir jāsacenšas, var arī sadarboties

 

No 26.06.16. līdz 03.07.16. Saldū pulcējās 28 jaunieši no Latvijas, Spānijas, Maķedonijas un Rumānijas, lai piedalītos Saldus JIC ‘’Šķūnis’’ rīkotā jauniešu apmaiņas projektā ‘’Sport for all’’ (Sports visiem). Projekts tika īstenots programmas Erasmus+ ietvaros.

Projekta ideja bija, izmantojot neformālās izglītības metodes jauniešiem parādīt to, ka ar sportu un sportiskām aktivitātēm var nodarboties ikviens. Pārveidojot jau ierastas spēles, kā arī izveidojot jaunas, uzsvaru liekot uz sadarbību nevis sacensību, ir iespējams dot iespēju ikvienam izbaudīt sportu.

Projekta pirmajā dienā dalībnieki iepazinās viens ar otru, tika veidota stipra komanda. Tā kā jauniešu apmaiņas ideja ir dot iespēju pašiem jauniešiem pilnveidot savas līderu prasmes, daudzas aktivitātes bija jauniešu vadītas. Katru rītu pirms brokastīm kāds no dalībniekiem vadīja gribētājiem skriešanas nodarbību, meditāciju utt. Lai dalītos ar dažādu valstu tradicionālajām spēlēm, katru dienu citas valsts jaunieši pēcpusdienā visai grupai tās mācīja. Maķedoņu un spāņu spēles bija galvenokārt tādas, kas tikušas spēlētas bērnībā, savukārt rumāņi visiem iemācīja OINU – rumāņu nacionālo spēli, kas līdzīga beisbolam. Pirmais projekta vakars bija veltīts rumāņu un latviešu apvienotajam nacionālajam vakaram. Iemācījām gan latviešu dejas, gan apguvām rumāņu. Rumāņu puisis Viktors pat bija sacerējis repa dziesmu speciāli šim vakaram, viņš arī projekta noslēgumā pārsteidza visus ar īpaši projektam sacerētu dziesmu.

Otrajā dienā dalībnieki vairāk pievērsās projekta tēmai, tika apgūti pareizas iesildīšanās un atsildīšanās vingrinājumi, kā arī interaktīvas trasītes veidā iepazīts youthpass sertifikāts un 8 mūžizglītības kompetences. Savukārt, pēc pusdienām bija iespēja pašiem piedzīvot sadarbības nevis sacensības principus, spēlējot ultimate frisbie. Vakarā ar savu kultūru iepazīstināja maķedoņi un spāņi.

Nākamā diena tika pavadīta Ventspilī, kur apmeklējām Ventspils jauniešu māju, kā arī pavadījām laiku pludmalē, aktīvi sportojot. Atgriežoties atpūtas bāzē Zvejnieki, dalībnieki devās saunā, šāda pieredze dažiem dalībniekiem bija pirmo reizi.

Projekta ceturtā diena bija aktivitātēm bagāta, jo sākās darbs pie pašu izveidotām metodēm, spēlēm. Lai to būtu vieglāk izdarīt, rīta sesijā dalībnieki saprata, kas ir neformālā izglītība, kā veidot tās principiem atbilstošas metodes. Vēlāk internacionālās grupās tika izveidotas 4 jaunas sporta spēles, kas balstītas uz sadarbības principa. Vispirms dalībnieki izmēģināja jaunās aktivitātes viens uz otru, saņemot atsauksmes, spēles tika uzlabotas un atlikusī dienas daļa tika veltīta video filmēšanai, jo viens no projekta uzdevumiem bija izveidot pamācošus video ar jaunajām spēlēm, aktivitātēm, tā lai to noskatoties, ikvienam būtu skaidrs, kā šo aktivitāti novadīt citiem. Vakars izvērtās jautrs, jo visi piedalījās talantu šovā – grupa bija ne tikai sportiska, bet arī ļoti radoša un talantīga – bija gan dziedātāji, gan dejotāji, gan žūrija, gan iedvesmojoša runa, gan uguns šovs, gan ‘’melnās’’ maģijas priekšnesums.

Nākamā diena bija ļoti svarīga, jo šajā dienā devāmies uz Pampāļiem, kur sanākušajiem bērniem un jauniešiem vadījām gan jaunās spēles, gan tautu spēles. Pampāļu jauniešiem un bērniem visvairāk patika tieši spāņu aktīvās spēles, kā arī jaunizveidotā spēle – chillball, kurā dalībniekiem jāpasargā un jānogādā ūdens baloni. Bija liels prieks par to, ka sanākuši bija daudz cilvēku, par to liels paldies Pampāļu jaunatnes lietu koordinatorei Gundai Rozenbahai. Savukārt, atriežoties Saldū visi varēja iemācīties latvju dančus.

Projekta noslēguma dienā galvenokārt notika aktīvs darbs pie video montēšanas, kā arī brīvākos brīžos, dalībnieki devās apskatīt Saldu. Vakarā pašu plānots un vadīts noslēguma vakars.

Liels prieks ir par to, ka izdevās viss plānotais, starp dalībniekiem izveidojās siltas, draudzīgas attiecības un daudziem pavadītais Jaunie laiks Latvijā paliks atmiņā. Viens no aktīvākajiem projekta dalībniekiem bija Ģorģi Trphers (Gjorgji Trpchev) no Maķedonijas. Viņš darbā speciāli paņēmis atvaļinājumu, lai varētu atlidot uz Latviju. Jaunietis pirms tam bija dzirdējis dažādus stereotipus par latviešiem un ir priecīgs, ka tie nav izrādījušies patiesi. “Katram mājās ir daži tuvākie draugi, ar kuriem tiekas katru dienu, un vairs nav nekas, ko no viņiem mācīties. Šeit mēs apmainījāmies pieredzē ar svešiniekiem, sadraudzējāmies un katru dienu ne tikai par viņiem, bet arī par sevi uzzinu kaut ko jaunu. Bērnībā daudz spēlējām spēles, bet tagad tam vairs neatliek laika. Kad aizlidošu mājās, sazvanīšu draugus, sarunāsim dienu, kad atkal uzspēlēt bērnības spēles,” saka Ģorģi. Jautāts, kas vislabāk patika Latvijā, jaunietis nespēj izvēlēties: “Daba, apkārtne, cilvēki… Man te patīk viss.”

 

                            Informāciju sagatavoja: Ilze Fišmeistere, JIC ‘’Šķūnis’’ jaunatnes lietu koordinatore

Maķedoņu, spāņu, rumāņu, latviešu komanda

Mēs kopā bijām lieliska komanda, tur nopelns tieši sportiskām uz sadarbību tendētām aktivitātēm

Mācīšanās procesā liela nozīme ir priekam

 

Mācīšanās procesā nevajadzētu aizmirst par prieku

Pampāļu jaunieši aktīvi iesaistās visās aktivitātēs

Vadot aktivitātes Pampāļu jauniešiem

Pirms sportiskām aktivitātēm svarīgi iesildīties, Enols (Spānija) to māca arī Pampāļu jauniešiem

Iesildīšanās ir ļoti svarīga,to Pampāļu jauniešiem iemācīja arī Enol (Spānija)

Tiek apgūta rumāņu tradicionālā spēle, beisbolam līdzīga spēle - oina

Apgūstot rumāņu nacionālo spēli – oinu

Viena no pašu izveidotajām sportiskajām aktivitātēm - uzcel torni

Viena no pašu izveidotajām spēlēm – uzcel torni

Visi kopā vizītē Ventspils Jauniešu mājā

Visi kopā Ventspils jauniešu mājā

“Saldus jauniešu atpūtas un iniciatīvu centra “Šķūnis” projekts “Sport for all” tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu”

 

Comments (0)

Atskats uz apmācībām jauniešiem ”No domas līdz darbībai!”

Posted on 01 September 2014 by Mundis

untitled

Apmācības jauniešiem

‘’No domas līdz darbībai!’’

 

No 12. līdz 14. augustam JIC ‘’Šķūnis’’ norisinājās dienas apmācības Saldus novada jauniešiem. Šī bija apmācību cikla ‘’No domas līdz darbībai!’’ otrā daļa ‘’Ko es varu?’’. Apmācības tika balstītas uz tēmu ‘’Veiksmīgu cilvēku 7 paradumi’’.

Trīs dienu laikā jaunieši caur dažādām neformālās izglītības metodēm apguva to kā kļūt proaktīvākiem, uzņemties atbildību par savu dzīvi, apzināties galamērķi, likt svarīgākās lietas pirmajā vietā, dzīvot ar apziņu – es vinnēju, tu vinnē, ieklausīties citos, sinerģiju, kā arī praktiskas lietas, ko darīt, lai pakāpeniski attīstītu sevi svarīgākajās dzīves jomās.

Viena  no interesantākajām izvērtās aktivitāte par savas dzīves ceļa plānošanu. Šeit bija novērojams tas, kādas tad nu katram ir svarīgākās vērtības, un ko jaunieši vēlas sasniegt. Kāds būs precējies ar daudz bērniem, veiksmīgu karjeru, cits ceļos, vēl citam būs sava bibliotēka un vismaz 5 personīgie roboti. Diezgan grūti jauniešiem bija iztēloties, ko cilvēki varētu teikt  viņu astoņdesmitajā dzimšanas dienā. Daudzi sprieda, ka tik tālu nemaz nenodzīvos, citiem svarīgākais bija to pavadīt kopā ar tuvākajiem un atskatīties uz kopā piedzīvoto.

Kopumā jaunieši apmācības vērtēja ļoti pozitīvi, uzsverot, ka iemācījušies noderīgas un praktiskas lietas, savas dzīves kvalitātes uzlabošanā un mērķu sasniegšanā. Priecējoši ir tas, ka daudzi no apmācību dalībniekiem uzsākuši un turpina to, ko apņēmušies paveikt, piemēram, sākuši skriet, apgūt svešvalodu, kā arī nodarboties ar jogu. Daļa no jauniešiem piedalījās arī apmācību 3. daļā – Jauno līderu akadēmijā.

Jauno līderu akadēmija norisinājās no 19. līdz 21. augustam. Akadēmijas tēma šogad bija ideju ģenerēšana, resursi, jauniešu uzņēmējspēja, apzināties savas un citu iespējas Saldus novadā un to, ko nepieciešams uzlabot.  Balstoties uz iegūtajām prasmēm un zināšanām, jauniešiem bija jāsagatavo savs projekts, kurš tiktu realizēts Saldus novadā.  Apmācību trešajā dienā jaunieši prezentēja savus projektus  Saldus novada jaunatnes lietu konsultatīvās padomes pārstāvjiem Ilzei Kļavai, Lienei Klagišai, Aivara Kaņepam. Projektu prezentācijās piedalījās un jautājumus uzdeva arī Izglītības pārvaldes projektu darba vecākā speciāliste Laine Blūma, Saldus novada pašvaldības vides pārvaldības speciāliste Zane Štencele, laikraksta „Saldus Zeme” žurnāliste Agrita Maniņa un JIC „Šķūnis” darbinieki.  Projekti bija visdažādākie  – semināri un tikšanās, lai uzlabotu skolotāju un skolēnu attiecības; suņu izklaides parks; nometne ar burāšanu un airēšanu „Okeāns”, velosipēdu remonts un noma; O.Kalpaka muzejā piedāvāto aktivitāšu paplašināšana; kafejnīca ar ļoti plašu aktivitāšu piedāvājumu jauniešiem.

Apmācību noslēgumā jaunieši pārrunāja par iespējām, ko darīt jau tagad, lai vismaz daļa no viņu idejas teiktu realizēta. Jaunieši novērtēja, ka apmācības ir izdevušās un viņi ieguvuši ne tikai jaunus draugus, bet arī jaunas prasmes. Apkojot izvērtējuma anketas, pamanāms tas, ka jaunieši attīstījuši prasmi uzstāties, apguvuši improvizācijas teātra metodes,iemācījušies formulēt biznesa/projekta ideju, veiksmīgi sadarbojušies komandā, kā arī spējuuši ģenerēt idejas.

Visu  3.daļi apmācību dalībnieki vēlreiz satiksies JIC „Šķūnis” 12.septembrī, lai atcerētos kā gājis un arī pārrunātu iespējamās kopīgās aktivitātes turpmāk.

Projekta dalībnieki ir pateicīgi visiem apmācību vadītājiem un īpašs paldies arī projekta vadītājai Lienei Klagišai.

Bildes no apmācībām vari redzēt:

1. daļa – https://www.dropbox.com/sh/okz4pc0tq78geyy/AACoXcUUR2h_YfcYuVPtnlJta?dl=0

2. daļa- https://www.facebook.com/media/set/?set=a.324607567699538.1073741831.166355220191441&type=1

3. daļa- https://www.facebook.com/media/set/?set=a.329914727168822.1073741832.166355220191441&type=1

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

JIC „Šķūnis” darbinieces Ilze Fišmeistere un Rudīte Muraševa

Saldus novada pašvaldības Projekts ”Apmācību cikls Saldus novada jauniešiem ”No domas līdz darbībai!”” tiek īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas 2014. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros!

Comments (0)

Eiropas brīvprātīgais darbs Polijā.Steidzami!

Posted on 24 January 2014 by Mundis

logobriv

 

 

Tiek meklēt dalībnieki Eiropas brīvprātīgā darba

partnerības  projektam (4.6) Polijā

 

Vieta: Bystrzyca Kłodzka, Poljija

Vecums: 18 – 30 gadi

Laiks: 1.02.2014. -28.03.2014.

Dalībnieki:

 •  4 Rumāņu brīvprātīgie
 •  4 Turku brīvprātīgie
 •  4 Lietuviešu brīvprātīgie
 •  4 Latviešu brīvprātīgie

Uzņēmējorganizācija: Europejskie Forum Młodzieży (EFM)

Pašieguldījums: Pašam jāapmaksā 50 % no ceļa izmaksām, pārējais tiek nodrošināts (ēdiens, uzturēšanās izmaksas)

Tā kā šis ir partnerības projekts, vari piedalīties arī tad, ja jau esi veicis EBD pirms tam!

About our organization:

Europejskie Forum Młodzieży (EFM) has been involved in European Voluntary Service since 2001. Ever since that time we have been cooperating with the YOUTH and Youth in Action Programme, sending people on short- and long-term projects throughout Europe. Since 2002 we have hosted and coordinated long-term projects, have been working with three schools in Kłodzko. One year later we started coordinating short-term projects, for which we work with the local municipality as well as with the Social Help Centre. We furthermore act as a hosting organisation ourselves. Our experience concerning EVS is given consequently.

Project environment:

Bystrzyca Kłodzka is a small city located near Kłodzko Valley. The city has a population of around 15,000 inhabitants, all of Polish nationality. There is small minority of gypsy people leaving in the city, a group that sometimes finds it difficult to integrate. The town has a significant touristic potential and its economy and future development is depending on the promotion of its attractions. Ziemia Kłodzka is a region in the south-western part of Poland, within Lower Silesia, located in the Sudety Mountains.

pobrane bvystrzyca kłodzka

There is a lack of youth facilities, resulting in limited options for young people in how to spend their leisure time. This lack of creativity increases the need for more cultural and sports activities. There are many groups of young people in Bystrzyca Kłodzka and European Youth Clubs in the region, containing people with interests in theatre, music, dancing, and sports. However it is critical that they have adequate support and options to further development of their interests.

Proposed activities for EVS volunteers:

There is a possibility for the volunteer to take part in a number of activities within our organisation, for example:

1) Offering non formal education opportunities in form of language conversations or discussions on actual themes for local people. Education of this sort provides an attractive alternative for youngsters to the rather formal school education, an opportunity to test out their acquired language skills in authentic conversations and to realize the importance of foreign language knowledge. For adults, these conversations will provide an opportunity to reactivate and improve long forgotten language skills and regain confidence in using them. Also, for the volunteer this will be an opportunity to practice his/her training skills. When it comes to offering language conversation in his/her mother tongue, this activity helps the volunteer reflect on the structure of its own language and see how foreigners react to it.

2) Participating in the monthly ‘EuroWeek’ camps for young people from all over Poland and leading presentations at these camps on various subjects (EU, stereotypes, the volunteer’s country etc)

3) DPS (house for old people) is another activity we support. There the volunteers can play bingo and other group games with the people hosted, can accompany them for a walk or help the staff in providing them with food. Other activities in the house can be: working together in the garden, assisting in therapy sessions.

4) Helping in the office with the sending of Polish young people to be volunteers through EVS, or with the writing of emails, making of phone calls or translation of texts which use the volunteer’s language skills. Usually the volunteers participate in meetings with candidates for EVS in order to share their experience, to give advices, to promote their project. Volunteers are not required to work in the office but if they enjoy helping with these tasks or they require this experience they are welcome to help us in this way.

5) Organizing events that aim at promoting cultural awareness and tolerance among the locals: European information campaigns, multicultural evenings, food festivals, etc.
The volunteers hosted in the project will chose to participate in different activities according to their skills and options. Therefore, the project is very flexible and the volunteer can combine three or four of the activities mentioned. This is also an opportunity for our volunteers to learn how to manage their own schedule according to the activities they chose.

If you are interested to take part in our project just fill the application from Application for participants and send to our e-mail address adam@efm.org.pl or sending@efm.org.pl till 20th of January.

Phone number : +48 608 320 983

Hope see you soon in Poland 

Magdalena Nicałek

Europejskie Forum Młodzieży

Europejskie Forum Młodzieży

Plac wolności 5/5

57-500 Bystrzyca Kłodzka

Poland

Tel/fax 0048 74 8111399

 

Nosūtītājorganizāciju un citus EBD piedāvājumus vari sameklēt – http://europa.eu/youth/evs_database

Comments (0)

‘’From sailing trough dreams to active citizen’’

Posted on 15 November 2013 by Mundis

UZLIME_SKUNIS_fin__2_

Jaunatne_darbiba_original

 

 

 

 

 

 

No 16. līdz 26. septembrim 10 jaunieši no Saldus devās programmas ‘’Jaunatne darbībā’’ jauniešu apmaiņas projektā, kas norisinājās Polijas dienvidu daļā mazā tūristu pilsētiņā – Polanczyk. Projektā kopumā piedalījās 40 dalībnieki no 4 valstīm – Latvijas, Polijas, Ukrainas un Baltkrievijas. Galvenā valoda, kurā norisinājās projekts, šoreiz bija krievu. Tā bija laba iespēja pārbaudīt un uzlabot savas valodu zināšanas tiem jauniešiem, kuri ar šo valodu tik bieži nesaskaras ikdienā.

Projekta tēma un aktivitātes bija saistītas ar aktīvas pilsonības veicināšanu. Kā jau ‘’Jaunatne darbībā’’ projektos ierasts, mācīšanās process tika veicināts, izmantojot neformālās izglītības metodes. Projekta sākumposmā jaunieši iepazinās viens ar otru, kā arī uzzināja vairāk par katras valsts kultūru un tās tradīcijām gan ikdienas aktivitātēs, gan nacionālajos vakaros, kuri bieži izvērtās par ballītēm ar dziesmām un dejām līdz pat rītam. Šeit arī bija novērojamas dažādas kultūras un mentalitātes atšķirības – latviešu grupa bija nedaudz mierīgāka un priekšroku deva citādām dziesmām, pārējās grupas sasitīja vienota intrese dziedāt un dejot pie slāviskām dziesmām. Tomēr patīkami bija tas, ka vairāki projekta dalībnieki zināja latviešu gurpu Prāta Vētra un tās dziesmas.

Viena diena projektā bija veltīta tam, lai pārbaudītu, cik saliedēta ir komanda un kā iegūtās zināšanas pielietot praksē. Internacionālās grupās bija jāizveido informatīva īsfilma par to, kas ir un ko nozīmē būt aktīvam Eiropas pilsonim. Pieeja video filmēšanai bija radoša, un gala rezultāts katrai grupai atšķīrās. Citi bija izvēlējušies intervēt cilvēkus ielās, citi paskaidrot, ko būt aktīvam pilsonim nozīmē viņiem pašiem, citi atklāt aktīva pilsoņa iezīmes, izmantojot supervaroni – Eiroman. Video materiālus droši varētu izmantot arī turpmāk, lai arī citiem sniegtu priekšstatu par aktīvu pilsonību un tās nozīmību.

Polanczyk atrodas ļoti skaistā apgabalā un viens no lielākajiem tūristu vilinājumiem šajā vietā ir dzidrais kalnu gaiss un Solinskie ezers, kurš tiek izmantots arī burāšanai. Projekta dalībniekiem bija iespēja profesionālas komandas vadībā doties burāt, kā arī pašiem iemācīties airēt. Laivā tika dziedātas arī jūrnieku dziesmas katras valsts valodā, kā arī, protams, visiem kopīgi krieviski.

Projektos ir iespējams ne tikai uziznāt ko jaunu un interesantu par citām valstīm un to kultūrām, bet arī atklāt un mācīties pastāstīt citiem  pašiem par savu valsti un kultūru. Interesanti bija uzzināt, ko citu valstu grupas zina par Latviju – viņuprāt, mūsu valoda izklausās harmoniska un plūstoša. Internacionālā vidē novērojamas kultūras atšķirības, kuras arī latviešu grupa pamanīja. Pirmkārt, var pieminēt punktualitāti – tieši latvieši vienmēr visur ieradās laikus, kā arī parasti visātrāk un precīzāk izpildīja uzdoto, jo bija nosvērtāki. Otrkārt, slāvu tautām raksturīga ekspresivitāte, kas atspoguļojās arī šajā projektā. Latvieši videi adaptējās lēnāk, taču slāvu draudzīgums ļāva justies brīvāk un šo procesu pāatrināja. Tieši tāpēc, ka pārējās grupas bija tik ekspersīvas arī pozitīvo jūtu izpausmēs, atvadoties un braucot mājās mūs nedaudz pārņēma skumjas.

1016096_601509109895485_316425151_n

1379309_732132236800757_1218111691_n

Comments (0)

Saldus novada Jauniešu forums 2013

Posted on 14 November 2013 by Mundis

           Jauniesu_forums_2013_27

          26. oktobrī, Saldū pulcējās ap 180 novada jauniešu, jaunatnes darbinieki, domes deputāti un citi interesenti, lai piedalītos ikgadējā Jaunatnes forumā. Šis forums notika, lai veicinātu jauniešu iniciatīvu, līdzdalību un atbildību par Saldus novadā notiekošo, kā arī dotu iespēju jauniešiem satikties ar Saldus novada domes deputātiem un pašvaldības darbiniekiem, apkopot un analizēt informāciju par jauniešu problēmām, vajadzībām, interesēm un sadarbību.

                Pēc pagājušā gada Jauniešu foruma uz Saldus novada domes sēdi tika virzīta un atbalstīta ideja par Saldus novada pašvaldības stipendiju „Medusmaize”. To šogad pirmo reizi piešķīra 25. oktobrī trim Saldus novadā deklarētiem jauniešiem, kuri mācās Latvijas augstskolu pirmajos kursos.
Jauniešu forumu atklāja Saldus novada domes priekšsēdētāja Indra Rassa ar uzrunu, kurā mudināja jauniešus līdzdarboties un teica: „Ja jūs kaut kas neapmierina – nāciet ar idejām un vēlmi realizēt! Ja paši būsiet pielikuši pūles un atdzīvinājuši ideju, tai būs lielāks svars jūsu un sabiedrības acīs. Novēlu cerēt, domāt un darīt, lai iecerēto piepildītu!”. Domes priekšsēdētāja uzsvēra, ka pašvaldība ir atvērta jauniešu idejām. Jaunieši un pašvaldība kopā var strādāt, lai novads kļūtu skaistāks un, lai mums šeit viesiem būtu patīkami dzīvot.
Pēc domes priekšsēdētājas uzrunas mazu nodarbību par radošu komunikāciju sociālajos tīklos vadīja Valdis Melderis. Viņš atraktīvā un jauniešus piesaistošā veidā stāstīja par to, kā un kāpēc rakstīt sociālajos tīklos. Viņš jauniešus mudināja rūpīgi izvērtēt ierakstus sociālajos tīklos un ar to palīdzību veidot savu tēlu pozitīvu, izteikties jēgpilni un radoši, tajā pašā laikā nezaudējot reputāciju sabiedrības acīs.
Pēc šīs nodarbības jaunieši devās uz diskusiju grupām. Bija desmit diskusiju grupas, kuras vadīja Saldus novada domes deputāti un jomu profesionāļi. Jaunieši varēja diskutēt par tēmām:

 • „ Jauniešu iespējas Latvijā un Saldus novadā”, kuru vadīja Saldus novada pašvaldības izpilddirektora pirmā vietniece Sarmīte Ozoliņa.
 • „Jauniešu uzņēmējdarbība – vienīgā iespēja jauniešu piesaistei Saldus novadam! Vai iespējams pašvaldības atbalsts?”, diskusiju vadīja Saldus novada domes priekšsēdētājas vietnieks Didzis Konuševksis.
 • „Saldus novada jaunieši sportā – Saldus novada sporta prioritātes” vadīja Saldus novada sporta darba vadītāja Elga Grota.
 • „Ārpusskolas izglītības iespējas un attīstība Saldus novadā” vadīja Saldus novada domes deputāts, Rubas pamatskolas skolotājs Elmārs Kalniņš un Saldus novada Izglītības pārvaldes vadītāja Saulcerīte Levica.
 • „Vispārējā izglītība un profesionāla izglītība karjeras izvēles ceļā” vadīja Saldus novada domes deputāts, Druvas vidusskolas direktors Sergejs Beļkevičs.
 • „Jaunās ģimenes Saldus novadā – un kā ar bērniem?” vadīja Saldus novada domes deputāts, Druvas vidusskolas skolotājs Juris Levics un Saldus novada Sociālā dienesta ģimenes atbalsta speciāliste Ilze Ševele.
 •  „Mežu apsaimniekošana Saldus novadā un jauniešu darba iespējas” vadīja Saldus novada domes deputāts, Saldus mežu īpašnieku apvienības vadītājs Reinis Doniņš.
 •  „Aktīva līdzdalība – ko jaunietis gaida no pašvaldības, ko pašvaldība gaida no jaunieša? Sadarbības iespējas skola – pagasts – novads” vadīja Jaunatnes lietu konsultatīvas padomes loceklis, Biedrības „Sauja” vadītājs Mārtiņš Bergmanis.
 • „Jaunieša vieta un iespējas laukos?” vadīja Saldus novada domes deputāti -kooperatīva „Ošenieku grauds” vadītājs Māris Mednis un z/s „Vīksnas” īpašnieks Viktors Drukovskis.
 • „Jauniešu projektu iespējas un brīvprātīgais darbs Saldus novadā” vadīja Saldus BJC jaunatnes lietu speciāliste Rudīte Muraševa.

         Idejas un ierosinājumus no diskusijām apkopos Saldus novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvā padome un balstoties uz ieteikumiem un idejām virzīs prioritātes jaunatnes darbam 2014.gadā.
Pēc diskusijām notika foruma trasīte. Trasītes kontrolpunkti šoreiz bija saistīti ar Saldus novada pašvaldības atbalstītā Saldus novada jauniešu domes „Es un Mēs” projektu konkursa „Jauniešiem Saldus novadā!” atbalstītajiem desmit projektiem. Katrs projekta īstenotājs bija sagatavojis uzdevumus par projekta tēmu foruma trasītes dalībniekiem. Projekti īstenoti ne tikai Saldū, bet arī novadā – Jaunlutriņu, Šķēdes, Zirņu, Ezeres, Zvārdes un Saldus pagastos. Trasītē kontrolpunktus bija sagatavojuši arī Saldus 2. vidusskolas skolēni un Saldus Romas Katoļu baznīcas pārstāvji. Trasītē uzvarēja Pampāļu pagasta komanda „Rāmis 3”, līdz ar to nākošais Saldus novada Jauniešu forums notiks Pampāļos.
Pēc trasītes jauniešiem notika balle, kurā muzicēja jauniešu, kuri vasarā bija piedalījušies jauniešu apmaiņas projektā Lihtenšteinā, apvienība „Stiprais riekstiņš”.

Visa foruma organizēšanā lielu atbalstu sniedza Saldus 2. vidusskola un īpaši Inga Mankuss.

Projektu „ Jauniešiem Saldus novadā!” un Jauniešu forumu atbalsta Saldus novada pašvaldības projektu fonds.

Jauniesu_forums_2013_34

Jauniesu_forums_2013_30

Jauniesu_forums_2013_5

Informāciju sagatavoja
saldusp/a „Saldus Tūrisma informācijas centrs”
sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Sproģe

Comments (0)

Projekts „Brauc un dari!”

Posted on 11 November 2013 by Mundis

Jaunatne_darbiba_original

Projekts „Brauc un dari!”

Šajā vasarā Šķēdes jauniešu neformālā grupa „Šķēde” īstenoja projektu „Brauc un dari!”, kuru atbalstīja programma „Jaunatne darbībā”, jauniešu iniciatīvu projektos. Projektā tika iesaistīti arī jaunieši no citiem Saldus novada pagastiem. Pavisam astoņas dienas jaunieši brauca ar velosipēdiem pa Saldus novadu, katrā pagastā padarot kādu labu darbu. Rīkojām sporta svētkus, krāsojām autobusa pieturas, stādījām krūmus un kokus, palīdzējām sakārtot un iekārtot telpas un materiālus, rīkot nodarbības un pasākumus, ravējām puķu dobes un sakopām apkārtni, atpūtas vietu. Un katrā pagastā mūs sagaidīja, parunājām, padiskutējām par situāciju laukos priekš jauniešiem, kā arī iepazinām interesantas vietas un apskates objektus. Mūsu iespaidi tika salikti kopā filmiņā, lai arī citi jaunieši redz Saldus novada pagastus, jo mēs paši daudzos pagastos nemaz nebijām bijuši un nezinājām, kā tur izskatās.

Paldies visiem, kas mūs uzņēma pie sevis pagastā, pacienāja, paldies, kas deva naktsmājas un palīdzēja!

Projekta vadītāja Monta Zauere

julijs13 023

Comments (0)

Par projektu ‘’Šefpavāru cīņas’’

Posted on 20 November 2012 by Mundis

Š.g. Jūlija sākumā sākās projekts ”Šefpavāru cīņas.” Šī projekta laikā bija trīs nodarbības kurās jaunieši mācījās gatavot ēst. Mēs gatavojām gan pusdienas, gan kūkas, gan uzkodas. Kopumā uz šīm nodarbībām nāca 22 jaunieši. Projekta noslēgumā bija sacensības, kurās piedalījās četras komandas. Viņiem no iedotajiem produktiem bija kaut kas jāpagatavo . Visas komandas gatavoja salātus. Vērtēšanā piedalījās 4 cilvēki. Mēs vērtējām noformējumu un protams garšu. No visām komandām uzvarēja komanda „Sienāži.” Jaunieši kas piedalījās arī ieguva ļoti gardas un noderīgas balvas. Šajā projektā tika iegādāta elektriskā plītiņa, kura pēc šī projekta nonāca Šķēdes mazpulka īpašumā.

Liels paldies Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” finansējumam. Paldies dalībniekiem, gan skolotājām par iesaistīšanos projekta īstenošanā, kā arī projekta darba grupai, kas palīdzēja. Īpašs paldies Inatai Švažai par palīdzību!

Projekts bija izdevies, jo jaunieši kas nāca uz šīm nodarbībām iemācījās gatavot ēst un salikt neiespējamus produktus kopā, izveidojot  gardus ēdienus!

Comments (0)

Projekts „Kāp! Nāc! Ej!”

Posted on 15 October 2012 by Mundis

Saldus JIC „Šķūnis” septembrī un oktobrī notiks Saldus jauniešu domes „Es un mēs” projekts „Kāp! Nāc! Ej!”. Projekta mērķis ir veicināt jauniešu pievēršanos savas karjeras plānošanai, balstoties uz labiem piemēriem. Projekta laikā notikušas 3 tikšanās „Veiksmes stāsts” ar Saldus novada vidusskolu absolventiem, kuri veiksmīgi darbojas savā profesionālajā jomā. 4 tikšanās notiks 18.oktobrī plkst. 17.00 ar „Saldus Zemes” fotogrāfu Ingusu Ķēpuli. Neformālā gaisotnē jauniešiem būs iespēja uzzināt kā katrs no tikšanās dalībniekiem izvēlējies profesiju, par grūtībām, ieguvumiem un iespējām. Uzdot arī citus interesējošus jautājumus. Continue Reading

Comments (0)

Pareizā Diēta

„Pareizā diēta”

Posted on 08 October 2012 by Mundis

Bilde No projekta Pareizā DiētaNo 14. līdz 21. septembrim tika īstenots projekts „Pareizā diēta”, kuras laikā popularizējām veselīgu dzīvesveidu saldenieku , BJC pulciņu apmeklētāju un viņu vecāku vidū. Mēs vārījām zupu, spiedām sulas no dažādiem augļiem , vārījām tējas, kā arī dalījām saldeniekiem burkānus. Tika kurināts arī ugunskurs, lai izvārītu putru un labi pavadītu laiku pie dabas krūts- Cieceres dabas takas teritorijā. Continue Reading

Comments (0)

Amatieru futbola laukuma izveide Slimnīcas ielā.

Posted on 27 September 2012 by Mundis

Projekts „Amatieru futbola laukuma izveide”

VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” Klientu klubs „Mēs paši” projektu konkursā ir apstiprināts Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes Saldus nodaļas iesniegtais projekts „Amatieru futbola laukuma izveide”.

Projekta mērķis ir izveidot amatieru futbola laukumu Saldū, Slimnīcas ielā, lai radītu jaunu bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespēju. Laikā, kad jaunatne aizvien vairāk laika pavada pie datora un televizora, jauna aktīvas brīvā laika pavadīšanas iespēja pilsētā, mūsuprāt, ir risinājums. Šādi tiks atrisināts arī vēl vienas teritorijas labiekārtošanas jautājums.

Projekta gaitā plānots nolīdzināt futbola laukuma vietu, iesēt zāli, uzstādīt futbola vārtus un atkritumu konteineru.

Informācija par projekta realizēšanas gaitu sekos.

Zane Sproģe
Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes
Saldus nodaļas koordinatore

VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” Klientu klubs „Mēs paši”Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne

Comments (0)

Druvas vidusskolas LIELGĀJIENS

Druvas Vidusskolas Projekts “LIELGĀJIENS 2012”

Posted on 13 September 2012 by Mundis

Druvas vidusskolas LIELGĀJIENSJau otro gadu pēc kārtas, turpinot tradīciju, Druvas vidusskola dosies kopīgā Lielgājienā uz atpūtas bāzi “Zvejnieki”!

Visi skolēni un skolotāji 13.septembrī sāks ceļu „LIELGĀJIENĀ – 2012”. Visiem būs iespēja parādīt klases saliedētību kontrolpunktos, saskaroties ar  sportiskiem un radošiem uzdevumiem.  Atpūtas kompleksā “Zvejnieki” Brocēnu novadā skolēni nakšņoš teltīs, gatavos kopīgas vakariņas, dziedās dziesmas  pie ugunskura. Continue Reading

Comments (0)

Projekts ar Latvijas- Šveices sadarbības programmas „NVO fonda” atbalstu

Posted on 06 September 2011 by Mundis

2011.gada aprīlī biedrība „Latvijas Mazpulki” sadarbībā ar Šveices lauku jaunatnes apvienību, Saldus novada pašvaldību un Ķekavas novada pašvaldību uzsāka īstenot vērienīgu projektu „Visu daru es ar prieku!”, kurā dažādām aktivitātēm pusotra gada garumā finansējumu piešķīris Latvijas Sabiedrības integrācijas fonds ar Latvijas- Šveices sadarbības programmas „NVO fonda” atbalstu. Continue Reading

Comments Off on Projekts ar Latvijas- Šveices sadarbības programmas „NVO fonda” atbalstu