Archive | Jauniešu Projekti

Neformālās grupas “Draudzība” realizēts projekts Novadnieku pagasta ciematā Draudzība

Posted on 13 December 2016 by Mundis

esunmesjcemex iespeju fonds saldus

Neformālās grupas “Draudzība” realizēts projekts Novadnieku pagasta ciematā Draudzība .

Mūsu mērķis bija : Veicināt kopības sajūtu starp jauniešiem, bērniem un viņu vecākiem, labiekārtojot un papildinot Novadnieku pagasta ciematā Draudzība esošo rotaļlaukumu, ar jauniešu izgatavotajiem rotaļu elementiem un sporta inventāru.
Projekta aktivitātes:  Tika izveidota darba grupa un sadalīti pienākumi. Pirmais darbiņš bija smilšu kastes izveidošana un uzstādīšana bērnu laukumiņā, tad tika atvestas smiltis un bērni kopā ar vecākiem piepildīja smilšu kasti ar smiltīm un apkārt slidkalniņam.Tad tika iegādāti kokmateriāli un stiprinājumi šūpolem. Tika izstrādātas skices , veikti mēri un kopīgiem spēkiem tika pagatvotas šūpoles. Lai šūpoles labāk pildītu savu funkciju un āra apstākļos nesabojātos tad tika apstrādātas ar speciāliem līdzekļiem. Šūpoles tiks uzstādītas pavasarī kad laika apstākļi to atļaus. Liels gandarījums iepriecināt pašus mazākos pagasta iedzīvotājus.
Projekta rezultāti : Piedalījās 10 jaunieši un viņu vecāki. Iemācījas un uzzināja kā labiekārtot rotaļlaukumu . Tika uztaisīta smilšu kaste un piepildīta ar smiltīm , lai pašiem mazākjiem būtu interesanta darbošanās rotaļlaukumā. Uzstādīts basketbola grozs un futbola vārti. Tika pagatavotas šūpoles lai bērnu rotaļlaukms.

20160614_210438

20160614_163425

20160614_210036

Saldus jauniešu domes ”Es un mēs” projektu ”Jauniešiem Saldus novadā” finansē Saldus novada pašvaldības Projektu fonds un CEMEX Iespēju Fonds

Comments (0)

Ezeres jaunieši – Ezerei!

Posted on 25 November 2016 by Mundis

Prfonds

Ezeres jaunieši – Ezerei!

Jauniešu neformālā grupa ir īstenojusi projektu “Ezeres jaunieši – Ezerei! “.

Projekta mērķis bija iesaistīt Ezeres un tuvākās apkārtnes jauniešus sakarīgās, sportiskās brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs Ezeres Jauniešu centrā.

Projekta ietvaros ir iegādāts sporta inventārs volejbola, basketbola, futbola, novusa, florbola spēlēšanai, šautriņu mešanai.

Īstenojot projektu, mēs esam iesaistījuši Ezeres un tuvākās apkārtnes jauniešus saturīga brīvā laika pavadīšanas un sporta aktivitātēs. Nodrošinājuši sporta aktivitāšu dažādību.

 Jaunieši ir ieguvuši projektu īstenošanas un darba audzināšanas pieredzi, praktiskās iemaņas veicamo darbu veikšanā.

Projekts īstenots ar biedrības “Saldus jauniešu dome “Es un mēs”, Saldus novada pašvaldības, CEMEX Iespēju fonda, Saldus novada pašvaldības Ezeres pagasta pārvaldes un biedrības “Mūsu ligzda” finansiālu atbalstu projekta “Jauniešiem Saldus novadā” ietvaros!

14.11.2016.

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja Ketija Černika.

15033583_1148246735212994_479209986_n

15046357_1148246481879686_275432819_n

img_3245

img_3248

img_3249

Comments (0)

Skolēni realizējuši projektu “Izzini Saldus novada muižas”

Posted on 21 November 2016 by Mundis

Prfonds

Skolēni realizējuši projektu “Izzini Saldus novada muižas”

12. oktobrī Druvas vidusskolas 12.edm klases skolēni ar klases audzinātājiem devās divu dienu garā ekskursijā pa Saldus novada- Ezeres, Vadakstes un Jaunauces muižām. Skolēni iepzina sava novada vēsturi, kas saistīta ar šīm trim muižām.

Ezerē skolēni apskatīja Ezeres muižu, kur tagad atrodas Ezeres pamatskola, un paviesojās Muitas namā. Muitas namā Birtuta Sipeniece, stāsot par Ezeres vēsturi, uzdeva arī jautājumus. Ja skolēni atbildēja pareizi saņēma arī saldumus, kas ļoti uzrunāja skolēnus, tēpēc visi neatlaidīgi klausījās.

Vadakstē skolēni tika izvedāti pa muižu, kur paši visu varēja apskatīt ar savām acīm. Visvairāk skolēniem patika mazs bunkurs jeb slēpnis, kur varēja arī ielīst.

Kā paši skolēni pēc ekskursijas teca: “Jaunauces muiža mums patika vislabāk”, tas bija tāpēc, ka Jaunauces gide bija sarūpējusi spēles un aktivitētes. Piemēram, bērnu šampanieša malkošana muižas vīna pagrabā, kamēr gide stāstīja par pagraba lomu muižas nenodedzināšanā, 1905. gada revolūcijas laikā, vai ar fiziku saistītās aktivitātes fizikas klasē, kurā bija saglabājušies visi senie mācību piederumi. Pēc interesantajām aktivitātēm jaunieši Jaunauces muižas parkā, uz ugunskura gatavoja vakariņas. Pēc gardajām vakariņām un jautrajām sarunām pie ugunskura skolēni devās uz Jaunauces muižas galveno deju zāli, kur bija paredzēts skolēniem pavadīt visu nakti. Protams pirms gulēt iešanas skolēni kārtīgi izgustējās, skpēlējot pašu sagatavotas spēles. Pēc aktivitātēm skolēni devās gulēt. Daudziem tas likās airaujoši un bailīgi reizē, jo gide bija pastāstījusi par spoku, kas naktīs staigā pa muižu. Tā kā nakts bija pagājusi mierīgi, jaunieši cēlās tikai ap 10:00. Dodoties mājās skolēni un pat klases audzinātāji gandrīz visu ceļu runāja, cik lieliski ir izdevusies šī ekskursija.

Paldies projekta organizātoriem: Atim Āris Gēliņam, Nikam Tamsonam, Laurim Svārupam, Kintijai Kemlerei, Deivinai Jēkobsonei un Samantei Vēzai.

Prieks un lepnums par skolēniem, kas interesējas par sava novada vēsturi.

20161012_121635

20161012_132729

20161012_135718

   20161012_152808

20161012_153113

20161012_174235

20161012_174657

20161013_111424

Saldus jauniešu domes ”Es un mēs” projektu ”Jauniešiem Saldus novadā!” atbalsta Saldus novada pašvaldības Projektu fonds un CEMEX Iespēju Fonds.

Comments (0)

Īpašo sajūtu boulings

Posted on 17 November 2016 by Mundis

Prfonds

Īpašo sajūtu boulings”

Biedrības “ Mūsu ligzda” biedru bērni un Ezeres jaunieši šovasar īstenojuši projektu “Īpašo sajūtu boulings” ar mērķi veicināt brīvā laika pavadīšanas iespējas un aktīvās atpūtas aktivitāšu pieejamību Lielezeres muižas parka teritorijā.

Iesaistot Ezeres pagasta un tai draudzīgos jauniešus no citiem pagastiem, biedrības „Mūsu ligzda” jaunizveidotajā sporta un brīvā laika pavadīšanas laukuma pilnveidošanā, ir radīta iespēja spēlēt āra boulingu un relaksēties īpašo sajūtu takā. Boulinga trasīte ir pilnveidota, tā ir viegli pārvietojama un ziemas mēnešos pieejama Ezeres Jauniešu centrā.

Īstenojot projektu esam veicinājuši iedzīvotāju sadarbību (īpaši jauniešu) vides pilnveides attīstībā un aktivizējuši vietējos iedzīvotājus kopt publiski pieejamās teritorijas.

Esam uzlabojuši brīvā laika pavadīšanas un aktīvās atpūtas iespējas, veicinot dažādu kultūras un sporta pasākumu kvalitāti.

Projekts īstenots ar biedrības “Saldus jauniešu dome “Es un mēs”, Saldus novada pašvaldības, CEMEX Iespēju fonda, Saldus novada pašvaldības Ezeres pagasta pārvaldes un biedrības “Ezeres makšķernieku klubs” finansiālu atbalstu projekta “Jauniešiem Saldus novadā” ietvaros!

15032525_1148247715212896_231789486_n

 

15045618_1148247261879608_691592559_n

 

15045671_1148246931879641_783151722_n

 

20161010_174547

 

20161011_184510

 

20161014_134743

15.11.2016.

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja Katrīna Laura Kuļvinska.

Saldus Jauniešu domes „Es un mēs” projektu „Jauniešiem Saldus novadā!” atbalsta Saldus novada pašvaldības projektu fonds un CEMEX Iespēju fonds

Comments (0)

Saldus novada jauniešu forums 2016

Posted on 05 October 2016 by Mundis

Prfonds

2016.gada 29.oktobrī, Zaņas pagastā

 

Foruma mērķi:                                                                                                              

 • Informēt par notikušajām aktivitātēm projektā „Jauniešiem Saldus novadā!”;
 • Veicināt Saldus novada jauniešu sadarbību, līdzdalību un atbildību par sabiedrībā notiekošajiem procesiem;
 • Izstrādāt ieteikumus Saldus novada Jaunatnes politikas Rīcības programmai.
 • Izstrādāt priekšlikumus un ieteikumus jaunatnes darbam un pašvaldības atbalstam 2017.gadā.

 

Forumu organizē:

 • Saldus novada Jaunatnes lietu konsultatīvā padome;
 • Saldus Jauniešu dome „Es un mēs” ar Saldus novada pašvaldības projektu fonda un CEMEX Iespēju fonda atbalstu;
 • Saldus Jauniešu atpūtas un iniciatīvu centrs “Šķūnis” sadarbībā ar  Izglītības pārvaldi un Zaņas pagasta pārvaldi.

 

Foruma dalībnieki:

 • Saldus novada pagastu jauniešu komandas;
 • Saldus novada pamatskolu un vidusskolu komandas;
 • Saldus novada jaunatnes organizāciju komandas;

(Komandā  4-6 cilvēki,  iekļaujot tajā dažāda vecuma (13- 25 g.) jauniešus. Skolas var piesaistīt arī absolventus. Komandā var piedalīties arī pagasta jaunatnes lietu koordinators, skolotājs vai kāds cits pieaugušais, kurš iesaistīts jauniešu aktivitātēs.)

 • Saldus novada jaunieši (var pieteikties arī individuāli – komandu izveidojot uz vietas). Īpaši tiek gaidīti studenti.
 • Projekta „Jauniešiem Saldus novadā!” 11 mazo projektu darba grupas, kuras prezentē savu īstenotos projektu, kā arī piedāvā foruma kontrolpunktos tematiskus konkursus;
 • Ieinteresētie Saldus novada domes deputāti, pašvaldības atbildīgie darbinieki, jaunatnes darba koordinatori un citas jaunatnes politikā ieinteresētas personas.

 

pieteikuma-anketa-komandai

pieteikuma-anketa-dalibniekiem-individuali

pieteikuma-anketa-projektiem

 

Dienas kārtībā

 11.00 – 11.30        Reģistrācija. Rīta kafija.                    

 11.30 –13.00          Foruma atklāšana.

Saldus novada jauniešu aptaujas rezultātu apkopojums

Jauniešu iniciatīvas dienas rezultāti

Lekcija –  “Gravitāte” – biedrības NEXT vadītājs Vilis Brūveris

13.00 – 14.00         Diskusijas  

Kā aiznest savu ideju līdz pašvaldībai?

– Students Saldus novadā

-Kā iesaistīt visus?

-Kā radīt vidi, kurā justies labi?

-Kur iegūt darba pieredzi?

– Kā dzīvot veselīgi?

– Kur meklēt palīdzību?

– Kā  es gribētu sagaidīt Latvijas 100 gadi?

14.00 – 15.00        Pusdienas                                                                    

15.00 – 17.30         Trasīte

Projektu “Jauniešiem Saldus novadā” realizētāji un Zaņas pagasta jaunieši.

17.30 – 18.30         Komandu atgriešanās.  Kafijas pauze. Iepazīšanās aktivitātes.             

18.30 – 22.00       Balle – Grupa “Pārāk skaisti” un Brāļi Jurovi.

 

Kopīgais transports atkarībā no vēlmes izmantot kopīgo transportu

 • Autobuss plkst. 10.00 no Šķēdes (atkarībā no pieteikšanās) ar pieturām Jaunlutriņos, Lutriņos, Druvā, Saldū

 

Autobuss mājupceļu sāk  no Zaņas 22.00

Pieteikties aizpildot  anketu līdz 20.oktobrim!!!

saldus-novada-jauniesu-forums-2016-1

Saldus Jauniešu domes „Es un mēs” projektu „Jauniešiem Saldus novadā!” atbalsta Saldus novada pašvaldības projektu fonds un CEMEX Iespēju fonds

 

 

Comments (0)

Smūtiju diena Druvas vidusskolā

Posted on 28 September 2016 by Mundis

smutiji

Comments (0)

Jauniešu projekts – Vienoti dejā!

Posted on 14 September 2016 by Mundis

IMG-20160910-WA0001

Comments (0)

Laivu brauciens jauniešiem

Posted on 13 September 2016 by Mundis

Prfonds

Laivu brauciens jauniešiem

 

Divu dienu laivu braucienā pa Ventu, 3. un 4. septembrī no Nīgrandes tilta līdz Skrundai, devās jaunieši un divi fantastiski Druvas vidusskolas skolotāji. Mēroja 32 km. Savā ceļā apskatīja Alšu kaļķu cepli, Ātrās klintis, Ketlera atsegumu, Gobziņu klintis un Lēnu baznīcu. Apskatot šīs vietas izzināja tās un to vēsturi.

Laikapstākļi pirmajā dienā nelutināja, bet otrā diena bija „konča”. Kopumā tika parbaudīta spēja izturēt un ļauties lietum, un nepadoties,  sastrādāties, iemīlēt lietu un baudīt siltu, saulainu laiku. Liels gandarījums par tiem, kas pirmo reizi laivoja, viņi veiksmīgi iemācījās airēt, veikli tikt uz priekšu un izteica vēlmi to atkārtot.

Projekts „Jauniešu laivu brauciens, dabas un kultūras objektu apskate Saldus novadā” tiek realizēts Saldus jauniešu domes „Es un mēs” projekta „Jauniešiem Saldus novadā!” ietvaros.

IMG-20160906-WA0013

IMG-20160906-WA0011


IMG_1473

Projektu atbalsta Saldus novada pašvaldības projektu fonds un „CEMEX Iespēju fonds”

Comments (0)

Druvas vidusskolas olimpiskā 10 cīņa

Posted on 07 September 2016 by Mundis

lielgajiens2k166

 

Projekts “Veselīga ēšana” tiek realizēts Saldus jauniešu domes „Es un mēs” projekta „Jauniešiem Saldus novadā!” ietvaros. Projektu atbalsta Saldus novada pašvaldības projektu fonds un „CEMEX Iespēju fonds”

Comments (0)

Jauno mūziķu apmaiņas projekts Beļģijā

Posted on 05 September 2016 by Mundis

esunmesjERasmus+

Jauno mūziķu apmaiņas projekts Beļģijā

Šovasar no 5.-15.augustam pieciem jauniešiem bija brīnišķīga iespēja doties uz mūziķu projektu “„Old and  young  with music for the future” ” Beļģijā. Mēs visi satikāmies jau nedaudz ātrāk, lai atrastu un izmēģinātu dziesmu, kura bija jāsagatavo katrai valstij.  Uzdevums bija sagatavot 30.gadu dziesmu.

Mūsu brauciens sākās 5.augusta vakarpusē, kad piepildījām mašīnu pilnu ar mantām un mūzikas instrumentiem.  Pievarot 23h braucienu, ieradāmies Beļģijas pilsētā Raeren, kur mūs sagaidīja projekta organizatori – Beļģijas pārstāvji, tad sagaidījām Francijas un Lihtenšteinas pārstāvjus.

Projekta laikā bija jāveic divi lieli uzdevumi. Pirmais uzdevums. Mēs sadalījāmies trijās jauktās (tā lai grupā ir pārstāvji no dažādām valstīm)  grupās. Izvēlējāmies vienu dziesmu, kuru sagatavojām, lai dotos uz aprūpes namu un to iemācītu aprūpes nama iedzīvotājiem, turpretī viņi iemācīja mums arī kādu vecāku dziesmu. Pēc tam katra grupa sagatavoja vismaz trīs dziesmas un devāmies koncertēt uz aprūpes namu.  Koncertu iesākām ar mājās sagatavotajām katras valsts senajām dziesmām. Pēc tam katra internacionālā grupa uzstājās ar savu programmu. Bija ļoti jauks pasākums. Redzot, kā priecājas vecie cilvēki, kad mēs sniedzam viņiem mūziku, smaids no sejas neizzūd. Mūzika vieno cilvēkus un to mēs izjutām.

Otrs lielais uzdevums bija izveidot grupas noteiktos mūzikas stilos. Izveidojās četras mūzikas grupas, kas bija akustiskā, roka, fanka un metāla stilā. Katru dienu bija 6h mēģinājumi, kuros, kopā muzicējot, tapa oriģinālas dziesmas un jau gatavu dziesmu interpretācija savā izpildījumā. Noslēguma koncertu iesākām ar valstu sagatavotajām dziesmām un tad jau katra  mūzikas grupa prezentēja savu nedēļā paveikto darbu. Fantastiskas sajūtas visa koncerta garumā, kad pienāk gan sveši, gan jau iepazītie cilvēki un velta jaukus vārdus par labi padarīto darbu.

Devāmies arī divās ekskursijās. Pirmā ekskursija bija uz Vācijas pilsētu Aachen. Otra ekskursija bija uz Beļgijas pilsētu Liége, kur uzkāpām pa augstām kāpnēm, bet lietus dēļ kārtīgi nevarējām izbaudīt pilsētu.

Protams, bez smieklīgiem atgadījumiem neiztikt. Nacionālajā vakarā vēlējāmies pagatavot ābolu pīrāgu. Braucot uz veikalu, apmaldījāmies, bet veiksmīgi atradām gan veikalu, gan apmešanās vietu. Sākām gatavot un atklājām, ka esam nopirkuši vārītas olas nevis jēlas. Tā nu atkal bija jābrauc uz veikalu.

Pēdējā projekta dienā ar nelielām skumjām, bet ar cerības pilniem smaidiem, ka nākamo gadu atkal tiksimies, atvadījāmies un sākām savu garo ceļu mājup. Atbraucot mājās paņēmām daļu no katra projekta dalībnieka līdz, jo katram bija aploksne, kurā viens otram bijām veltījuši kādu jauku vārdu.

Projekta dalībniece Monna Terēze Vītola

13900374_1006223076141594_843671788876204893_n

13907106_1009622979134937_9189051139425135326_n

13938442_1006160592814509_4886274127973431408_n

14040099_1009623552468213_4331091322610884084_n

 

Comments (0)

Jauniešu apmaiņas projekts ”Sport for all” (Sports visiem)

Posted on 08 July 2016 by Mundis

logo

 

Ne vienmēr ir jāsacenšas, var arī sadarboties

 

No 26.06.16. līdz 03.07.16. Saldū pulcējās 28 jaunieši no Latvijas, Spānijas, Maķedonijas un Rumānijas, lai piedalītos Saldus JIC ‘’Šķūnis’’ rīkotā jauniešu apmaiņas projektā ‘’Sport for all’’ (Sports visiem). Projekts tika īstenots programmas Erasmus+ ietvaros.

Projekta ideja bija, izmantojot neformālās izglītības metodes jauniešiem parādīt to, ka ar sportu un sportiskām aktivitātēm var nodarboties ikviens. Pārveidojot jau ierastas spēles, kā arī izveidojot jaunas, uzsvaru liekot uz sadarbību nevis sacensību, ir iespējams dot iespēju ikvienam izbaudīt sportu.

Projekta pirmajā dienā dalībnieki iepazinās viens ar otru, tika veidota stipra komanda. Tā kā jauniešu apmaiņas ideja ir dot iespēju pašiem jauniešiem pilnveidot savas līderu prasmes, daudzas aktivitātes bija jauniešu vadītas. Katru rītu pirms brokastīm kāds no dalībniekiem vadīja gribētājiem skriešanas nodarbību, meditāciju utt. Lai dalītos ar dažādu valstu tradicionālajām spēlēm, katru dienu citas valsts jaunieši pēcpusdienā visai grupai tās mācīja. Maķedoņu un spāņu spēles bija galvenokārt tādas, kas tikušas spēlētas bērnībā, savukārt rumāņi visiem iemācīja OINU – rumāņu nacionālo spēli, kas līdzīga beisbolam. Pirmais projekta vakars bija veltīts rumāņu un latviešu apvienotajam nacionālajam vakaram. Iemācījām gan latviešu dejas, gan apguvām rumāņu. Rumāņu puisis Viktors pat bija sacerējis repa dziesmu speciāli šim vakaram, viņš arī projekta noslēgumā pārsteidza visus ar īpaši projektam sacerētu dziesmu.

Otrajā dienā dalībnieki vairāk pievērsās projekta tēmai, tika apgūti pareizas iesildīšanās un atsildīšanās vingrinājumi, kā arī interaktīvas trasītes veidā iepazīts youthpass sertifikāts un 8 mūžizglītības kompetences. Savukārt, pēc pusdienām bija iespēja pašiem piedzīvot sadarbības nevis sacensības principus, spēlējot ultimate frisbie. Vakarā ar savu kultūru iepazīstināja maķedoņi un spāņi.

Nākamā diena tika pavadīta Ventspilī, kur apmeklējām Ventspils jauniešu māju, kā arī pavadījām laiku pludmalē, aktīvi sportojot. Atgriežoties atpūtas bāzē Zvejnieki, dalībnieki devās saunā, šāda pieredze dažiem dalībniekiem bija pirmo reizi.

Projekta ceturtā diena bija aktivitātēm bagāta, jo sākās darbs pie pašu izveidotām metodēm, spēlēm. Lai to būtu vieglāk izdarīt, rīta sesijā dalībnieki saprata, kas ir neformālā izglītība, kā veidot tās principiem atbilstošas metodes. Vēlāk internacionālās grupās tika izveidotas 4 jaunas sporta spēles, kas balstītas uz sadarbības principa. Vispirms dalībnieki izmēģināja jaunās aktivitātes viens uz otru, saņemot atsauksmes, spēles tika uzlabotas un atlikusī dienas daļa tika veltīta video filmēšanai, jo viens no projekta uzdevumiem bija izveidot pamācošus video ar jaunajām spēlēm, aktivitātēm, tā lai to noskatoties, ikvienam būtu skaidrs, kā šo aktivitāti novadīt citiem. Vakars izvērtās jautrs, jo visi piedalījās talantu šovā – grupa bija ne tikai sportiska, bet arī ļoti radoša un talantīga – bija gan dziedātāji, gan dejotāji, gan žūrija, gan iedvesmojoša runa, gan uguns šovs, gan ‘’melnās’’ maģijas priekšnesums.

Nākamā diena bija ļoti svarīga, jo šajā dienā devāmies uz Pampāļiem, kur sanākušajiem bērniem un jauniešiem vadījām gan jaunās spēles, gan tautu spēles. Pampāļu jauniešiem un bērniem visvairāk patika tieši spāņu aktīvās spēles, kā arī jaunizveidotā spēle – chillball, kurā dalībniekiem jāpasargā un jānogādā ūdens baloni. Bija liels prieks par to, ka sanākuši bija daudz cilvēku, par to liels paldies Pampāļu jaunatnes lietu koordinatorei Gundai Rozenbahai. Savukārt, atriežoties Saldū visi varēja iemācīties latvju dančus.

Projekta noslēguma dienā galvenokārt notika aktīvs darbs pie video montēšanas, kā arī brīvākos brīžos, dalībnieki devās apskatīt Saldu. Vakarā pašu plānots un vadīts noslēguma vakars.

Liels prieks ir par to, ka izdevās viss plānotais, starp dalībniekiem izveidojās siltas, draudzīgas attiecības un daudziem pavadītais Jaunie laiks Latvijā paliks atmiņā. Viens no aktīvākajiem projekta dalībniekiem bija Ģorģi Trphers (Gjorgji Trpchev) no Maķedonijas. Viņš darbā speciāli paņēmis atvaļinājumu, lai varētu atlidot uz Latviju. Jaunietis pirms tam bija dzirdējis dažādus stereotipus par latviešiem un ir priecīgs, ka tie nav izrādījušies patiesi. “Katram mājās ir daži tuvākie draugi, ar kuriem tiekas katru dienu, un vairs nav nekas, ko no viņiem mācīties. Šeit mēs apmainījāmies pieredzē ar svešiniekiem, sadraudzējāmies un katru dienu ne tikai par viņiem, bet arī par sevi uzzinu kaut ko jaunu. Bērnībā daudz spēlējām spēles, bet tagad tam vairs neatliek laika. Kad aizlidošu mājās, sazvanīšu draugus, sarunāsim dienu, kad atkal uzspēlēt bērnības spēles,” saka Ģorģi. Jautāts, kas vislabāk patika Latvijā, jaunietis nespēj izvēlēties: “Daba, apkārtne, cilvēki… Man te patīk viss.”

 

                            Informāciju sagatavoja: Ilze Fišmeistere, JIC ‘’Šķūnis’’ jaunatnes lietu koordinatore

Maķedoņu, spāņu, rumāņu, latviešu komanda

Mēs kopā bijām lieliska komanda, tur nopelns tieši sportiskām uz sadarbību tendētām aktivitātēm

Mācīšanās procesā liela nozīme ir priekam

 

Mācīšanās procesā nevajadzētu aizmirst par prieku

Pampāļu jaunieši aktīvi iesaistās visās aktivitātēs

Vadot aktivitātes Pampāļu jauniešiem

Pirms sportiskām aktivitātēm svarīgi iesildīties, Enols (Spānija) to māca arī Pampāļu jauniešiem

Iesildīšanās ir ļoti svarīga,to Pampāļu jauniešiem iemācīja arī Enol (Spānija)

Tiek apgūta rumāņu tradicionālā spēle, beisbolam līdzīga spēle - oina

Apgūstot rumāņu nacionālo spēli – oinu

Viena no pašu izveidotajām sportiskajām aktivitātēm - uzcel torni

Viena no pašu izveidotajām spēlēm – uzcel torni

Visi kopā vizītē Ventspils Jauniešu mājā

Visi kopā Ventspils jauniešu mājā

“Saldus jauniešu atpūtas un iniciatīvu centra “Šķūnis” projekts “Sport for all” tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu”

 

Comments (0)

‘’Jauniešu projekts “Sinerģija 2’’

Posted on 22 June 2016 by Mundis

‘’Jauniešu projekts “Sinerģija 2’’

     Jaunlutriņu jaunieši 2016.gada vasarā realizēs projektu ‘’Sinerģija 2’’. Mūsu projekta mērķis ir savest kopā līdzīgi domājošus aktīvos 13-25 gadus vecos novada jauniešus. Esam veikuši iestrādes šai virzienā, atraduši domubiedrus Pampāļos, Kalnos, Šķēdē, Lutriņos – jauniešus, kam patīk aktīvs dzīvesveids un kas gatavi iesaistīt šādās aktivitātēs citus ar pagājušā gada projektu ‘’Sinerģija’’, šogad esam aktīvi draudzējušies ar Šķēdes pagasta jauniešiem.

Šī projekta aktivitātes būs līdzīgas, jo dalībniekiem ļoti patika projekta ‘’Sinerģija’’ aktivitātes. Tātad

    8., 9. jūlijs – Piedzīvojumu diena – spēlēsim peintbolu ‘’Cīņa par karogu’’ Gaiķos, tālāk brauksim līdz Upesgrīvai un dosimies 12 km pārgājienā gar jūru līdz Mērsragam, tikšanās ar vietējiem jauniešiem un atgriešanās Jaunlutriņu jauniešu centrā.  Pats pārgājiens ir iespēja iet, pieredzēt, piedzīvot, dalīties, atbalstīt, komunicēt, sajust kopā būšanas prieku. Ir zināms, ka aktīvs dzīvesveids uztur labu smadzeņu darbību un dzīvesprieku, tāpēc no šī pārgājiena kā rezultātu gaidām jaunu līderu rašanos. Pirmās iespējas to izpaust būs vakarā pie ugunskura Jaunlutriņu jauniešu centrā, paredzētas dažādas aktivitātes, tur arī nakšņosim uz līdzpaņemtiem matracīšiem. Aicinām pieteikties tiešām aktīvos Saldus novada jauniešus, kas zina, ka var šo dienu bez čīkstēšanas izturēt. (e-pasts maijazaluma@inbox.lv )

13.augustā Jaunlutriņu Jauniešu centrā rīkosim Jauniešu dienu. Šajā dienā atraktīvā veidā, kopā ar sportiskām aktivitātēm un komandu spēlēm , informēsim citus jauniešus un pagasta iedzīvotājus par to, ko dara un vēlas jaunieši- tādā veidā dodot ziņu- mēs esam šeit un tagad, mēs esam daļa no sabiedrības! Sporta spēlēs aicināsim piedalīties jauniešu un ģimeņu komandas, kurās vismaz 1 no dalībniekiem ir jauniešu vecumā.

Vakarpusē ‘’Atmiņu ugunskurs’’– salidojums bijušajiem un esošajiem Jaunlutriņu jauniešiem un mazpulcēniem un viņu vadītājiem, jo šogad ir jubileju gads – JJC 10 pastāvēšanas gadi, Jaunlutriņu mazpulkam 25 darbības gadi!

Scenārijs vēl top, bet tiem , kas šajā dienā vēlētos piedalīties lūgums sūtīt savu kontaktinformāciju uz maijazaluma@inbox.lv  vai pieteikties savām mazpulku vadītājām.

 

Projekta grupa: Nensija Frankus  (projekta v-ja), Agnis Vlasovs, Rūdis Frankus.

Projekta konsultante Maija Zaļuma, Jaunlutriņu pagasta jaunatnes lietu koordinatore

Comments (0)

Jauniešu organizāciju un neformālo grupu projektu konkurss

Posted on 17 May 2016 by Mundis

Prfonds 

Jauniešu organizāciju un neformālo grupu projektu konkurss

          Saldus jauniešu dome „Es un mēs” projekta „Jauniešiem Saldus novadā” ietvaros, izsludina iespēju pieteikties jauniešu organizāciju un neformālo grupu projektu konkursam.

Maksimālais finansējums vienam projektam 400 EUR. Šogad konkurss notiks 2 kārtās. 1.kārta – nosūta aizpildītas pieteikuma anketas, 2.kārta – tikšanās klātienē ar vērtēšanas komisiju. Aizpildītas projekta 1.kārtas pieteikuma veidlapas līdz 27.maijam plkst.17.00 jānosūta uz e-pastu rudite.muraseva@saldus.lv

Jauniešiem, kuriem nav pieredze projektu rakstīšanā tiek piedāvāts apmācību seminārs par projektu pieteikumu aizpildīšanu 18.maijā plkst.10.00 JIC „Šķūnis”. Uz semināru pieteikties līdz 17.05., piesakoties pa tālruni 27878570 vai sūtot uz e-pastu rudite.muraseva@saldus.lv

Dokumenti:

Vērtēšanas kritēriji – vertesanaskriteriji

1. kārtas veidlapa- Projekta.veidlapa.1.karta.

Pielikums nr.1 Budžets – Pielikums Nr 1 Projekta_budzet_veidlapa

2. kārtas veidlapa –Projekta veidlapa.2.karta

Projekta nolikums – SJD projekta nolikums. gala

 

Projekta mērķis: Veicināt jauniešu aktivitāti Saldus novadā. Galvenās prioritātes :

 1. Jauniešu iniciatīva un brīvprātīga līdzdalība projekta vadīšanā un organizēšanā.
 2. Vietējo cilvēku un materiālo resursu izmantošana projektu īstenošanā.
 3. Oriģinālas idejas jauniešu sabiedriskās aktivitātes veicināšanai.
 4. Savstarpējā sadarbība starp pagastu un pilsētas jauniešiem.
 5. Projekta rezultāti sniedz praktisku ieguvumu vietējās kopienas grupām.

 

 

Kopumā tiks atbalstīti vismaz 10 jaunatnes organizāciju un neformālo grupu projekti un noorganizēts Saldus novada Jauniešu forums.

 

 

Projektu atbalsta Saldus novada pašvaldības projektu fonds un

nodibinājums „CEMEX Iespēju fonds”

Comments (0)

Jaunā sporta laukuma atklāšana un Sporta svētki Ezerē!

Posted on 06 November 2015 by Mundis

Prfonds

Jaunā sporta laukuma atklāšana un Sporta svētki Ezerē!

 

     Lielezeres parks ir mūsu lepnums – 19. gadsimtā veidotajam parkam ir valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa statuss. Parku ik dienas apmeklē gan vietējie iedzīvotāji, gan tūristi, gan nejauši garām braucēji, gan tie, kas speciāli gatavojušies šim apmeklējumam.

     Biedrība „Mūsu ligzda” šovasar ir īstenojusi  kārtējos 2 projektus  Lielezeres parka teritorijā. Abi šie projekti bija vērsti uz to, lai labiekārtotu no jauna izveidoto brīvā laika pavadīšanas un sportisko aktivitāšu laukumu Ezeres vidusskolas tuvumā. Projektu ietvaros esam ieguvuši jaunus un lielus futbola vārtus, divus volejbola laukumus, masīvkoka šūpoles, 8 MIKASA āra volejbola bumbas, 5 TEAM āra futbola bumbas, tīklus un 2 līdzsvara baļķus.

Projektus finansiāli atbalstīja SIA Nrvesen Baltija un biedrība “Avantis”, kā arī Saldus novada Jauniešu Dome “Es un mēs”.

     Jaunizveidoto laukumu atklājām vienlaikus ar sportistu svētkiem – Sporta svētkiem Ezerē. Pasākums bija kupli apmeklēts gan no dalībnieku, gan skatītāju puses.

Informāciju apkopoja un sastādīja

biedrības “Mūsu ligzda” valdes priekšsēdētāja R. Boguža

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

rsz_dscf2187

rsz_dscf2191

Saldus jauniešu domes ”Es un mēs” projektu ”Jauniešiem Saldus novadā” finansē Saldus novada pašvaldības Projektu fonds un Cemex Iespēju fonds.

Comments (0)

Iespēju karuselis Šķēdē

Posted on 18 September 2015 by Mundis

Prfonds

 

Iespēju karuselis Šķēdē!

 

Jūlijā un augustā Šķēdes pagastā tika realizēts projekts “Iespēju karuselis Šķēdē”, kad tika īstenots projekta mērķis-sekmēt saturīgu brīvā laika pavadīšanu, apgūstot jaunas prasmes  un iesaistoties pagasta dzīves uzlabošanā.

Projekta darba grupa- Endija Aņņena, Ieva Kinstlere, Guna Krūmiņa, Monta Zauere un Lauris Kinstlers veiksmīgi noorganizēja tematiskās pēcpusdienas: “Esam kustībā”,  “Notvert mirkli bildē” un izstādi “Šķēdei 555”.

Tematiskajā pēcpusdienā “Esam kustībā” jauniešiem bija iespēja uzzināt visu par un ap dīdžeja darbu no uzaicinātā DJ Anatolija. Brīvā laika centrā ir pieejama DJ pults, kas netika izmantota, jo neviens nemācēja ar to darboties, DJ Anatolijs mums demonstrēja kādas ir pults funkcijas un  praktiski to varēja izmēģināt arī katrs jaunietis. Nosaukumu “Esam kustībā” attaisnoja netradicionālās sporta spēles, kas sekoja pēcpusdienas turpinājumā. Kad visi bija izkustējušies, aicinājām uz vakarēšanu ar zupu un brīvdabas kino.

Fotogrāfs Haralds Fiļipovs mūs apciemoja tematiskajā pēcpusdienā “Notvert mirkli bildē”, kurā uzzinājām daudz ko interesantu par fotogrāfa darbu, foto pirms un pēcapstrādes pamatiem. Kopīgi gājām fotografēt Šķēdes pagasta skaistākās, interesantākās, neparastākās vietas. Kad tas bija paveikts, laiks bija bildes padarīt taustāmas- tās izdrukājot. Visiem bija liels prieks ieraudzīt sevis fotografēto bildi. Pēc labi padarīta darbiņa sekoja vakarēšana pie ugunskura, kopīgās sarunās par piedzīvoto.

Fotoizstāde “Šķēdei 555” tika organizēta pagasta svētku ietvaros. Izstādi varēja apmeklēt visi  svētku apmeklētāji un dalībnieki, apskatot jauniešu uzņemtās fotogrāfijas, kurās atainoti viņu foto mirkļi bildēs. Par izstādi bija liels prieks gan pašiem jauniešiem gan viesiem.

Projekts “Iespēju karuselis Šķēdē” bija aizraujošs piedzīvojums gan projekta darba grupai gan dalībniekiem.

Paldies par iespēju šādus projektus rakstīt un īstenot Saldus jauniešu domei ”Es un mēs” projektu ”Jauniešiem Saldus novadā!” finansētājiem Saldus novada pašvaldības Projektu fondam un CEMEX iespēju fondam.

Projekta “Iespēju karuselis Šķēdē” vadītāja Santa Poltavceva

_quot__Mes_Esam_kustiba_quot___13 _quot__Mes_Esam_kustiba_quot___5

Comments (0)

Jaunlutriņu projekts ‘’Sinerģija’’

Posted on 10 September 2015 by Mundis

saldus esunmesj

Jaunlutriņu projekts ‘’Sinerģija’’

 

Jaunlutriņu jaunieši kopā ar Jaunlutriņu attīstības biedrību 2015.gada vasarā realizēja projektu ‘’Sinerģija’’, kura mērķis bija savest kopā novada aktīvos jauniešus, lai turpmāk varētu sadarboties.

23.jūlijā ar autobusu aizbraucām līdz Liepājai, kur mūs pie Dzintara pulksteņa un Dzintara koncertzāles sagaidīja Liepājas jaunieši. Viņi mūs izvadāja pa Liepājas himnas aleju, mūziķu Slavas aleju, paklausījāmies ‘’Līvus’’ pie Spoku koka, apskatījām ‘’Pūt, vējiņu’’ estrādi, paviesojāmies Liepājas Jauniešu mājā, kur mēs guvām interesantas idejas un ierosmes.

Tālāk devāmies 35km pārgājienā gar jūras krastu līdz Jūrmalciemam. Šis bija piedzīvojums, kurā pārbaudīt sevi, savas spējas, varēšanu un izturību. Bija grūti, jo diena bija pavēsa un vējš pretī, tādēļ iešana grūta. Jau pusceļā daudziem bija noberztas kājas, tulznas. Bernātos apskatījām ‘’Zaļo staru’’- tālāko rietumu punktu Latvijai. Bija noieti 17km pa pludmali un bijām diezgan piekusuši. Atpūtāmies un kopīgā sapulcē izlēmām, ka ‘’kaut rāpus, bet ar savām kājām līdz galam!’’. Nomainījām ‘’peizāžu’’, jo jūras krasts un vējš jau bija apnicis. Sākām iet pa meža celiņu, ko norādīja vietējie jaunieši, taču pēc stundas attapāmies atkal jūras krastā un tālāk gājām pa to. Tikai astoņos vakarā sasniedzām savu naktsmītni Jūrmalciema ‘’Klajumos’’ Pēc vakariņām, saulei rietot, vakara pelde sabangotā jūrā un tas bija extrēmi, vēl vakara sarunas namiņā, naksniņas un gulēt!

24.jūlijā apmeklējām Nīcas jauniešu centru, kur mūs sagaidīja vietējie jaunieši, centra vadītāja Anete un Nīcas Domes jaunatnes darbiniece. Uzzinājām, ko dara Nīcas jaunieši, guvām dažas interesantas idejas, saņēmām ielūgumu uz Nīcas Jauniešu dienām ziemā, apskatījām Nīcas senlietu krātuvi un devāmies tālāk uz Papes dabas parku, kur savvaļā skatījām taurus un tarpanus.

1.augustā bijām ieplānojuši Jauniešu dienu Jaunlutriņos. Jauniešu pagastā paliek arvien mazāk un vēlējāmies iesaistīt aktivitātēs jaunās ģimenes, kurās vecāki ir vēl jauniešu vecumā. Izgatavojām skaistus ielūgumus un iznēsājām pa mājām, diemžēl, lai gan solīja ierasties, bet uz pasākumu atnāca tikai 4 ģimenes un arī maz vietējo jauniešu, toties atbrauca komanda no Rubas pagasta un Ēvalds no Pampāļiem, kā arī jaunieši no Lutriņiem, kas bija jau piedalījušies mūsu aktivitātēs. Pasākuma sagatavošanā tika ieguldīts ļoti liels darbs organizējot sportiskas aktivitātes dažāda vecuma cilvēkiem, arī radošās darbnīcas, piesaistīti vietējie pieaugušie kā brīvprātīgie tiesneši. Iepriekš izgatavojām un ielaminējām Jaunlutriņu jauniešu fotogrāfijas no šīs vasaras aktivitātēm, lai varētu izlikt teritorijā kā uzskates līdzekļus. Toties tie, kas ieradās, laiku pavadīja saturīgi un jautri svaigā gaisā dažādās sportiskās aktivitātēs un nodarbēs radošajās darbnīcās. Viena no aktivitātēm bija plakātu zīmēšana. Tapa visai interesanti plakāti un pozitīvi tas, ka tie popularizē galvenokārt aktivitātes svaigā gaisā. Domājams, ka ģimenes, kas bija ieradušās, arī turpmāk piedalīsies dažādās aktivitātēs un iesaistīs citas jaunās ģimenes.

Mūsu projekts ‘’Sinerģija!’’ ir izdevies iespējami labi, jo

– iesaistījās vairāk cilvēku kā cerējām

-nodibinājām kontaktus ar Liepājas jauniešu māju un Nīcas jauniešu centru, kas pat nebija plānots

– projektā iesaistījās ļoti pozitīvi un motivēti cilvēki, kas savā starpā sadraudzējās un šos kontaktus un draudzības centīsimies uzturēt un paplašināt

– Bļusinu un Zaļumu jaunās ģimenes ne tikai aktīvi piedalījās Jauniešu dienā, bet arī palīdzēja sagatavošanas periodā

– abi pasākumi bija ļoti pozitīvi, motivējoši, domājam, ka šāda veida aktivitātes turpināsim nākošo gadu projektos! Paši jaunieši izteicās, ka labprāt nākošgad piedalītos gan pārgājienā, gan Jauniešu dienā. Arī tie, kas šogad nepiedalījās ar interesi klausījās dalībnieku piedzīvojumos un viņus apskauda.

PROJEKTA REZULTĀTi

 1. Kopumā projektā piedalījās 53 cilvēki, tai skaitā 34 jaunieši.
 2. Piedzīvojumu pārgājienā piedalījās 16 jaunieši un 2 pieaugušie  no Jaunlutriņiem, Ošenieku ciemata, Lutriņiem, Saldus un Pampāļiem.
 3. Jauniešu dienā piedalījās 18 jaunieši, 7 bērni zem jauniešu vecuma un 10 pieaugušie no Jaunlutriņiem, Lutriņiem, Pampāļiem, Rubas,  Krāslavas un viens vietējais jaunietis, kas šobrīd ar vecākiem dzīvo Īrijā.
 4. Projektā sadarbojāmies ar Liepājas Jauniešu māju un Nīcas jauniešu centru.
 5. Tātad kopumā projektā iesaistījās jaunieši no 10 dažādām vietām – visi bijām ieguvēji- nodibinājām kontaktus, izveidojās jaunas personīgās draudzības saites.
 6. Pārgājienā jaunieši pārbaudīja savu spēju robežas, mācījās nečīkstēt, bet novest iesākto līdz galam. Jaunieši guva pārgājienu pieredzi, daudziem tas bija pirmais lielais pārgājiens.
 7. Gan pārgājiens, gan jauniešu dienas sacensības bija laba komandas veidošanas un sadarbības mācīšanās skola.
 8. Jauniešu diena veicināja sadarbību ar vietējo sabiedrību, jo kopā sportoja, darbojās un atpūtās vismaz 3 dažādas paaudzes. Liela daļa no todien atnākušajiem pieaugušajiem Jaunlutriņu jauniešu centrā bija pirmoreiz un vizuāli fotogrāfijās, stendos un dabā varēja iepazīties ar ko nodarbojas vietējie jaunieši.

 

PROJEKTA IZVĒRTĒJUMS

 1. Attaisnojās projekta nosaukums ‘’Sinerģija!’’, jo projektā iesaistījās visdažādākie jaunieši- gan vecuma ziņā, gan no dažādām vietām un sadarbojās, sadraudzējās.

 

 1. Izdevās veicināt sadarbību Saldus novada jauniešu starpā, jo kopumā projektā iesaistījās jaunieši no pieciem dažādiem Saldus novada pagastiem un tas ir ļoti labi!

 

 1. Izdevās projektā iesaistīt 3 jaunās ģimenes, kas pēc jauniešu dienas bija ļoti apmierinātas ar labi pavadīto laiku un saka, ka šādu pasākumu vajadzētu turpināt kā tradīciju katru gadu!

Jauniesu_diena_2015_3

Pargajiens___Pa___Dzintara_cel_41 Pargajiens___Pa___Dzintara_cel_59 Pargajiens___Pa___Dzintara_cel_86 Jauniesu_diena_2015_4 Jauniesu_diena_2015_26 Jauniesu_diena_2015_33 Jauniesu_diena_2015_58 Jauniesu_diena_2015_79 Jauniesu_diena_2015_85 Pargajiens___Pa___Dzintara_cel_5

Saldus jauniešu domes ”Es un mēs” projektu ”Jauniešiem Saldus novadā!” finansē Saldus novada pašvaldības Projektu fonds.

Comments (0)

Jauniešu apmaiņa Francijā!

Posted on 01 September 2015 by Mundis

JICSkunisERasmus+

Jauniešu apmaiņa Francijā!

Music & Protest ir muzikāls projekts jauniešiem, kas šogad norisinājās Francijā, Narbonnā no 24.jūlija līdz 2.augustam. Tajā iesaistījās jaunieši no piecām valstīm – Latvijas, Polijas, Beļģijas, Lihtenšteinas un Francijas. Projekta galvenais uzdevums ir nedēļas laikā izveidot starptautiskas mūzikas grupas, kurām projekta noslēgumā jāsniedz koncerts plašākai auditorijai. Tiek izpildītas dažādu populāru dziesmu kaverversijas, kā arī radītas oriģināldziesmas – šogad tajās tika ietverta tieši protesta tēma.
Šīs nedēļas laikā jaunieši ne tikai muzicēja, bet arī diskutēja, izteica savu viedokli par visai pasaulei aktuālām tēmām, īpaši uzsverot Francijas satīriskā žurnāla „Charlie Hebdo” karikatūras un neseno uzbrukumu redakcijai.
Projekta laikā tika izveidotas četras internacionālas mūzikas grupas un katrā grupā tika risinātas problēmas un īstenotas idejas, vienlaikus komunicējot angļu, franču un vācu valodās. Tas viss bija iespējams tikai tādēļ, ka projektā piedalās līdzīgi domājoši jaunieši, kuri ieradušies ar vienu mērķi – muzicēt un radīt jaunu mūziku.
Tikai vienas nedēļas laikā tika iepazītas jaunas kultūras, iegūti jauni draugi, piedzīvots tāds muzikāls enerģijas lādiņš, kas katram no dalībniekiem deva spēcīgu motivācijas un iedvesmas devu turpmākai muzikālajai darbībai, kā arī vēlmi nākamgad tikties atkal.

Latvijas grupas vadītājs Nauris Zeltiņš

11111111

Comments (0)

Apmācības Gruzijā!

Posted on 01 September 2015 by Mundis

ERasmus+

Apmācības Gruzijā!

    No 1.līdz 10.jūlijam Gruzijā notika ES programmas „Erasmus+: Jaunatne darbībā” atbalstītas apmācības pieredzējušiem jaunatnes darbiniekiem “Outdoor – Bringing You Closer to YOU”. Apmācības tika īstenotas Gruzijas kalnu reģionā, ciematā Juta. No Latvijas projektā piedalījās trīs neformālās izglītības apmācītāji un jaunatnes darbinieki. Kopā projektā piedalījās 30 dalībnieki no Zviedrijas, Gruzijas, Latvijas Jordānijas, Marokas, Slovēnijas, Turcijas, Spānijas, Igaunijas, Libānas, Ukrainas un Armēnijas. Semināra vadītājas bija pieredzējušas apmācītājas un neformālās izglītības īstenotājas Ieva Grundšteine no Latvijas un Katy Zhvania – Tayson no Gruzijas.

     Apmācību galvenais mērķis bija pulcēt pieredzējušus jaunatnes darbiniekus, lai izvērtētu darbu ar jauniešiem un atrastu jaunas idejas un iedvesmu turpmākam darbam.  Seminārs nodrošināja unikālu āra dzīves pieredzi,  caur kuru tika analizēts jaunatnes darbs izmantojot Holistisko – piecu dimensiju – garīgās, fiziskās, sociālās, intelektuālās un emocionālās mijiedarbības – pieeju.

  Apmācību darba metodoloģija un programma bija īpaši pārdomāta un profesionāli sagatavota, kas iekļāva  jogas un meditācijas nodarbības  no rītiem, izvērtēšanas pastaigas dienas laikā, kā arī īpašu 24 stundu izaicinājuma pārgājienu kalnos. Tāpat semināra laikā īpaša uzmanība tika veltīta jaunatnes darba un neformālās izglītības vērtību analizēšanai un personīgā jaunatnes darba izvērtējumam. Tika dota iespēja un laiks pārdomāt un uzstādīt turpmākos personīgos mērķus darbam ar jauniešiem, kā arī plānot sadarbības iespējas ar iepazītajiem partneriem.

  Apmācību laiks bija tiešām īpašs, ar neparastu pieeju jaunatnes darba izvērtēšanai, jaunām zināšanām un izaicinājumiem, brīnišķīgiem dalībniekiem, iedvesmojošām vadītājām un personīgiem atklājumiem. Protams arī apmācību vieta –  Gruzija noteikti ir valsts, kas pārsteidz, iedvesmo un sniedz atbrīvotības sajūtu! Dabas skati, kas aizrauj elpu, ceļi, kas liek kņudēt pakrūtē, upes, kurās ir dzīvības spēks un protams kalni – neaprakstāmi un neaizmirstami skaisti, ziedoši! Un pāri visam Gruzijas tradīcijas un nesavtīgā cilvēku viesmīlība!

Apmācību dalībniece Rudīte Muraševa

1 2 3

Comments (0)

Projektu fonds ”Jauniešiem Saldus novadā!”

Posted on 19 June 2015 by Mundis


Prfonds

 

Saldus jauniešu dome „Es un mēs” projekta

„Jauniešiem Saldus novadā!” ietvaros,

izsludina iespēju pieteikties jauniešu

organizāciju un neformālo grupu projektu

konkursam.

Maksimālais finansējums vienam projektam 350 EUR. Aizpildītas projekta pieteikuma veidlapas līdz 26.jūnijam plkst.17.00 jānosūta uz e-pastu rudite.muraseva@saldus.lv

Jauniešiem ir arī iespēja apgūt projekta rakstīšanu apmācībās „Jauno līderu akadēmija” no 17. – 19.jūnijam. Informācija par pieteikšanos http://www.saldusjauniesiem.lv/piesakies-jauno-lideru-akademijai/

 

Projekta mērķis: Veicināt Saldus novada jauniešu iniciatīvu, līdzdalību un atbildību. Pilnveidot jauniešu organizāciju un neformālo grupu zināšanas par projektu iesniegumu sagatavošanu un projektu īstenošanu, dodot iespēju plānot, organizēt un vērtēt pašu veidotus uz brīvprātīgo darbu balstītus projektus, kas vērsti uz pagasta un pilsētas dzīves vides uzlabošanu.

 

Kopumā tiks atbalstīti vismaz 12 jaunatnes organizāciju un neformālo grupu projekti un noorganizēts Saldus novada Jauniešu forums.

 

Projekta vadītāja Rudīte Muraševa

SJD projekta nolikums. gala

PROJEKTA_PIETEIKUMA_VEIDLAPA_JSN.15

Pielikums Nr 1 Projekta_budzet_veidlapa

vertesanaskriteriji

 

Projektu atbalsta Saldus novada pašvaldības projektu fonds

un nodibinājums „CEMEX Iespēju fonds”

Comments (0)

The Midway

Posted on 07 May 2015 by Mundis

The midway

 

Hi everybody, here is Almothana again,

Midway is my title for this chapter, because I am already in the midway of my journey in Latvia. I know everything has to end, but it’s not easy to think about leaving Latvia so soon. I mean I really start to like this place and have feeling for it. I start to build life and memories. Anyway, let me tell you about my journey for April.

One good reason for going on EVS is that you will have the opportunity to travel around and visit different countries. I used the idea of this month to start a nice holyday which is ester, and I decided to visit a neighbor country Estonia.

Tartu was my destination in this country, so I took the buss with Clemence, a nice volunteer from France who works in Rezekne.   In Tartu we were hosted by French Erasmus + student using couchsurfing. What is nice about couchsurfing? It is having the opportunity to meet new people and share with them some stories. Well, I think one of nice stories which happened there was a fake marriage, long story short – they made   a fake marriage party for their friend because her boyfriend was visiting.  I liked the idea, and we enjoyed a lot with them.

One good place I think everybody should visit in Tartu is the science museum. It’s full with scientific experiments where you can take part in trying some of them and allow yourself to be fascinated by science and how everything is working.

 

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

 

One thing I start to do here in Latvia is boxing. It’s kind of violent sport and I don’t like that, but it is the best choice to keep yourself healthy, learn how to defend yourself and to get a better shape.

Ansis my boxing trainer,a tough guy and the best trainer ever. He takes the training sessions seriously; he won’t make it easy to you and he will never let you quit, but in the same time he gives you all the sport you need, all respect to him.

This month Ansis decided that I should start fighting, and my opponent was Danil, my friend and we live together in the dormitory.  Danil was better than me and he was able to win the fight and left with me with a blue mark around my eyes to remind me I need a lot of work to improve myself. Anyway I changed my nickname in that fight from snow man to mad dog – ask me for more information.

 

Šķūnis makes a lot of events for youth; one of these events is Day&Night event. In this event šķūnis invite youth from all Saldus district to spend 24 hours in Šķūnis to participate in activities and workshops. It was funny and I met a lot of nice people there.

 

11149528_427721637388130_1787493944370117150_n

11156367_427721187388175_4570459234965375840_n

 

In this month I and Teo were invited to an event in Jaunpiebalga called medal of forest organized by two French volunteers working there, so we decided to go there by hitchhiking. We could not be the luckiest persons on the world but we did have a great hitchhike. We got the chance to visit Jelgava and we find a ride from Saldus to Jaunpiebalga and from Jaunpiebalga to Saldus.

 

Actually there were a lot of things happened this month and I don’t know if I can write about all of them. I went to midterm training. I met new people and mad a new friendships. I went in 4 day road trip to make movie about EVS life in Latvia, and a lot of amazing things happened in this trip I will share it with you when the movie is ready. I attended the festival of flying fish in Kuldiga. I was invited to cook together with students from Professional School. And the most important thing is Šķūnis birthday, the place which gives the chance to go throw this experience. I will leave you with some pic for these things.

 

11165265_431054433721517_2769427305992730398_n

11174760_431053627054931_4733510758031476856_n

11200887_431054537054840_1719817546440854486_n

 

11157944_899155763460585_548190320_n

11182564_10205779015868163_1612925058052943536_o

 

11178542_899155823460579_1586145900_n


See you later, Almi

 

Comments (0)

Projekts ”Debašu universitāte”

Posted on 11 November 2014 by Mundis

saldus-profesionala-vidusskola_42090_400x85

Prfonds

Projekts  “Debašu universitāte”

Lai Saldus novada vidusskolēni iegūtu prasmi argumentēt un pastāvēt par savu viedokli, šā gada 14.oktobrī, Saldus Profesionālās vidusskolas telpās tika organizēta debašu universitāte.

Uz pasākumu tika aicināti tie Saldus novada vidusskolnieki, kuri vēlas uzlabot uzstāšanās prasmes vai uzzināt ko vairāk par debatēm un to norisi. Pasākumu vadīja Latvijas Universitātes debašu kluba vadītājs Edmunds Cepurītis, kurš debašu jomā darbojās jau 5 gadus.

 Pasākums sākās ar dalībnieku reģistrāciju un rīta tēju. Pasākumu atklāja Edmunds Cepurītis un paskaidroja kas ir debates un kādēļ viņš tādās piedalās. Dalībnieki ilgi nesēdēja līdz paši tika pie runāšanas. Pasākuma vadītājs izmantoja dažādas metodes, lai rosinātu pat kautrīgākos dalībniekus izteikties – bija nepieciešams argumentēt un aizstāvēt viedokli skolu komandai pret komandu (izvirzot runas personu), bija jādiskutē personai pret personu, kā arī pasākuma noslēgumā norisinājās apļa debates, kad katram otrajam dalībniekam jāaizstāv temats, katram nepāra skaita dalībniekam jāapstrīd temats. Tika aizskarstas dažādas jauniešiem nozīmīgas tēmas – formas skolniekiem, dabas aizsardzība, izglītība, politika un vēlēšanas.

Liels paldies Saldus Profesionālās vidusskolas pašpārvaldei un tās vadītājai Mārai Vācei kā arī pasākuma finansiālajiem atbalstītājiem par iespēju rīkot pasākumu Saldus Profesionālās vidusskolas telpās un atbalstu pasākuma norisē.

1

2

4

5

3

6

Saldus Jauniešu domes ”Es un mēs” projektu ”Jauniešiem Saldus novadā!” atbalsta Saldus novada pašvaldības projektu fonds un CEMEX Iespēju fonds.

Comments (0)

Projekts ”Saldus saldās spēles”

Posted on 10 November 2014 by Mundis

logo

Prfonds

Projekts „Saldus saldās spēles”

 

Ar Saldus novada pašvaldības projektu fonda un „Cemex” iespēju fonda atbalstu, Saldus jauniešu domes „Es un mēs” izsludinātajā projektu konkursā „Jauniešiem Saldus novadā!” piedalījās neformālā grupa „DARI”, kuru veidoja Saldus 1. vidusskolas skolēni, absolventi, arī skolotāja un skolas tehniskais darbinieks. Grupas „DARI” projektu „Saldus saldās spēles” vadīja Saldus 1. vidusskolas absolvents Jurģis Jurenovskis.

Projekta galvenais mērķis bija izgatavot spēles „Saldus saldās spēles”, lai veicinātu jauniešu aktīvu darbību, iesaistoties skolas, pilsētas un novada organizētajos pasākumos, tādējādi popularizējot Saldus pilsētas un novada saukli „Medus piliens Kurzemē”. Balstoties uz šo mērķi, neformālā grupa „Dari” nolēma izveidot dažādas interesantas, oriģinālas, erudītas un ar Saldu saistītas spēles. Viņi šo izvēli pamatoja ar daļu skolēnu, kuri pēc mācību stundām nodarbojas ar pasīvu datorspēļu spēlēšanu vai vienkāršu laika „nosišanu” neko nedarot, kas veicina nelabvēlīgu ietekmi uz veselību un attīstību.

1. oktobrī Saldus 1. vidusskolā norisinājās pasākums „Lipīgs kā medus”, kura ietvaros skolēni tika iepazīstināti ar četrām izgatavotajām „Saldus saldajām spēlēm” – „Trāpi šūnā”, „Bišu strops”, „Bites lidojums” un „Zum zum”. Aizraujošās sacensības norisinājās starp 7. un 8. klašu skolēniem, kurās tika pārbaudīta atjautība, radošums, cīņas spars un klases vienotība. Neformālā grupa „DARI” dāvāja neaizmirstamus piedzīvojumus, kā arī lieliskas balvas pašām draudzīgākajām un saliedētākajām klasēm.

Spēles ir paredzētas ilgtermiņa izmantošanai plašai mērķauditorijai – to efektivitāte slēpjas mobilitātē un daudzfunkcionalitātē. Līdz šim ne skolā, ne arī novadā nebija iespējams izīrēt spēles jauniešiem, kas nodrošinātu aktīvu atpūtu un brīvā laika pavadīšanu. Taču turpmāk Saldus novadā šāda iespēja būs. Izglītības iestādēm, ģimenēm, organizācijām, kā arī pārējiem iedzīvotājiem būs iespēja iznomāt spēles ģimenes, skolas vai novada pasākumiem, tādējādi veicinot aktīvas atpūtas popularizēšanu.

Informāciju sagatavoja Monta Zīle un Kristīne Briška

1

2

3

4

Saldus Jauniešu domes ”Es un mēs” projektu ”Jauniešiem Saldus novadā!” atbalsta Saldus novada pašvaldības projektu fonds un CEMEX Iespēju fonds.

Comments (0)

Par projektu ”Ezeres un Buknaiču pierobežas sadraudzības svētki”

Posted on 10 November 2014 by Mundis

Prfonds

Par projektu ”Ezeres un Buknaiču pierobežas sadraudzības

svētki”

 

Projekts “Ezeres un Buknaiču pierobežas sadraudzības svētki” norisinājās 23. augustā, kura mērķis bija veidot sadraudzību ar Lietuvas pagasta Buknaiču jauniešiem un, protams, arī ar kaimiņpagastu jauniešiem. Pasākums izvērtās ļoti interesenats un gana daudz apmeklēts, kopā pasākumā piedalījās apmēram – 150 dalībnieki.

 

Bildes no sporta spēlēm, kas bija viena no šīs dienas galvenajām sastāvdaļām.

DSC_0256_opt

DSC_0481_opt

DSC_0521_opt

DSC_0524_opt

DSC_0560_opt

Saldus Jauniešu domes ”Es un mēs” projektu ”Jauniešiem Saldus novadā!” atbalsta Saldus novada pašvaldības projektu fonds un CEMEX Iespēju fonds.

Comments (0)

Projekts ”Ciku, caku, caku!”

Posted on 10 November 2014 by Mundis

Prfonds

Par projektu ”Ciku, caku, caku!”

 

         Projekts „Ciku, caku, caku!” tapa, lai jauniešiem būtu iespēja lietderīgi izmantot savu laiku, iemācoties jaunas prasmes, kas noderētu arī turpmākajā dzīvē.

          Lai mēs tiktu pie sēžammaisiem, vispirms darba grupa mācījās veidot piegrieztni no jau esošiem sēžammaisiem. Tika mērīts, atzīmēt uz tāfeles un rezultātā arī uz papīra, kas kalpoja mums kā piegrieztne. Tika atzīmēts un izgriezts audums, sadiegtas visas maisu daļas un dekoratīvie elementi. Bet pati šūšanas apmācība sākās ar instruktāžu, kā darboties ar šujmašīnu, jo tā ir jauna un jaudīga, tāpēc ir jāuzmanās, lai neiegūtu darba traumas. Katrai dalībniecei bija iespēja pamēģināt darboties ar šujmašīnu. Interesanta bija sēžammaisu piepildīšana, jo, ja poliestera granulas izbirst, tās ir samērā grūti savākt… Rezultātā pēc divu sanākšanas reižu darba mēs ieguvām četrus sēžammaisus, kas kalpos jauniešu telpas vajadzībām.

         Noslēguma pasākums notika 5. Septembrī, kad Striķu kultūras namā sanāca ļaudis īpašos tērpos – pidžamās, protams, ne visi, bet daļa pacentās iejusties tēlā! Piedaloties aktivitātēs, kā pidžamu parāde, karaoke, dejas varēja saņemt īpašas nominācijas, piemēram, Dziedošā pidžama, Kautrīgākā pidžama, Jautrākā pidžama u.c. Pasākuma laikā darba grupa izvērtēja projekta aktivitātes, projektu kopumā, kā rezultātā secināja, ka turpmāk ļoti noderīga būs šujmašīna, jo meitenēm ir radusies interese arī turpmāk mēģināt uzšūt sev kaut ko noderīgu.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Saldus Jauniešu domes ”Es un mēs” projektu ”Jauniešiem Saldus novadā!” atbalsta Saldus novada pašvaldības projektu fonds un CEMEX Iespēju fonds.

Comments (0)

Ar Saldus novada jauniešu forumu noslēdzies Saldus jauniešu domes „Es un mēs” projekts „Jauniešiem Saldus novadā!”

Posted on 07 November 2014 by Mundis

Prfonds Ar Saldus novada jauniešu forumu noslēdzies Saldus jauniešu

domes „Es un mēs” projekts „Jauniešiem Saldus novadā!”

 

              Ar Saldus novada jauniešu forumu noslēdzies          Saldus jauniešu domes „Es un mēs” projekts „Jauniešiem Saldus novadā!”.  Projekta ietvaros tika izsludināta iespēja pieteikties jauniešu organizāciju un neformālo grupu projektu konkursam. Pavisam tika atbalstīti 25 projekti, kuri tika realizēti  gandrīz visos Saldus novada pagastos. Projekti bija ļoti dažādi – sporta spēles, sadraudzības pasākumi, radošās un spēļu dienas, akcijas, karjeras dienas, velobrauciens un laivu brauciens, debašu universitāte un mēnešraksts. Projektos notika ne tikai dažādi pasākumi, bet tika sakārtotas un aprīkotas vietas un telpas.

            Saldus novada jauniešu forumā notika projektu prezentācija. Galvenais – katram projektam bija jāizdomā trasītes punkts, kurā    aktivitātes, jautājumi saistīti ar projektā notikušo.

            Projekta mērķis: Veicināt Saldus novada jauniešu iniciatīvu, līdzdalību un atbildību, dodot iespēju jauniešu organizācijām un neformālajām grupām plānot, organizēt un vērtēt pašu veidotus uz brīvprātīgo darbu balstītus projektus, kas vērsti uz pagastu un pilsētas dzīves vides uzlabošanu.

            Projekta kopējais finansējums bija 10 000 Eiro, no kuriem 9000 ir  Saldus novada pašvaldības projektu fonda atbalsts, bet 1000 nodibinājuma „CEMEX Iespēju fonds” atbalsts.

            Paldies visiem, kuri palīdzēja foruma norisē, bet īpaši Pampāļu pagasta pārvaldei, kultūras centram un jauniešiem Ināras Kārkliņas un Ēvalda Kārkliņa vadībā.

            Šī gada forumā uzvarēja Ezeres pagasta komanda ‘’Makšķernieki’’, kas nozīmē to, ka nākamgad forums norisināsies Ezerē.

 Bildes no Saldus novada jauniešu foruma vari apskatīt:

 https://www.dropbox.com/sh/52bvkuqdklgnlte/AAAH0JJ6YY3I0cT88PEBWTYDa?dl=0

rsz_dsc_0032

 

rsz_dsc_0194

rsz_dsc_0941

 

rsz_jauniesu_forums_2014_57

Projektu atbalsta Saldus novada pašvaldības projektu fonds un „CEMEX Iespēju fonds”

 

Comments (0)